Biblioteka książki i albumy

  • Data 2021 aktualizacja
  • Autor AGK
  • Nr. inw. B1

 
 
1    Aas Norbert, Der Tod war mein ständiger Begleiter – Das Leben, das Überleben und das Weiterleben des Sinto Franz Rosenbach, s. 144, Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, München 2005
2    Acković Dragoljub, Alav e Romengo. Pisana kultura Roma u Srbiji, s. 85, Rominterpress, Beograd 2009
3    Acković Dragoljub, Tradicjonalna Kultura Roma u Srbji, s. 314, Rrominterpress, Beograd 2013
4    Acton Thomas, Authenticity Expertise, Scholarship and Politics: Conflicting Goals in Romani Studies, s. 19 (skrypt), The University of Greenwich, 1998
5    Acton Tomas, Gitanos, s. 48, Espasa-Calpe, S.A., Madrid 1983  
6    Adamczyk-Pogorzelec Bożena, red., Między Błękitem Nieba, a Zielenią Lasów, s. 56, Muzeum Regionalne w Lubaniu, Lubań 2008
7    Alsvik Bård, Tobias. Tidsskrift for oslohistorie. Okkupassjon og Oppgjør, s. 71, OSLO BYARKIV, Oslo 2010
8    Anastasoaie Viorel, Tarnovschi Daniela, (red.), Roma Projects in Romania 1999-2000, s. 328, Ethnocultural Diversity Resourse Center, Cluj-Napoca 2001
9    Andrš Zbynék (red.), Jekhetanutňa čhibaha... Společným jazykiem... Sbornik ze semináře o romském jazyce, Lahačovice 12 – 14 VI 2003, s. 99, Společenství Romů na Moravé, Brno 2003
10    Andrys Wiesław, Wiśniewska Julita, Dziecko romskie w przyjaznej szkole, s. 65, brak inf. o wydawcy, Świecie 2010
11    Ašaras Le Devles, Chváľme Pána, Spevnik rómskych a slovenských krest`anych piesni, s. 96, Náboženská Vydavateľstvo Petra, Prešov, brak daty wydania, circa 2000
12    Babindák István, Cigány népen, s. 79, Občianske združenie Romane Jile, Levice 2004
13    Babindák István, Kerkerdő mélyén, s. 28, Občianske združenie Romane Jile, Štúrovo 2006
14    Bačič Geza, (red.), Romski Zbornik, Romano Kedujpe, s. 117, Zveza Romov Slovenije, Murska Sobota 2005
15    Balvin Jaroslav, Kwadrans Łukasz, Kyuchukov Hristo, (red.), Roma in Visegrad Coutries: History, Culture, Social Integration, Social Work and Education, s. 500, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2013
16    Balvín Jaroslav, Metody výuky romských žáků, s.200, RADIX, Praha 2007
17    Banga Dezider, Lyrika, s. 230, MIKROMEX, Bratislava 1992
18    Barannikow P. A., Sergijewskij W. M., Cygansko-Russkij i Russko-Cyganskij Słowar (Kelderaskij Dialekt), s. 339, Russkij Jazyk, Moskwa 1990
19    Baranowicz Jan, Strzały na grobli, s. 297, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1981
20    Bartosz Adam, Amen Roma/Jame Roma, My Romowie, s. 47, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2008
21    Bartosz Adam, Borek Piotr, Gryszkiewicz Bogusław, Romowie w Polsce i w Europie, od dyskryminacji do tolerancji, s. 264, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2015
22    Bartosz Adam, Cyganie, Historia i Kultura – przewodnik po wystawie, s. 19, Kulturalne Stowarzyszenie Romów w Tarnowie, Tarnów 1993
23    Bartosz Adam, Gancarz Natalia, Tarnowscy Romowie. Półwiecze osiedlenia – pięćdziesięciolecie Stowarzyszenia, s. 135, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2014
24    Bartosz Adam, Katalog zbiorów cyganologicznych Muzeum Okręgowego w Tarnowie, s. 104, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2007
25    Bartosz Adam, Nie bój się Cygana, s. , Pogranicze, Sejny 2004, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego
26    Bartosz Adam, Nie bój się Cygana, s. 206, Pogranicze, Sejny 1994
27    Bartosz Adam, Nie bój się Cygana, s. 349, Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, Tarnów 2022, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego
28    Bartosz Adam, Poznajemy historię Romów, s. 20, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania
29    Bartosz Adam, Propozycja zapisu języka Romani - „Pisownia sulejowska“, s. 26, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012
30    Bartosz Adam, red., Polska egzotyka w polskich muzeach, s. 266, Muzeum Okręgowe w Tarnowie/Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, Tarnów 2000
31    Bartosz Adam, red., Stanęły Wozy Kolorowe, s. 46, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 1996
32    Bartosz Adam, Roma-Cyganie, Wystawa-Katalog, s. (nienumerowane), Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Tarnów 1992
33    Bartosz Adam, Romowie w Polsce, kalendarium 1401-2012 , s. (nienumerowane), Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012
34    Bartosz Adam, Rroma – Gypsies, Przewodnik po wystawie, s. 64, Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Tarnów 1998
35    Bartosz Adam, The Gypsies. History and Culture, s. 11, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 1997
36    Bauerdick Rolf, Cyganie. Spotkania z nielubianym narodem, s. 227, Terra incognita Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2015
37    Beck Eleonore, Bůh mluwí ke svým détem. O Del vakarel ke peskere Čhave, s. 183, Česká biblická společnost pro matici romskou, Praha 1992
38    Bednarczuk Leszek, Czapkiewicz Andrzej (red.), Studia Indo-Iranica (tom poświęcony Tadeuszowi Pobożniakowi), s. 171, PAN-oddział w Krakowie, Ossolineum, Wrocław 1983
39    Bencur Maciej (pseud. Marcin Kukuczyn), Obrazki i nowele, s. 172, Wyd. A. T. Jezierski, Warszawa 1900
40    Berescy Catalin, Celac Mariana, Ciobanu Oana, Manolache Cosmin, Locuirea şi sărăcia extremă czul Romilor, s. 147, Editura Universitară Ion Mincu, Bukareszt 2006
41    Bešenyei Peter, Rómske ticho, s. 128, Don Bosco, Bratislava 2009
42    Binek Jiŕí, Ďula Fako-Cikán (ilustracje Jaroslav Baumbruck), s. 211, Státní Nakladatelstvi, Dětské Knihy, Praha 1953
43    Bloch Jules, Les Tsiganes, s. 128, Presses Universitaires de France, Paris 1969
44    Block Martin, Zigeuner – ihr leben und ihre seele, s. 220, Bibliographisches Insitut AG., Leipzig 1936
45    Bohdanowicz Jacek, Świat miedzi, świat mosiądzu – kotlarstwo,  s. 45, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2017
46    Bończuk Leszek., Papusza, czyli wolność tajemna, s. 27, ROLLAND, Gorzów Wielkopolski 1996
47    Boučkova Tereza, Rok Koguta, s. 364, AFERA, Wrocław 2017, dedykacja autorki dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego
48    Bruckner Pascal, Pariasi, s. 511, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996
49    Buckland Ray, Ingram Peter, Wróżby cygańskie, s.200, Świat Książki 2005
50    Bukowski Krzysztof, Sterylizacja ludności romskiej 1943 – 1945 w Bydgoszczy, Dobiegniewie, Pile i Złotowie (zarys problemu), s. 34, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2012
51    Bukowski Krzysztof, Wybrane zbrodnie nazistowskie popełnione przez okupanta hitlerowskiego na Romach w Polsce w okresie II Wojny Światowej w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie, s. 74, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania, circa 2008
52    Caban Agnieszka (red.), Cygańska Fiesta, 9. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, s. 17, Stowarzyszenie Filmowe CinéEuropa w Lublinie, Lublin 2008
53    Caban Agnieszka, (red.), Z życia Romni, Tradycja a współczesna cywilizacja – rozmowy, s. 63, Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt, Radom 2014
54    Caban Agnieszka, Kondrasiuk Grzegorz (red.), Romowie – przewodnik. Historia i kultura, s. 106, Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt, Radom 2009
55    Cangár Ján, Ľudia z rodiny Rómov. Manuša andar e familia Roma. Doplnková učebnica o dejinách a živote Rómov pre základné a stredné školy, s. 240, CROCUS, Nové Zámky 2003
