Biblioteka książki i albumy

 

 

 1. Anastasoaie Viorel, Tarnovschi Daniela, red., Roma Projects in Romania 1999-2000, s. 328, Ethnocultural Diversity Resourse Center, Cluj-Napoca 2001

 2. Aas Norbert, Der Tod war mein ständiger Begleiter – Das Leben, das Überleben und das Weiterleben des Sinto Franz Rosenbach, s. 144, Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, München 2005

 3. Acton Tgomas, Gitanos, s. 48, Espasa-Calpe, S.A., Madrid 1983

 4. Adam Uładar, Ewgenija Nawrocka, Ukrainsko-romskij rozmownik, s. 159, WAT "Widawnictwo Zakarpattja, Użgorod 2002, autografy autorów

 5. Adamczyk-Pogorzelec Bożena, red., Między Błękitem Nieba, a Zielenią Lasów, s. 56, Muzeum Regionalne w Lubaniu, Lubań 2008

 6. Andrys Wiesław, Wiśniewska Julita, Dziecko romskie w przyjaznej szkole, s. 65, brak inf. o wydawcy, Świecie 2010

 7. Ašaras Le Devles, Chváľme Pána, Spevnik rómskych a slovenských krest`anych piesni, s. 96, Náboženská Vydavateľstvo Petra, Prešov, brak daty wydania, circa 2000

 8. Bačič Geza, red., Romski Zbornik, Romano Kedujpe, s. 117, Zveza Romov Slovenije, Murska Sobota 2005

 9. Barannikow P. A., Sergijewskij W. M., Cygansko-Russkij i Russko-Cyganskij Słowar (Kelderaskij Dialekt), s. 339, Russkij Jazyk, Moskwa 1990

 10. Baranowicz Jan, Strzały na grobli, s. 297, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1981

 11. Bartosz Adam, Amen Roma/Jame Roma, My Romowie, s. 47, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2008

 12. Bartosz Adam, Cyganie, Historia i Kultura – przewodnik po wystawie, s. 19, Kulturalne Stowarzyszenie Romów w Tarnowie, Tarnów 1993

 13. Bartosz Adam, Katalog zbiorów cyganologicznych Muzeum Okręgowego w Tarnowie, s. 104, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2007

 14. Bartosz Adam, Nie bój się Cygana, s. , Pogranicze, Sejny 2004, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 15. Bartosz Adam, Nie bój się Cygana, s. 206, Pogranicze, Sejny 1994

 16. Bartosz Adam, Propozycja zapisu języka Romani - „Pisownia sulejowska“, s. 26, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012

 17. Bartosz Adam, red., Polska egzotyka w polskich muzeach, s. 266, Muzeum Okręgowe w Tarnowie/Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, Tarnów 2000

 18. Bartosz Adam, red., Stanęły Wozy Kolorowe, s. 46, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 1996

 19. Bartosz Adam, Roma-Cyganie, Wystawa-Katalog, s. (nienumerowane), Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Tarnów 1992

 20. Bartosz Adam, Romowie w Polsce, kalendarium 1401-2012 , s. (nienumerowane), Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012

 21. Bartosz Adam, Rroma – Gypsies, Przewodnik po wystawie, s. 64, Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Tarnów 1998

 22. Bencur Maciej (pseud. Marcin Kukuczyn), Obrazki i nowele, s. 172, Wyd. A. T. Jezierski, Warszawa 1900

 23. Binek Jiŕí, Ďula Fako-Cikán (ilustracje Jaroslav Baumbruck), s. 211, Státní Nakladatelstvi, Dětské Knihy, Praha 1953

 24. Bloch Jules, Les Tsiganes, s. 128, Presses Universitaires de France, Paris 1969

 25. Block Martin, Zigeuner – ihr leben und ihre seele, s. 220, Bibliographisches Insitut AG., Leipzig 1936

 26. Bończuk Leszek., Papusza, czyli wolność tajemna, Gorzów Wielkopolski 1996

 27. Buckland Ray, Ingram Peter, Wróżby cygańskie, s.200, Świat Książki 2005

 28. Cartland Barbara, Cygański Urok, s. 183, AMBER 1994

 29. Čech Svatopluk, Cikánka, (ilustracje Adolf Kaspar), s. 33, Topičova Edice, Praha 1946

