Polska, Cyganka z fajką

Sprzedawca opisał fotografię jako: Warschau Zigeunerin 1942, jednak może to oznaczać miejsce stacjonowania żołnierza-autora zdjęcia. Obraz sugeruje raczej tereny pozamiejskie.

 

Dodatkowe informacje

  • Data: 1942
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw4
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020