56    Cartland Barbara, Cygański Urok, s. 183, AMBER 1994
57    Cathkiewiczo Niko, Romane Droma. Gilia, s. 126, Glowna specjalizowana redakcja literatury mowami nacjonalnych mienszin Ukrainy, Kiew 2003
58    Cauwelaert van Didier, Bilet w jedną stronę, s. 136, PIW, Warszawa 1999
59    Čech Svatopluk, Cikánka, (ilustracje Adolf Kaspar), s. 33, Topičova Edice, Praha 1946
60    Cendrars Blaise, Rażony Gromem, s. 413, Noir sur Blanc, Warszawa 1999
61    Cervantes Saavedera de Miguel, Cyganeczka, s. 146, Polski Instytut Wydawniczy „Sfinks”, Gdańsk/Warszawa, brak daty wydania, circa 1930
62    Cervantes Saavedera de Miguel, Don Kichot z Manczy, s. 648, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2020
63    Cervantes Saavedera de Miguel, Zazdrosny Estremadurczyk, s. 168, Książka i Wiedza 1969
64    Chałupczak Henryk, Browarek Tadeusz, Mniejszości Narodowe w Polsce 1918-1995, s. 323, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998
65    Chmielewska Joanna, oprac., Opowieści z Wołoszy, Mołdawii i Siedmiogrodu (bajęda – Graf i Cygan), s. 189, Nasza Księgarnia, Kraków 1987
66    Cioabă Mihai Lumniţa, Kelso Michelle, Ioanid Radu, Tragedia Romilor Deportaţi in Transnistria 1942-1945, s. 491, POLIROM, Iaşi 2009  
67    Cortiade Marcel, Romani fonetika thaj lekhipa, s. 104, NIO „Pobjeda”. Titograd 1986
68    Courthiade Marcel, Alfabet odpowiedni dla języka cygańskiego oparty na naukowych podstawach – o pisowni języka rromani, s. 67, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012
69    Courthiade Marcel, Dialektologikano pućhipnasqo lil. Vaś-i klasifikàcia e rromane ćhibăqe [dia]lektenqiri, s. 108, ENALCO C.E.B., Paryż 2009
70    Courthiade Marcel, Knowledge based on sources and historical data versus knowledge based on clichés and legends on the Indian stage of rromani history, s. 69, INALCO, Paryż 2016
71    Cubranović Andrija, Cyganka, Gundulic Ivan, Dubravka, s. 142, Dom Książki Polskiej SA, Warszawa 1935
72    Cyganie, [temat numeru, w:] Miesięcznik Tygiel Kultury nr 10-12/2011, s. 194, Łódź 2011
73    Cyrano Andrzej, Me som gadzio, moje spotkania z Cyganami, s. 216, Legnicka Biblioteka Publiczna, Legnica-Wrocław 2009
74    Czacki Tadeusz, Rozprawki, s. 64, Galicyjska Księgarnia i Antykwarnia,  Oświęcim 1992
75    Czekaj Tadeusz, Kwiatkowski Roman, Zagłada Romów europejskich, s. 17, Romski Instytut Historyczny, Urząd Miasta Łódź, Oświęcim 2004
76    Czernigiewicz Zofia, Ich małe królestwa (rozdział Cygan), s. 151, Nasza Księgarnia, Warszawa 1969
77    Czureja Deki Miklosz, Potępienie Miklosza czyli tajemnice Króla Czardasza, s. 279, Fundacja Bahtałe Roma, Poznań 2009, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego
78    Danbakli Marielle (red.), On Gypsies: Texts issued by International Institutions, s. 211, Centre de Recherches Tsiganes CRDP Midi-Pyrénées, Toulouse Cedex 1994
79    Danielová Helena (red.), Sbírky Muzea romské kultury, Textil, Šperk (příůstky 1991 - 2006), s.164, Muzeum Romské Kultury, Praha 2007
80    Daniłowicz Ignacy, O Cyganach wiadomość historyczna, s.69, egzemplarz numerowany 12/50 (autograf Andrzeja Mirgi), Galicyjska Księgarnia i Antykwarnia, Oświęcim 1993
81    Dębicki Edward, Ptak umarłych, s. 232, Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy w Gorzowie Wlkp., Warszawa 2004, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego
82    Dębicki Edward, Teł nango bolipen, Pod gołym niebem, s. 47, Wydawnictwo Promocyjne Albatros, Szczecin 1993, dedykacja autora.
83    Deczewa Mirella, Me bala šukar, mo diklo lolo. Gypsy/Roma dress in Bulgaria (wydawnictwo w języku angielskim i bułgarskim), s. 191, brak informacji o wydawcy, Sofia 2004
84    Demeter S. R., Demeter S. P., Cygansko-Russkij Słowar, s. 200, Gos. Izd-Bo Innostrannych i Nacjonalnych Słowariej, Moskwa 1938
85    Demir Fatime, Demir Ljatif Mefiaileskoro, E Roma..., s. 45, DARHIA, Skopje 2000
86    Djurić Rajko, The Phonological system og Rromani and its alphabet in ligth of etymological studies, s. 100, Centre of Balkanic Studies INALCO, Paris 2009
87    Djurić Rajko, Zigeuner, Ein Volk aus Feuer und Wind, s. 130, Rheingauer Verlagsgesellschaft, Eltville am Rhein 1980
88    Djurić Rajko,Tomaśewić Nebojśa-Bato, Cigani Sveta, s. 288, Jugoslavenska Revija, Beograd 1988
89    Długoborski Wacław (red.), 50-lecie zagłady Romów, Oświęcim 1994
90    Dobrzyńska Dorota, Grzymała-Kazłowski Andrzej, Dobre praktyki w projektach realizowanych w ramach poddziałania 1.3.1 PO KL – Projekty na rzecz społeczności romskiej, s. 121, Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Warszawa 2014
91    Dohmann Albrecht, Jacques Callot – Radierungen, s. 47, Verlag Der Kunst Dresden, Dresden 1960
92    Dombrowskij J., Ciganskaja tema w russkoj literature, [w:] Woprosy Literatury Nr 12/1983, Sojuz pisatieliej SSSR i Instytuta mirowoj literatury imieni A. M. Gorkowo Akademii Nauk SSSR, Moskwa 1983        
93    Drotte Cecilia, Nilsson Majlis (red.), Romsk Inkludering, s. 28, Länsstyrelsen Stockholm, circa 2015
94    Dróżdż-Balkowska Monika (red.), Romowie dzieci świata. Niecodzienny poradnik dla nauczycieli, s. 133, Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2012
95    Druc E., Gessler A., (red.), Ckazki i Pesni Rożdiennyje w Dorogie – Cygansij Folklor, s. 512 Izdatielstwo „Nauka“, Moskwa 1985
96    Drużyńska Jolanta, Ostatni tabor. Jak władza ludowa zakazała Cyganom wędrowania, s. 236, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2015
97    Dudra Stefan, Pochylny Piotr (red.), Romowie, Przegląd Narodowościowy nr 3/2014, s. 218, Oficyna Wydawnicza Uniwersytety Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014
98    Dziewiż-Przychodzeń Anna (red.), Kultura romska w pigułce. Poradnik dla osób pracujących ze społecznością romską, s. 86, Karolina Kwiatkowska Organizowanie Kursów i Szkoleń, Radom 2013
99    Eder Maciej, Bibliografia zawartości „Literatury Ludowej“ za lata 1981 – 2002, s. 128, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 200
100    Eliade Mircea, Sacrum, mit, historia, Warszawa 1990
101    Erdész Sándor, Futaky Ruth (red.), Zigeunermärchen aus Ungarn. Die Volkserzählungen des Lajos Ámi, s. 327, Bechtermünz Verlag, Augsbur 1998
102    Eriksson Ann, Melker Taikon Ramona, Mari-Claude – Jekh řomaní šej, s. 69, ERG, Huddinge 2010
103    Etnografia Polska tom XXII, zeszyt 2. (w całości – cyganologiczny: m.in. Mróz L., Bartosz A., Pawłowski A., Mirga A., Wesołek E., Davidová E., ), Wydawnictwo PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978
104    European Roma Rights Center, Granice Solidarności-Romowie w Polsce po roku 1989, s. 228, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2003
105    European Roma Rights Center, Stigmata-Segregated Schooling of Roma in Central and Eastern Europe, s. 119, ERRC, Budapest 2004
106    European Roma Rights Center, The Limits od Solidarity-Roma in Poland After 1989, s. 218, ERRC, Budapest 2002
107    European Roma Rights Center, Time of the Skinheads, Denial and Exclusion of Roma in Slovakia, s. 86, ERRC, Budapest 1997
108    Fedič Vasil, Východoslovenskí Rómovia a II. Svetová Vojna, Svadectvá pamätníkov, s. 104, REDOS, Humenne 2001
109    Ficowska-Łuszczek Magdalena, Powrót Wielkiej Wróżki, s. 71, Agencja Wydawnicza „Egros“, Warszawa
110    Ficowski Jerzy, Cyganie na polskich drogach, s. 427, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986