 30. Cervantes Saavedera de Miguel, Cyganeczka, s. 146, Polski Instytut Wydawniczy „Sfinks”, Gdańsk/Warszawa, brak daty wydania, circa 1930

 31. Chałupczak H., Browarek T., Mniejszości Narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 1998

 32. Chmielewska Joanna, oprac., Opowieści z Wołoszy, Mołdawii i Siedmiogrodu (bajęda – Graf i Cygan), s. 189, Nasza Księgarnia, Kraków 1987

 33. Cioabă Mihai Lumniţa, Kelso Michelle, Ioanid Radu, Tragedia Romilor Deportaţi in Transnistria 1942-1945, s. 491, POLIROM, Iaşi 2009

 34. Cortiade Marcel, Romani fonetika thaj lekhipa, s. 104, NIO „Pobjeda”. Titograd 1986

 35. Courthiade Marcel, Alfabet odpowiedni dla języka cygańskiego oparty na naukowych podstawach – o pisowni języka rromani, s. 67, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012

 36. Cubranović Andrija, Cyganka, Gundulic Ivan, Dubravka, s. 142, Dom Książki Polskiej SA, Warszawa 1935

 37. Cyrano Andrzej, Me som gadzio, moje spotkania z Cyganami, s. 216, Legnicka Biblioteka Publiczna, Legnica-Wrocław 2009

 38. Czacki T., Rozprawki Tadeusza Czackiego, Oświęcim 1992

 39. Czekaj Tadeusz, Kwatkowski Roman, Zagłada Romów europejskich, s. 17, Romski Instytut Historyczny, Urząd Miasta Łódź, Oświęcim 2004

 40. Czernigiewicz Zofia, Ich małe królestwa (rozdział Cygan), s. 151, Nasza Księgarnia, Warszawa 1969

 41. Czureja Deki Miklosz, Potępienie Miklosza czyli tajemnice Króla Czardasza, s. 279, Fundacja Bahtałe Roma, Poznań 2009, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 42. Daniłowicz I., O Cyganach wiadomość historyczna, Oświęcim 1993

 43. Demeter S. R., Demeter S. P., Cygansko-Russkij Słowar, s. 200, Gos. Izd-Bo Innostrannych i Nacjonalnych Słowariej, Moskwa 1938

 44. Dębicki Edward, Ptak umarłych, s. 232, Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej, Warszawa 2004, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 45. Dębicki Edward, Teł nango bolipen, Pod gołym niebem, s. 47, Wydawnictwo Promocyjne Albatros, Szczecin 1993, dedykacja autora.

 46. Djurić Rajko, Zigeuner, Ein Volk aus Feuer und Wind, s. 130, Rheingauer Verlagsgesellschaft, Eltville am Rhein 1980

 47. Djurić Rajko,Tomaśewić Nebojśa-Bato, Cigani Sveta, s. 288, Jugoslavenska Revija, Beograd 1988

 48. Długoborski Wacław., red., 50-lecie zagłady Romów, Oświęcim 1994

 49. Eliade Mircea, Sacrum, mit, historia, Warszawa 1990

 50. European Roma Rights Center, Granice Solidarności-Romowie w Polsce po roku 1989, s. 228, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2003

 51. European Roma Rights Center, Stigmata-Segregated Schooling of Roma in Central and Eastern Europe, s. 119, ERRC, Budapest 2004

 52. European Roma Rights Center, The Limits od Solidarity-Roma in Poland After 1989, s. 218, ERRC, Budapest 2002

 53. European Roma Rights Center, Time of the Skinheads, Denial and Exclusion of Roma in Slovakia, s. 86, ERRC, Budapest 1997

 54. Ficowski Jerzy, Cyganie na polskich drogach, s. 427, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986

 55. Ficowski Jerzy, Cyganie na polskich drogach, s. 550, Nisza, Warszawa 2013

 56. Ficowski Jerzy, Cyganie Polscy. Szkice historyczno-obyczajowe, s.264, PIW 1953

 57. Ficowski Jerzy, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, s. 300, INTERPRESS, Warszawa 1989, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 58. Ficowski Jerzy, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, s.390, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1965