111    Ficowski Jerzy, Cyganie na polskich drogach, s. 550, Nisza, Warszawa 2013
112    Ficowski Jerzy, Cyganie Polscy. Szkice historyczno-obyczajowe, s.264, PIW 1953
113    Ficowski Jerzy, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, s. 300, INTERPRESS, Warszawa 1989, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego
114    Ficowski Jerzy, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, s.390, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1965
115    Ficowski Jerzy, Demony cudzego strachu, s. 263, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego
116    Ficowski Jerzy, Demony Cudzego Strachu, s. 431, Nisza, Warszawa 2013
117    Ficowski Jerzy, Gałązka z Drzewa Słońca, s. 192, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1989
118    Ficowski Jerzy, Gałązka z Drzewa Słońca, s. 277, Pogranicze, Sejny 1998
119    Ficowski Jerzy, Pod berłem króla pikowego, sekrety cygańskich wróżb, s. 166, Iskry , Warszawa 1990, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego
120    Ficowski Jerzy, Wiersze wybrane, (m.in. tłumaczenia poezji Bronisławy Wajs-Papuszy), s. 212, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1956
121    Fienbork Gundula, Mihók Brigitte, Müller Stephan, Die Roma – Hoffen auf ein Leben ohne Angst. Roma aus Osteuropa berichten, s. 187, ROWOHLT, brak informacji o miejscu i dacie wydania, Niemcy circa 1995, dedykacja, autograf S. Müllera
122    Figiel Stanisław, Polski Spisz. Przewodnik turystyczny, s. 116, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Kraków 1984
123    Fings Karola, Heuss Herbert,  Sparing Frank, Szintik és romák a náci rendszer idején. A „fajelméletől” a lágerekig, s. 120, Centre de Recherches Tsiganes, PONT Kiadó, Budapest 2001
124    Fings Karola, Heuss Herbert, Sparing Frank, Szintik és romák a náci rendszer idején. A „fajelméletről” a lágerekig, s. 123, PONT, Budapest 2001
125    Fraser Angus, Dzieje Cyganów, s. 280, PIW, Warszawa 2001
126    Fredro Aleksander, Cygan i Baba, s. (nienumerowane), KAW, Wrocław 1986
127    Gafurow Bobodżan, Dzieje i kultura ludów Azjii Centralnej, s. 692, PWN Warszawa 1978
128    Gancarz Natalia, Mietek na wojnie, s. 61, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2013
129    Gancarz Natalia, Na bister. Nie zapomnij. Do not forget, s. 119, Komitet Opieki Nad Zabytkami Kultury Żydowskiej, Tarnów 2020
130    Gancarz Natalia, Rudi im Krieg, s. 64, Komitet Opieki Nad Zabytkami Kultury Żydowskiej, Tarnów 2018
131    Gasparikowa Viera, Słoneczny Koń, bajki słowackie (bajki – Cygan-adwokatem oraz Co to jest cygaństwo), s. 179, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1981
132    Geneuil Guy-Pierre, Le Narvalo, s. 413, Editions Jean-Claude Lattes, Paris 1987
133    Geremek Bronisław, Świat opery żebraczej: obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV-XVII wieku, Warszawa 1989
134    Gerlich Grzegorz Marian, Pozostaniemy Romami... Roman Kwiatkowski, Józef Jochymczyk, Adolf Szmyt, s. 78, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2002
135    Gerlich Grzegorz Marian, Romowie. Przekraczanie granic własnego świata, s. 118, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2001
136    Gierała Zenon (red.), Paramisi Romane-Baśnie Romskie, s. 47, Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt“, Radom 2011
137    Gierała Zenon, Cygańskie srebro, s.128, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1991
138    Gierliński „Parno” Karol, Mamiori, s. 8, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy w Gorzowie Wlkp., Wojewódzka i Miejska Bibliotek Publiczna w Gorzowie, wydawnictwo okazjonalne egz. Nr 13, Gorzów Wlkp. 2000
139    Gierliński Parno Karol, Marek Rudowski-ilustracje, Profesje Romskie, s. (nienumerowane), Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2012
140    Gierliński Parno Karol, Meteory (ilustracje Krystyna Jóźwiak-Gierlińska), s. 99, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2007
141    Gierliński Parno Karol, Miri Szkoła, Romano Elementaro (dialekt Polska Roma), s. 79, Miasto Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wlkp. 2007, dedykacja autora dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego
142    Gierliński Parno Karol, Miri Szkoła, Romano Elementaro (dialekt Romów Karpackich), s. 100, Miasto Kostrzyń nad Odrą, Kostrzyń nad Odrą 2008, dedykacja autora dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego
143    Gierliński Parno Karol, Róża pustyni, Biblioteka Romska, s. 48, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012
144    Gierliński Parno Karol, Xaratuno Thuv, Odległy Dym, s. 37, Wydawnictwo NICE, Bydgoszcz 2001, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego
145    Gierliński Parno Karol, Xaratuno Thuw – Odległy dym – Rauch in der Ferne, s. 36,  Wydawnictwo Bibliofilskie, Frankfurt/Oder 2004
146    Gierliński Parno Karol, Zawody, profesje romskie, s. 24, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania
147    Gila de Vania-Kochanowski Jan, Mówmy po romsku, Historia, kultura i język narodu romskiego, s. 250, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2003, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego
148    Głowacki Grafo Edward, Cygańska Miłość, s. 169, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1995
149    Godlewska Ewa, Lesińska-Staszczuk Magdalena (red.), Mniejszości Narodowe w Państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny, s. 202, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013
150    Godlová Erika, Paĺová Jana (red.), Kaj phirel e voďi-Cestou duše-The souls jorurney, s. 80, ŠVK,  Prešov 2015
151    Gores Joe, 32 Cadillaki, s. 400, AMBER, Warszawa 1995
152    Gorki Maksym, Legendy i opowiadania (Makar Czudra), s. 62, PIW, Warszawa 1974
153    Górska Halina, Chłopcy z ulic miasta (rozdział – Cygan), s. 88, Gebthner i Wolff, Warszawa 1934
154    Grąbczewski Wiktoryn, Diabeł Polski w Rzeźbie i Legendzie, s. 177, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1990
155    Grabowski Adam (red.), Przewodnik po cmentarzu na Bródnie w Warszawie, s. 64, Rada Prymasowska Budowy Kościołów Warszawy, Warszawa 1977
156    Grešková Lucia, Pastorácia Rómov, s. 219, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava 2009
157    Grönfors Martii, Karanie za odmienność (postepowanie policji z Cyganami), s. 10, [w:] Archiwum Kryminologii tom XII, Wydawnictwo PAN, Warszawa 1985
158    Grzegorzek Jerzy Norbert, Romowie – kulturowe postrzeganie innych etnicznie, Mniejszość romska na Pomorzu Zachodnim. Problem identyfikacji w społeczeństwie większościowym, s. 40, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2011
159    Grzymała-Kazłowski Andrzej, Cyganie, Romowie Znikający Świat, s. 88, Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”, Radom 2014
160    Grzymała-Kazłowski Andrzej, Kolekcja Muzeum Kultury Romów w Warszawie, [w]: Pe drom baro…, Na wielkiej drodze, od Cyganów do Romów, s.112, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2017
161    Grzymała-Kazłowski, Romowie w Bydgoszczy [w:] Czas na zmiany „kulinarne”. Ciro pe sasto haben, s. 28, Stowarzyszenia Romów w Bydgoszczy „Romano Dzipen”, Bydgoszcz, brak daty publikacji, circa 2013
162    Günter Wolfgang, Sinti und Roma im KZ Bergen-Belsen, s. 163, SOAK GmbH, Hannover 2000
163    Hammarberg Thomas, Pikkarainen Heidi, Antiziganismen i Sverige, s. 62, Elanders Sverige AB, Länsstyrelsen Stockholm 2018
164    Harold, Król cyganów czyli Skrzypce Edeleńskie, s. 64, Wyd. Edward Feitzinger, Cieszyn 1900
165    Heinschink Mozes, Krasa Daniel, Romani für Wort, s. 192, Reise Know-Hov Verlag, Bielefield 2010
166    Heizer Antal (red.), Measures taken by the state to promote the social integrations of Roma living in Hungary, s. 130 (równolegle wersja francuskojęzyczna), Zenith RT Egyetemi Nyomada, Budapest 2000
167    Helfer Janusz, Cyganie-Romowie, Zapomniane obrazy, s. 174, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego
168    Hill Eric O Rukun zal and-i skóla, s. (nienumerowane), Tien Wah Press (Pte) Ltd., Singapore 1994
169    Hodáčová Lilly, Ondřejka (fotografie – Josef Müller), s. 86, Státní Nakladatelstvi, Dětské Knihy, Praha 1966
170    Hoess Rudolf, Autobiografia; Batawia Stanisław, Rudolf Hoess, Komendant Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu, w: Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce - część VII, s. 261, Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, Kraków 1951
171    Holdosi Józef, Królewskie Węże, s. 261, seria KIK, PIW, Warszawa 1989
172    Horváthová Jana, Le romengro Murdaripen andro dujto baro mariben. Genocida Romů  v době  druhé světové  války, s. 187, Slovo 21, Praga 2003
173    Horváthová Jana, Plátna pro velké černé oči. Cikáni v díle Míly Doleželové. Katalog Stejnojmenné Výstavy Muzea Romské Kultury 9. 4. - 15. 8. 2010, s. 32, Muzeum Romské Kultury, Brno 2010
174    Horváthová Jana, Základní informace o dějinách a kultuře Romů, s. 52, MŠMT, miejsce wydania nieznane 1997,
175    Horvátová Jana, Plátna pro velke černé oči. Cikáni w díle Míly Doleželové, Katalog Stejnomenné Wýstavy Muzea Romské Kultury 9. 4. - 15. 8. 2010 , s.  32, Muzeum Romské Kultury, Brno 2010, dedykacja autora dla Andrzeja
176    Horyń Jolanta (red.), Teraźniejszość i przyszłość edukacji społeczności romskiej, s. 170, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Wrocław 2010
177    Horyń Jolanta (red.), Zatrzymane tabory. Wyzwania edukacyjne Europy, s. 172, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Wrocław 2013
178    Hrabal Bohumil, Perełki na dnie (Cygańska romanca), s. 162, Agora SA, Warszawa 2011
179    Hübschmannová Milena, Hin man ajsi čhaj, so... Romské Hádanky, s. 144, Nakladatelství Fortuna, Praha 2003
180    Hůlka Rudolf, Fotografie Rómov z Podkarpatskej Rusi zo začiatku 20. storočia, s. 23, Krajské Centrum Pre Rómske Otázky - Národní Knihovna Čéské Republiky - Slovanská Knihovna, Praha-Prešov 2015
181    Hund Olga, Łyski liczą do trzech, s. 179, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2021, dedykacja autorki dla A. Grzymała-Kazłowskiego
182    Iszkiewicz Lasio Władysław, Księga Romska, Autobiografia. Prawo. Słownik., s. 160,  Fundacja Bahtałe Roma, Poznań 2013
183    Jakimik Elżbieta Janina, Gierliński Parno Karol, Sinti w Polsce, s. 34, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2011
184    Jakimowicz Andrzej, Sztuka Indii, s. 246, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967
185    Janowiak-Janik Monika, Tańczyk Renata (red.), Romowie a współczesna humanistyka, [w:] „Prace Kulturoznawcze” XXIV/2020 nr 2, s. 167, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2020
186    Jaśkowiak Izabela, Lechowski Paweł, Romska Odyseja (Ilustacje m.in.  ze zbiorów MKRwW), s. 47, Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos, Kraków 2020, autograf P. Lechowskiego (Kraków, 4 lipca 2021)
187    Jaśkowiak Izabela, Lechowski Paweł, Rozmówki romskie, Romane wakeribena, s. 72, Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos, Kraków 2008, dedykacja P. Lechowskiego dla A. Grzymała-Kazłowskiego
188    Jaw Dikh, katalog wystawy poplenerowej, s. 48. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS/Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Czarna Góra 2012
189    Ješina Josef, Romani Ćib ćili Jazyk Cikansky, s. 212, Fr. A. Urbanek, Praha 1882
190    Jókai Mór, Biedni bogacze, s. 391, Czytelnik, Warszawa 1974
191    Jonáš Josef, Zentrich A. Josef, Poradnik zdrowia medycyny ludowej. Recepty różnych narodów (rozdział: Przepisy Cyganów europejskich), s. 133, Agencja Wydawnicza COMES Lidia i Andrzej Skrażyńscy, Warszawa 1994
192    Jovanović Zoran, Dali znaś romski? Dźianes rromane? Do You Speak Romany? Sepsko-romsko-engelski razgovornik, s. 160, Nova, Beograd 2000
193    Kaczyńska Danuta, Wiśniewska Maria, Królestwo Hansa Franka, s. 92, Wydawnictwo MON, Warszawa 1964
194    Kamińska Krystyna, Leksykon literatury gorzowskiej, (m.in. Edward Dębicki, Karol Parno Gierliński, Bronisława Papusza Wajs), s. 183, ARSENAŁ Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, Gorzów Wielkopolski 2003
195    Kamiński Tadeusz, Zagubiony w lesie, s. 100, wydawca nieznany, Bytom 2001
196    Kapełuś Helena, Krzyżanowski Julian (red.), Dzieje Folklorystyki Polskiej 1864 – 1918, s. 666, IBL PAN, PWN, Warszawa 1982
197    Kapralski Sławomir, Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów, s. 467, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012
198    Kazimierczuk Zdzisław, Pożegnanie taboru, s.176, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1968, dedykacja (z dnia 21 XI 1968 r.) autora dla niewymienionego z nazwiska redaktora „Przekroju”
199    Kiersnowski Ryszard, Niedźwiedzie i ludzie w dawnych czasach i nowszych czasach, s. 471, PIW, Warszawa 1990
200    Kiveliö Tiina, Mahdavi Caroline, Westerling-Kalla Johan, Romano Zor! Romsk Kraft! En inspirationsbok om wägar till utbildning och arbete, s. 100, Länsstyrelsen i Stocholms 2011
201    Kledzik Emilia, Perspektywa Poety. Cyganologia Jerzego Ficowskiego, s. 688, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne“, Poznań 2023
202    Klich Edward, Cygańszczyzna w „Chacie za wsią“ Kraszewskiego, s. 52, Warszawa 1931, dedykacja autora dla Henryka (nieczytelne)
203    Kniaźnin Franciszek Dionizy, Cyganie w: Dzieła Franciszka Dyonizego Kniaznina. T. 5, s. 230, wyd. F. S. Dmochowski, Warszawa 1828
204    Kolka Iza, Prądzyńska Barbara (red.), Romski w obrazkach – Audiowziualny słownik romsko-polski dla dzieci romskich pochodzenia rumuńskiego, s. 11 oraz zestaw kart – słów (materiały do pobrania: www.romskiwobrazkach.pl), Poznań 2023
205    Kołodziejczyk Anna, Zawierciańscy Romowie wczoraj i dziś, s. 53, MOPS w Zawierciu, Zawiercie 2011
206    Kołodziejski Lucjan, Są częścią naszej historii. Romowie w Gminie Borzęcin, s. 11, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie,  Brzesko, brak daty publikacji, circa 2012
207    Kondrasiuk Grzegorz (red.), Mała Ilustrowana Encyklopedia Historii i Kultury Romów, s. 37, Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt, Radom 2014
208    Kondusza Wojciech, Legniccy Romowie, s. 7, Stowarzyszenie Romów w Legnicy/Legnicka Biblioteka Publiczna, Legnica 2006
209    Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985
210    Koptová Anna, Koptová Martina, Slovensko-rómsky, rómsko-slovenský slovník, s. 814, Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj, Košice 2011
211    Korolko Mirosław, Matka Boska Rywałdzka. Kult i teksty liturgiczno-modlitewne, s. 108, Ojcowie Kapucyni, Warszawa 1986
212    Korzeniewska Katarzyna, Tarkowska Elżbieta (red.), Lata tłuste, lata chude... Spojrzenie na biedę w społecznościach lokalnych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002
213    Korzeniowski Jerzy, Cyganie – dramat w pięciu aktach w: Dzieła Tom IX, s. 472, Wyd. S. Lewental, Warszawa 1873
214    Kos-Krauze Joanna, Pawlica Aleksanda, Jest życie po końcu świata, s. 296, ZNAK, Kraków 2017
215    Kosová Ingrid (wstęp), Spovede rómskych žien, s. 20, Quo Vadis o.z., Zvolen 2013
216    Koudelka Josef, Josef Koudelka, s. (nienumerowane), Thames & Hudson Photofile, London 2007
217    Kováč Milan, Mann B. Arne (red.), Boh všetko vidí. O del sa dikhel. Duchovný svet Rómov na Slovensku. Romano Paťaviben pre Slovensko (wydawnictwo w języku romskim i słowackim), s. 346, Chronos, Bratislava 2003  
218    Kowalczyk August, Refren kolczastego drutu – trylogia prawdziwa, s. 288, Videograf II i August Kowalczyk, Pelplin 2012
219    Kowarska J. Agnieszka, Sterotyp czy tradycja? O etosie wędrowcy i wartościowaniu u polskich Romów, s. 58, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2010
220    Kowarska J. Agnieszka, Szkice o tańcach romskich, s. 50, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2003
221    Kraszewski J. Ignacy, Cygańskie Dziecko, z powieści „Chata za wsią” skróciła R. M. (sic!), s. 95, W. Smulski Publishing co. 565 Noble Str., Chicago-Illinois 1905
222    Kraszewski Józef Ignacy, Chata za wsią, s. 309, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989
223    Kraszewski Józef Ignacy, Czarna Perełka, s. 163, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986
224    Kraszewskij Ignacy Józef, Hata za siełom (w języku ukraińskim), s.315, Wydawnictwo Hudożnoj Literatury „Dnipro“, Kijw 1967
225    Krausnick Michail (red.), Da wolten wir frei sein! Eine Sinti-Familie erzählt, s.178, Beltz & Gelberg, Weinheim und Basel 1993
226    Krausnick Michail (red.), Eine Sinti Famile Erzählt. Da Wollten wir Frei Sein!, s. 178, Beltz & Gelberg, Weinheim, brak daty wydania - circa 1993
227    Krzyżanowski Piotr, Pytlak Grażyna, Bończuk Leszek, Cyganie Mity i Fakty, s. 190, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski 2002, dedykacja Leszka Bończuka dla Ministra KiDN Waldemara Dąbrowskiego
228    Kukuczyn Marcin (Maciej Bencur), Obrazki i Nowelle, s. 172, Drukarnia A. T. Jezierskiego, Warszawa 1900
229    Kumanová Zuza, Mann B. Arne (red.), Ma bisteren! Pripomínanie rómskeho holocaustu, s. 53, Občianskie združenie IN MINORITA, Bratysława 2014
230    Kurnatowski Jerzy Ludwik, Branka Cyganów, s. 204, „Rój” Warszawa 1931
231    Kurtiàde Marcel, Rromano startorro, s. 91, „Svjetlost” Sarajevo 1990
232    Kurtiàde Marcel, Sikavipen sar te siklǒn ećhavorre e śirpustikaça, s. 20, Pustikelin INTERFACE, Tuluza 1994
233    Kuźniak Angelika, Papuša, s. 168, Vydawateĺstvo Absynt, Krásno nad Kysucou, 2016
234    Kuźniak Angelika, Papusza, s. 200, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013, dedykacja autorki dla A. Grzymała-Kazłowskiego
235    Kwadrans Łukasz, Cygański karnawał widziany oczami Roma i gadzia. Socjologiczne rozważania na temat cygańskiej ludyczności, [w:] Grad Jan, Mamzer Hanna (red.), Ludyczny wymiar kultury, s. 106, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2004
236    Kwadrans Łukasz, Education of the Roma in the Czech Republic, Poland and Slovakia – gap cofrontation between expetations and reality – comparative research, s. 331, Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2011
237    Kwiatkowska Marianna (red.), Historia Polskakry, s. 39, Organizowanie Kursów i Szkoleń Karolina Kwiatkowska, Radom 2012
238    Kwiatkowska Marianna (red.), Mirosława Caban-ilustracje, Malowanki Romskie, s. (nienumerowane), Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt“, Radom 2011
239    Kwiatkowska Marianna (red.), Rom Fabian, s. 23, Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt“, Radom 2013
240    Kwiecińska Magdalena, Szewczyk Monika, Prosto z garnka, s. 164, Fundacja Fobra Wola, Kraków 2017
241    Kwiek Izolda, Gorzka Miłość, Biblioteka Romska, s. 72, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2011
242    Kwiek Izolda, Powrót do przeszłości, s. (nienumerowane), Kulturalne Stowarzyszenie Romów w Tarnowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 1997
243    Kwiek Izolda, Tabor Izoldy, Antologia poezji Izoldy Kwiek, s. 84, Śląskie Media Sp. z o.o., Ruda Śląska 2009, , Tarnów 2011, dedykacja autorki dla A. Grzymała-Kazłowskiego
244    Lacková Elena, Balvín Jaroslav, Holocaust Romů v povídkách Eleny Lackové, s. 126,  Nakladatelství Fortuna, Praha 2001
245    Lakatos Menyhart., Krajobraz widziany przez dym, Warszawa 1979
246    Łastik Salomon, Trudne dzieci (rozdział – Dzieci cygańskie), s.364, Czytelnik, Warszawa 1965   
247    Łatnik Grigorij, Ciganskije Czari, Zbirka hudożnih tworiw dlia ditiej i junactwa, s. 278, DP Cpecjalizowanie widawnictwo literaturi mowami nacjonalnych mienszin Ukraini „ETNOS“, Kijów 2004
248    Lawrence H. D., Dziewica i Cygan, s. 333, Wydawnictwo ALFA, Warszawa 1993
249    Lawrence H. D., Dziewica i Cygan, s. 143, Oficyna Wydawnicza 4K, Bytom 1990
250    Lechowski Paweł, Romscy kowale na Spiszu, s. 24, Fundacja Dobra Wola, Kraków 2021, dedykacja P. Lechowskiego dla A. Grzymała-Kazłowskiego
251    Leroux Gaston, Rouletabille u Cyganów, s. 258, Wydawnictwo „Panteon“, Kraków-Warszawa, brak daty wydania, circa 1930
252    Lewy Guenter, The Nazi Persecution of the Gypsies, s. 306, Oxford University Press 2000
253    Liegeois Jean-Pierre, Gypsies an Illustrated History, s. 192, SAQI Books, London 2005
254    Lorca Federico Garcia [Federiko Garija Lorka], Alusarde Gilja - Избрани песни (wydawnictwo w języku romskim i macedońskim, na romski tłumaczył Ljatif Mefaileskoro Demir), s. 86, NIP „Studentski zbor“, Skopje 1996, autograf tłumacza
255    Lorca Federico Garcia, Romancero cygańskie, s. 175, Wydawnictwo „Mitel”, Gdynia 1992
256    Lorca Federico Garcia, Wiersze i dramaty, s. 149, Książka i Wiedza, Warszawa 1951
257    Lorca Federico Garcia, Wybór wierszy, s. 84, Czytelnik, Warszawa 1950
258    Lorenz W. Günter, Federico Garcia Lorca, s. 250, PIW, Warszawa 1963
259    Lubart-Krzysica Jacek (red.), Smyczkiem i słowem, s. 96, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2010
260    Łuczak Andrzej, Sytuacja ludności romskiej na Ziemi Lubuskiej w XX w., s. 54, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2013
261    Mácha Karel Hynek, Cikáni, s. 168, Otokar II, brak informacji o miejscu wydania, Czechy 2000
262    Machul-Telus Beata (red.), Romowie, s. 264, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2019
263    Makarczyński Tadeusz, Cyganie wachtmeistra Schultza, s. 124, PIW, Warszawa 1977
264    Makowska-Cieleń Anna (red.), Sytuacja społeczno-prawna Romów w środkowowschodniej Europie, s. 67, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski 1996
265    Mann B. Arne, Romsky dejopis, s. 57, Kalligram, Bratislava 2000
266    Mappes-Niediek Norbert, Biedni Romowie, żli Cyganie. Stereotypy i rzeczywistość, s. 229, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014
267    Marielle Danbakli (red.), Roma, Gypsies: Texts issued by International Institutions, Centre de recherches tsiganes Universityof Hertfordshire Press, Hatfield- Hertfordshire 2001
268    Marusziakova Elena, Popov Vesselin, Gypsies/Roma in Times Past and Present. Photo-book (wydawnictwo w języku angielskim i bułgarskim), s. 191, Litavra Publishing House, Sofia 2000
269    Materiał zwany życiem. Sztuka Małgorzaty Mirgi-Tas, teksty: Rusca Elisie, Szydłowski Konstanty, Warsza Joanna, s. 104, Szydłowski Gallery, Warszawa 2020
270    Matura Karel, Bandy ,Přiběhy Podkarpatoruského Cikáněte, s. 80, KMEN, Praha 1937
271    May Carol, Królowa Cyganów, s. 192, Małopolska Oficyna Wydawnicza KORONA, Kraków, brak daty wydania, circa 1992
272    McDowell Bart, Dale Bruce (fotografie), Gypsies. Wanderers of the World, s. 215, National Geographic Society, Waszyngton 1970
273    Mendoza Eduardo, Lekka komedia, s. 457, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2010
274    Merimee Prosper, Carmen, Czyśćcowe dusze, Tamango, s. 156, Wyd. M. Arct, Warszawa, brak daty wydania, circa 1925   
275    Milarczyk Ewa, Wędrowcy po bezkresie wieków, Cyganie (Romowie) w Azji i Europie, (opracowanie towarzyszące wystawie w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie), s. 26, MaiP w Warszawie, Warszawa 1999
276    Milczarczyk Ewa, Wędrowcy po bezkresie wieków. Cyganie (Romowie) w Azji i Europie, s. 26, album towarzyszył wystawie pod tym samym tytułem w Galerii Azjatyckiej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Warszawa 1999
277    Milewski Jacek (red.), Przyjazna szkoła, edukacja dla Romów - raport z konferencji, s. 40, Stowarzyszenie Integracja, Suwałki 2004
278    Milewski Jacek (red.), Romowie bliskie spotkania, s. 85, Stowarzyszenie Integracja, Suwałki 2003
279    Milewski Jacek, Chyba za nami nie traficie, s. 269, WAB, Warszawa 2013
280    Milewski Jacek, Dym się rozwiewa, s. 259, Zysk i S-ka, Poznań 2008, dedykacja autora dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego
281    Milewski Jacek, Parafialna Podstawowa Szkoła Romska, s. 20, Stowarzyszenie Integracja, Suwałki 2005
282    Milewski Jacek, Romowie są wśród nas, s. 38, Stowarzyszenie INTEGRACJA, Suwałki 2001
283    Mirga Andrzej, Gheorghe Nicolae, Romowie w XXI wieku. Studium polityczne, s.79, TaiWPN Universitas, Kraków 1998
284    Mirga Andrzej, Mróz Lech, Cyganie – odmienność i nietolerancja, s. 354, PWN, Warszawa 1994
285    Mirga Jan, Baba Jaga, s. (brak informacji, circa 120), Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos“, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Kraków 2010
286    Mirga Jan, Baśnie Cygańskie-Romane Paramisia, s. 65, Polska Akcja Humanitarna/Wydawnictwo TEXT, Kraków 2007, autograf autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego
287    Mirga Jan, Kto nas ocali, Biblioteka Romska, s. 2007, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2006, autograf autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego
288    Mirga Jan, Słownik Romsko-Polski, s.196, Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos/Muzeum Okręgowe w Tarnowie, (miejsce wydania nie podane), 2009
289    Mirga Jan, Wędrowny dom (ilustracje: Małgorzata Mirga-Tas), s. 48, Fundacja Sztuki JAW DIKH, Czarna Góra 2016
290    Mirga Teresa, Wiersze i pieśni, Biblioteka Romska, s. 84, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2006
291    Mirga-Kruszelnicka Anna, Acuña C. Esteban, Trojański Piotr (red.), Education for Remembrance of the Roma Genocide, s. 224, LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2015
292    Mirga-Wójtowicz Elżbieta, Śliwka Magdalena (red.), Przyszłość Romów w Polsce, s. 46, Instytut Obywatelski, Warszawa 2011
293    Mitrović Aleksandra, Derić Vladimir, Rakić-Vodeinelić Vesna, The Roma in Serbia, s.132, Centre for Anti-War Action, Insitute for Criminological and Sociological Research, Belgrade 1998
294    Mode Heinz, Wölffling Siegfried, Zigeuner – Der Weg Eines Volkes In Deutschland, s. 214, Koehler & Amelang, Leipzig, brak daty wydania, circa 1990  
295    Moreaux R., The Gypsies, s. 32 Editions PEC, Marseille 1992
296    Moreaux R., The Gypsies, s. 32, Editions PEC, Septèmes-les-Vallons 2001
297    Moryc Dawid, Moryc Stella Katarzyna, Sadowski Józef, Szoma Jan, Romowie – Świnoujście 2008. Pochodzenie i tradycja – pozycja i aspiracje, s. 12, Stowarzyszenie Romów Zachodniopomorskich „Terne Cierchenia” w Świnoujściu, Świnoujście 2008
298    Mróz Lech, Cyganie, s.279, Książka i Wiedza, Warszawa 1979
299    Mróz Lech, Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII, s. 537, Wyd. DiG. Warszawa 2001
300    Mróz Lech, Geneza Cyganów i ich kultury, Warszawa 1992
301    Mrozowska Dagmara, Zagłada. Tragedia Romów w XX w., s. 28, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania, circa 2013
302    Müller Friedrich, Beiträge zur Kenntniss der Rom-Sprache, t. II, s. 18, (broszura składa się z dwóch nieidentycznych egzemplarzy), In Commission bei Karl Gerold`s Sohn, Buchhändler der Kais, Akademie der Wissenschaften, Vien 1872
303    Nečas Ctibor, Historický Kalendář – Dějiny českých Romů v datech, s. 123, Vydavatelství Univ Perzity Palackého, Olomouc 1997
304    Nečas Ctibor, Historický Kalendář, Dějiny českých Romů v datech, s. 124, Vydavatelsví Univerzity Palackého, Olomouc 1997
305    Nečas Ctibor, Ma bisteren – Nezapomeňme. Historie cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu, s. 68, Muzeum romské kultury v Brné, Praha 1997
306    Nečas Ctibor, Romové v České republice včera a dnes, s. 129, Vydavatelsví Univerzity Palackého, Olomouc 1997
307    Niewiara Aleksandra, Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI-XIX wieku, s. 234, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000
308    Nijakowski Lech (red.), W poszukiwaniu Ładu Wielokulturowego, Mniejszości narodowe w Polsce a wyzwania integracji europejskiej, s.141, Interdyscyplinarne Koło Nauk o  Społeczeństwie i Kulturze Przy Zakładzie Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii UW, Warszawa 2001
309    Nijakowski M. Lech, Łodziński Sławomir (red.), Mniejszości Narodowe i Etniczne w Polsce – Informator 2003, s. 278, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003
310    Nowicka Ewa (red.), U nas dole i niedole – sytuacja Romów w Polsce s. 158, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 1999
311    Nowicka Ewa, Witkowski Maciej, Dlaczego swój? Dlaczego obcy? Mniejszość romska we współczesnej Polsce, s. 212, NOMOS, Kraków 2019
312    Numelin Ragnar, The Wandering instinct of the Gypsies (Chapter XII) w: The Wandering Spirit. A Study of Human Migration, s. 23, Ph. D. Published by H. Hagerup/Macmillan and Co., Kopenhaga/Londyn 1936
313    Orkan Władysław, Listy ze wsi i inne pisma społeczne - wybór, s. 219, Gebethner i Wolff, Warszawa 1946
314    Orlewski Rafał, Piękna brzydula. Opowiadania [opowiadanie 7.: Cyganka], s. 166, brak inf. o wydawcy, Łódź-Piotrków Trybunalski 1993, dedykacja autora dla profesora Stanisława Fryciego
315    Ośniałowski Marian, Suita cygańska, s. 95, Państwowe Wydawnictwo „ISKRY”, Warszawa 1959, dedykacja dla Andrzeja Delinikajtisa (*1926 – †2012 Warszawa) prawnika, dziennikarza związanego z czasopismem „Współczesność” oraz z Polskim Radiem, kolekcjonera polskiej sztuki ludowej. Marian Ośniałowski (*28 IX 1920 Chocimów - †5 lub 12 XII 1966 Paryż) polski poeta pokolenia „Współczesności”, zaliczany do grona poetów wyklętych, aktor. Od 1961 r. na emigracji we Francji, laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich w 1965 r.
316    Ostałowska Lidia, Cygan to Cygan, s. 176, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012 (Wydanie II rozszerzone)
317    Ostałowska Lidia, Cygan to Cygan, s. 229, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 2000, dedykacja autorki dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego
318    Osvald Karel, Dávné vzpomínky, Marnost nad marnost, ale jak krásná…, s. 82, Šimon Ryšavý nakladatelství, Brno 2010
319    Özcan Gazi (red.), Norvegiska romá – norske sigøynere Ett folk – mange stemmer, s. 117, Interkulturelt museum, Oslo 2015
320    Paleczny Tadeusz, Socjologiczne refleksje na temat polskich Romów, s. 70, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2003
321    Pankok Oto, Zigeuner mit einer Einleitung von Rudolf Schröder, s. 160, Drei Eulen Verlag, Düsseldorf 1947
322    Papusza Poétesse Tsigane et Polonaise, Étiudes Tsiganes, Nr 48 & 49, Paris 2013
323    Papusza, Bronisława Wajs, (4 wiersze) w: Kartki wyobraźni (wiersze poetów ziemi lubuskiej), Lubuskie Towarzystwo Kultury, Zielona Góra 1959
324    Papusza, Bronisława Wajs, Lesie Ojcze Mój, s. 91, Czytelnik, Warszawa 1990
325    Papusza, Bronisława Wajs, Lesie Ojcze Mój, s. 93, Nisza, Warszawa 2013
326    Papusza, Bronisława Wajs, Pieśni Papuszy, s. 176, Ossolineum, Wrocław 1956
327    Pawłowski Albert, Cyganie – studia nad przestępczością, s. 235, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 1973
328    Piasecka Wioletta, Mała Cyganeczka, s. 56, Wydawnictwo Baśniowe Krystyna Kielich, Elbląg 2014,  dedykacja autorki dla A. Grzymała-Kazłowskiego
329    Pobożniak Tadeusz, Cyganie, s. 45, PAN o/Kraków, Nauka dla Wszystkich Nr 176, 1972
330    Pobożniak Tadeusz, Grammar of the Lovari Dialect, s. 78, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1964, introligatorsko oprawiony, bezdebitowy reprint, circa 1980
331    Pochodzenie, Historia, Holocaust i Światopogląd Romów, s. 18, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2004
332    Podolinská Tatiana, Hrustič Tomáš, Boh medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou, s.174, Et SAV, Bratislava 2010
333    Pohl Josef, Na cikánské stezce (ilustracje Zdena Krajčová), s. 168, ALBATROS, Praha 1981
334    Polakowski Andrzej, Pożegnanie taboru, fotografie 1967, s. 116, Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”, Lublin 2007
335    Pons Emanuelle, Tiganii din Romania, o minoritate in tranzitie, s. 158, AltFel Compania, Bukaresti 1999
336    Posmysz Zofia, Pasażerka, s. 174, Czytelnik, Warszawa 1971
337    Pożegnanie taboru w fotografiach Andrzeja Polakowskiego z lat 1966 – 1967, katalog towarzyszący wystawie, s. 16, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2017
338    Przyborowski Walery, Bitwa pod Raszynem – powieść historyczna dla młodzieży z 6-ma rycinami K. Gorskiego, s. 168, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1939
339    Puszkin C. Aleksander, Cygany, s. 56, Gosudarstwiennoje izdatelstwo chudożestwiennoj literatury, Moskwa 1957
340    Ramírez-Heredia Juan de Dios (red.), The Gipsy People. A guide for journalists, s. 47, Instituto Romanó de Servicios Sociales y Culturales, Barcelona 1998
341    Randjelović Isidora, Čaje zoralije, čaje šukarije. Ein Ausmalheft von Romani Phen, s. 40, RomaniPhne e.V., Berlin 2019
342    Reuttówna Marja, W cygańskim obozie (ilustracje W. Stanisławska), s. 81, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań, brak daty wydania, circa 1930
343    Rinderknecht Karl, Zigeuner, geheimnisvolle Nomaden, s. 160, Mondo-Verlag AG, Lausanne 1973
344    Roj Katarzyna, Synowiec Joanna (red.), Tajsa, s. 400, BWA w Tarnowie, Tarnów 2014
345    Romanov Manuś, 17 Purane Rromane Gila, Andar-I Balgaria, s. (nienumerowane), Wydawca nieznany, Tarnuv 1990
346    Romove ve fotografii Evy Davidove, s. (nienumerowane), Fortuna, Praha 2001
347    Romowie w Sztuce, Katalog wystawy, s. (nienumerowane), Villa Decjusza, Kraków 2012
348    Roosendal Frank, Moving people. People who move me... Ludzie w ruchu, którzy mnie poruszają, s. 83, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2011
349    Rose Romani, The National Socialist Genocide of The Sinti and Roma, s. 324, Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg 2003
350    Rose Romani, Zagłada Romów i Sinti, katalog stałej wystawy w Państwowym Muzeum w Oświęcimiu, s. 324, Edycja Polska, Stowarzyszenie Romów w Polsce-Romski Insytut Historyczny, Oświęcim 2003
351    Rozwadowski M. Jan, Wörterbuch des Zigeunerdialekts von Zakopane/Słownik Cyganów z Zakopanego, s. 91, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1936
352    Różycka Małgorzata, Balkowski Janusz, Marek Rudowski-ilustracje, Romowie-Roma-Romanies, Historia w obrazkach, s. (nienumerowane), Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2008
353    Rydz Robert, Zemsta cygana (sic!), obraz sceniczny w trzech aktach ze śpiewami tańcami, s. 191, Nakładem Księgarni A. Cygulskiego w Poznaniu, Poznań 1929
354    Rywałd Królewski. Sanktuarium Maryjne, s. 32, Wydawnictwo AGA, Wrocław 2005
355    Sáez Javier, Giménez Sara, Praktyczny przewodnik dla służb policyjnych służący przeciwdziałaniu dyskryminacji społeczności romskiej, s. 46, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2016
356    Sarău Gheorghe, Mic dicţionar Rom-Român, s. 173, Editura Kriterion, Bukareszt 1992  
357    Sarnecka Elżbieta (red.), Kham znaczy słońce. Dziecięce rozmówki romsko-polskie, s. 48, Fundacja na Rzecz Kultury WALIZKA, Wydawnictwo Muchomor, Bydgoszcz, brak daty publikacji, circa 2015
358    Sarnecka Joanna (red.), Kham znaczy słońce. Dziecięce rozmówki romsko-polskie, s. 48. Fundacja na Rzecz Kultury „Walizka” Wydawnictwo Muchomor, Krosno/Bydgoszcz 2018
359    Sathkiewiczo Niko, Romane Droma, s. 126, Gołowna cpecjalizowana redakcija literaturi mowami nacjonalnych mienszin, Kijów 2003
360    Schecter Jarret, Hermanovce – Four seasons with the Roma, s. (nienumerowane), Trolley Ltd, Italy, data publikacji nie podana, circa 2005
361    Scherp Lambert, Wiming Krister (red.), Ame – Le rom, s. 16, Fälths Tryckeri, Värnamo, circa 1985
362    Scherp Lambert, Wiming Krister (red.), Min bok om zigenarna, s. 16, Fälths Tryckeri, Värnamo, circa 1985
363    Schwab Gert, Wupper Edgar, Zigeuner – portrat einer Randgruppe, s. 135, Verlag C. J. Bucher, Luzern und Franfurt/M 1975
364    Sekera Josef, Děti z hliněné vesnice (ilustracje Bohumila Doleželová), s. 560, Československý  spisovatel, Praha 1952
365    Sekera Józef, Dzieci z glinianej wsi, wydanie pierwsze, s. 484, Czytelnik, Warszawa 1955
366    Šiftar Vanek, Cigani. Minulost v sedanjosti, s. 234, Pomurska Založba, Murska Sobota 1970
367    Silverberg Robert, Czas trzeciego wiatru, s. 416, Amber, Warszawa 1998
368    Simonides Dorota, Humor śląski – bery śmieszne i ucieszne, s. 298, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1978
369    Smith N. Guy, Trzęsawisko, s. 156, Phantom Press International, Gdańsk 1991
370    Smolderen Marini, Cygan – Cygańska gwiazda, s. 42, Klub Świata Komiksu, Warszawa 2001
371    Smolderen Marini, Cygan – Syberia w ogniu, s. 36, Klub Świata Komiksu, Warszawa 2001
372    Smoleń Kazimierz, Oświęcim 1940 – 1945, Przewodnik po Muzeum, s. 118, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983
373    Sochaj Andrzej, Die Vernichtung von Sinti und Roma im Ehemaligen Ersten Deutschen Nationalsozialistischen Vernichtungslager Kulmhof in Chełmno nad Nerem Während des Zweiten Weltkriegs (1941-1945), s. 103, Wydawnictwo PIK Bydgoszcz, Szczecinek 2017
374    Šotolová Eva, Vzdělávání Romů, Druhé, rozšírené vydání, s. 84, GRADA Publishing, Praha 2001
375    Stankiewicz Stahiro Stanisław, Romano drom, seria Biblioteka Romska s. 70, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2011
376    Stankiewicz Stanisław (red.), Gila romane – Zbiorek pieśni romskich, s. 58, Rrom po drom, Białystok, brak daty wydania, circa 1995 r.
377    Stankiewicz Stanisław (red.), Horoskop cygański, s. 29, Rrom Po Drom, Białystok 1992
378    Stankiewicz Stanisław Stahiro, Historia Romengi /Tykni versja/, s. 56, Organizowanie Kursów i Szkoleń Karolina Kwiatkowska, Radom 2010
379    Stankiewicz Stanisław Stahiro, Opheniben Devłorestyr, s. 48, Organizowanie Kursów i Szkoleń Karolina Kwiatkowska, Radom 2010
380    Stankiewicz Stanisław, Uwagi dotyczące sytuacji Romów w jednoczącej się Europie, s. 26, Związek Romów Polskich, brak daty wydania
381    Stankiewicz Stanisław, Wybitne postaci romskie, o Romach w dawnej Polsce, s. 32, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania, circa 2012
382    Starkie Walter, Auf Zigeunerspuren. Von Magie und Musik, Spiel und Kult der Zigeuner in Geschichte und Gegenwart, s. 318, Carl Hanser Verlag, Monachium 1957
383    Sulczewski Janusz (red.), Romowie wczoraj i dziś – promocja integracji społeczności romskiej w Żarach, s. 79, Żarska Spółdzielnia Socjalna, Żary 2012
384    Szabolcs Szita, A cigányság a második világháború idején (1939-1945) Az üldöztetés tanintézeti feldolgozásához, s. 146, Velcscov Bt., Budapest 2002
385    Szczepkowska Joanna, Kocham Paula McCartneya, s. 286, Świat Książki, Warszawa 2008
386    Szewczyk Monika, O Romach w Nowej Hucie słów kilka, s. 83, Integracyjne Stowarzyszenie SAWORE, Kraków 2019, dedykacja autorki dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego
387    Szirtesi Zoltn, Védd az Egészséged! Losar tyo Sastyipe, s. 64, Fővosi Egészségnevelési Intézet igazgatója, Budapeszt, circa 1990
388    Szmidt Ireneusz Krzysztof (red.), Wsłuchani w kamienie Gorzowa. Antologia wierszy wywiedzionych z życia miasta i jego mieszkańców napisanych przez poetów, którzy żyli, żyją lub gościli w Gorzowie (m.in. Edward Dębicki, Karol Parno Gierliński, Bronisława Papusza Wajs), s. 212, ARSENAŁ Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, Gorzów Wielkopolski 2008
389    Szostak Wojciech, Administracja publiczna wobec Romów po 1989 roku, Sytuacja społeczno-polityczna Romów w Polsce po 1989 roku, s. 36, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania, circa 2010
390    Szot-Radziszewska Elżbieta, Dokąd idziemy Cyganie? Kaj dzias ame, Romale?, s. 24, Muzeum Wsi Kieleckiej, Kielce 2001
391    Sztojka Ferenc, Un précurseur sans descendance – avec un essai de délimitatin du sujet d`étude, s. 69, INALCO, Paryż 2008
392    Szymańska Anna, Piszę, Czytam i rysuję. Ćśnav dav apre i malinav, s. 80, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2009
393    Szymański Wojciech (red.), Kali Berga. Album towarzyszący wystawie artystów grupy Romani Art, s. 96, Fundacja Sztuki Jaw Dikh, Kraków 2016
394    Szymański Wojciech, Warsza Joanna (red.), Małgorzata Mirga-Tas. Przeczarowując świat, s. 256, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Archive Books, ERIAC, Warszawa-Baerlin 2022  
395    Szyszlak Elżbieta i Tomasz (red.), Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego, s. 251, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2013
396    Szyszlak Elżbieta i Tomasz (red.), Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych, s. 209, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2012
397    Szyszlak Tomasz (red.), Kwestia romska w polityce państw Europy Środkowej i Wschodniej, s. 282, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2011
398    Talewicz-Kwiatkowska Joanna, Kołaczek Małgorzata (red.),  Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych – konteksty społeczne, s. 85, Stowarzyszenia Romów w Polsce, Oświęcim 2011
399    Talewicz-Kwiatkowska Joanna, Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce, s. 256, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013
400    Technik Alfred, Tuláci večné krve (ilustracje Mila Doleželová), pierwsze wydanie, s. 234, Mlada Fronta ČSM, Praha 1956
401    Tomaszewski Jerzy, Mniejszości Narodowe w Polsce XX wieku, s. 58, Editions Spotkania sp. z o.o., Warszawa 1991
402    Tomaszewski Jerzy, Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości Narodowe w Polsce w latach 1918 – 1939, s. 264, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1985
403    Tomaszewski Tomasz, Cyganie inni ludzie tacy jak my, s. 68, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2001
404    Tonin Nikola Šimić, Kraljeva zlatna krletka. Thagaresko sumnakuno kafezo, s. 24, HKD. - Biblioteka Književno pero, Zadar, circa 2000
405    Trybusiewicz Janusz, Twarze ludzkiej kultury, s. 201, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986
406    Tuckermann Anja, Musha ein Sinti-Kind im Dritten Reich, s. 220, Ravensburger Buchwerlag, München 2005
407    Tuwim Julian, Biblia cygańska i inne wiersze, wyd. drugie, s. 107, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Warszawa 1935
408    Tuwin Julian, Listy do przyjaciół-pisarzy (m.in. Bronisława Wajs Papusza, Dionizy Wajs i Jerzy Ficowski), s. 498, Czytelnik, Warszawa 1979
409    Uładar Adam, Nawrocka Ewgenija, Ukrainsko-romskij rozmownik, s. 159, WAT "Widawnictwo Zakarpattja, Użgorod 2002, autografy autorów
410    Urc Rudolf, Mayerová Ingrid (red.), Slivka Martin – Ostáva človek, s. 292, TRIGON Production, Bratysława 2009
411    Ventzel T. V., The Gypsy language, s. 104, „Nauka” Publishing House Central Departament of Oriental Literature, Moskwa 1983
412    Viaggio Giorgio, Storia degli Zingari in Italia, s. 114, Centro Studi Zingari Anicia, Roma (Rzym) 1997
413    Voŕíšková Marie, Zpivajici housle Cikánské Pohádky (ilustracje Mila Doleželová), s. 160, PRACE, Praha 1969
414    Wanat Leon, Za murami Pawiaka, s. 518, Książka i Wiedza, Warszawa 1985
415    Wanke Adam (red.), Mały słownik antropologic)zny, s. 415, Wiedza powszechna, Warszawa 1969
416    Warginaire Ernestine, Lisette chez lez Tziganes, s. 32, Oeuvre Suisse des Lectures pour la Jeunesse, Zurich 1962
417    Weigl Barbara, Maliszkiewicz Beata (red.), Inni to także my – Mniejszości narodowe w Polsce: Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi – Program edukacji wilokulturowej w szkole podstawowej, s. 280, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998
418    Wentzel T. W., Cyganskij Jazyk, siewiernorusskij dialekt, s. 106, Izdatelstwo „Nauka”, Moskwa 1964
419    Wężowicz-Ziółkowska Dobrosława, Miłość ludowa – wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII – XX wieku, s. 206, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1991
420    Wiącek Katarzyna (red.), Informator dla Asystentów Międzykulturowych, s. 38, Wrocław wita uchodźców, Wrocław 2016
421    Więckowska Joanna, Kwiatkowski Karol (red.), Dzieci romskie w szkole, s. 112, Wyd. Emic Lab, s.c., Warszawa 2012
422    Wiercińska Krystyna (red.), Inni – ale tacy sami!, s. 312, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy, Legnica 2011
423    Wilms Anno, Zigeuner, s. (nienumerowane), Atlantis Verlag AG, Zurich 1972
424    Wisłocka Michalina, Autobiografia, s. 369, Prószyński i s-ka, Warszawa 2017
425    Wislocki von Heinrich, Zur Volkskunde der transsilvanischen Zigeuner, s. 40, Verlag von J. F. Richter, Hamburg 1887
426    Wiśniewski Andrzej, Ihr nanntet uuns Zigeuner, Ein Rom erzählt aus seinem Leben, s. 148, Buch & Offsetdruckerei Stubbemann GmbH, Hamburg 2012
427    Wiśniewski Mateusz, Marek Rudowski-ilustracje, Drom-Droga, Historia Romów w Europie, s. (nienumerowane), Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2012
428    Witkowski Przemysław, Szczepaniak Agnieszka (red.), Romowie Rumuńscy w Polsce, przewodnik do pracy ze społecznością, s. 140, Stowarzyszenie NOMADA, Wrocław 2015
429    Wnuk Józef, Dzieci polskie oskarżają, s. 380, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1975
430    Wójcik Piotr, Cyganie z obu stron Karpat, Agora s.a/Wydawnictwo Twój Styl, Warszawa 2000, autograf autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego
431    Wyatt Evans Chad, Romarising V4, s. 218, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław-Bratysława 2014
432    Wyatt Evans Chad, Romarising, Bohaterowie kampanii społecznej Jedni z wielu w obiektywnie Chada Evansa Wyatta, s. 218, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2013
433    Yoors Jan, Cyganie, s. 364, Kraków 1973
434    Yoors Jan, Przeprawa, s. 200, Wydawnictwo Literackie Kraków 1978
435    Yoors Jan, Tsiganes, Sur la route avec les Rom Lovara, s. 276, Phebus libretto, Francja 2004
436    Żabiński-Yoph Marian (red.), Okolice. Miesięcznik społeczno-literacki Rady Krajowej Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy przy ZG ZSMP Nr 3/83 (4), wydanie w całości poświęcone Romom, s. 199, ZG ZSMP, Warszawa 1983
437    Żakiewicz Zbigniew, Opowieści z bajkolandii (bajka – Cygańskie srebro), s. 114, KAW, Gdańsk 1984
438    Zarzycka Irena, Tabor, s. 128, KAW, Lublin 1992
439    Zarzycka Irena, Tabor, s. 163, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 1931
440    Zawicki Marcin (red.), Aktywizacja zawodowa Romów, s. 81, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007
441    Zielińska Donata, Ptaki Boga. Motywy cygańskie w filmie, [w:] Modrzejewska Ewa (red.), Iluzjon – Kwartalnik Filmoteki Narodowej Nr 4 (32) 1988, s. 64, Filmoteka Narodowa, Warszawa 1988
442    Żuber Drorota (red.), Przyszłość – Odasojawła, czyli co to będzie, s. 72, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, Bytom 2015
443    Корсун Иванa, Бессонов Николай, Цыганская дорога. Воспоминания Иванa Корсунa с комментариями Николая Бессонова, s. 127, Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва, Moskwa 2013
444    Марушиакова Елена, Попов Веселин (Marusziakova Elena, Popov Vesselin), Studii Romani, tom VII, s. 240, Пaрaдимa, Sofia 2007
445    Марушиакова Елена, Попов Веселин (Marusziakova Elena, Popov Vesselin), Циганите в България, s. 239, Издателство „КЛУБ 90“, Sofia 1993, dedykacja autorki dla Adama Bartosza (Sewilla, maj 1994)  
446    Марушиакова Елена, Попов Веселин (Marusziakova Elena, Popov Vesselin), Циганите нa България. Проблеми на мултикултуралната. Mузейна експозиция (wydawnictwo w języku angielskim i bułgarskim), s. 60, Издателство „КЛУБ 90“, Sofia 1995
447    Роми України в період Другої світової війни, w: Голокост і і сучасність. Cтудії в Україні i світі, s. 252, Науковий часопис 2 (6) 2009, Kijów 2009

 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030