 59. Ficowski Jerzy, Demony Cudzego Strachu, s. , Nisza, Warszawa 2013

 60. Ficowski Jerzy, Demony cudzego strachu, Warszawa 1986

 61. Ficowski Jerzy, Pod berłem króla pikowego, sekrety cygańskich wróżb, s. 166, Iskry , Warszawa 1990, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 62. Fings Karola, Heuss Herbert, Sparing Frank, Szintik és romák a náci rendszer idején. A „fajelméletről” a lágerekig, s. 123, PONT, Budapest 2001

 63. Fraser Angus, Dzieje Cyganów, s. 280, PIW, Warszawa 2001

 64. Fredro Aleksander, Cygan i Baba, s. (nienumerowane), KAW, Wrocław 1986

 65. Gancarz Natalia, Mietek na wojnie, s. 61, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2013

 66. Gasparikowa Viera, Słoneczny Koń, bajki słowackie (bajki – Cygan-adwokatem oraz Co to jest cygaństwo), s. 179, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1981

 67. Geneuil Guy-Pierre, Le Narvalo, s. 413, Editions Jean-Claude Lattes, Paris 1987

 68. Geremek B. Świat opery żebraczej: obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV-XVII wieku, Warszawa 1989

 69. Gerlich Grzegorz Marian, Pozostaniemy Romami... Roman Kwiatkowski, Józef Jochymczyk, Adolf Szyt, s. 78, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2002

 70. Gerlich Grzegorz Marian, Romowie. Przekraczanie granic własnego świata, s. 118, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2001

 71. Gierała Z., Cygańskie srebro, Warszawa 1990

 72. Gierała Zenon, red., Paramisi Romane-Baśnie Romskie, s. 47, Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt“, Radom 2011

 73. Gierliński Parno Karol, Marek Rudowski-ilustracje, Profesje Romskie, s. (nienumerowane), Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2012

 74. Gierliński Parno Karol, Meteory (ilustracje Krystyna Jóźwiak-Gierlińska), s. 99, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2007

 75. Gierliński Parno Karol, Miri Szkoła, Romano Elementaro (dialekt Polska Roma), s. 79, Miasto Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wlkp. 2007, dedykacja autora dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego

 76. Gierliński Parno Karol, Miri Szkoła, Romano Elementaro (dialekt Romów Karpackich), s. 100, Miasto Kostrzyń nad Odrą, Kostrzyń nad Odrą 2008, dedykacja autora dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego

 77. Gierliński Parno Karol, Róża pustyni, Biblioteka Romska, s. 48, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012

 78. Gierliński Parno Karol, Xaratuno Thuv, Odległy Dym, s. 37, Wydawnictwo NICE, Bydgoszcz 2001, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 79. Gila de Vania-Kochanowski Jan, Mówmy po romsku, Historia, kultura i język narodu romskiego, s. 250, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2003, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 80. Głowacki Grafo Edward, Cygańska Miłość, s. 169, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1995

 81. Gorki Maksym, Legendy i opowiadania (Makar Czudra), s. 62, PIW, Warszawa 1974

 82. Górska Halina, Chłopcy z ulic miasta (rozdział – Cygan), s. 88, Gebthner i Wolff, Warszawa 1934

 83. Grąbczewski Wiktoryn, Diabeł Polski w Rzeźbie i Legendzie, s. 177, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1990

 84. Grzymała-Kazłowski Andrzej, Cyganie, Romowie Znikający Świat, s. 88, Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”, Radom 2014

 85. Günter Wolfgang, Sinti und Roma im KZ Bergen-Belsen, s. 163, SOAK GmbH, Hannover 2000

 86. Harold, Król cyganów czyli Skrzypce Edeleńskie, s. 64, Wyd. Edward Feitzinger, Cieszyn 1900

 87. Heizer Antal, red., Measures taken by the state to promote the social integrations of Roma living in Hungary, s. 130 (równolegle wersja francuskojęzyczna), Zenith RT Egyetemi Nyomada, Budapest 2000

 88. Helfer Janusz, Cyganie-Romowie, Zapomniane obrazy, s. 174, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 89. Hill Eric O Rukun zal and-i skóla, s. (nienumerowane), Tien Wah Press (Pte) Ltd., Singapore 1994

 90. Hodáčová Lilly, Ondřejka (fotografie – Josef Müller), s. 86, Státní Nakladatelstvi, Dětské Knihy, Praha 1966

 91. Holdosi Józef, Królewski Węże, Warszawa 1989

 92. Holdosi Józef, Królewskie Węże, s. 261, seria KIK, PIW, Warszawa 1989

 93. Iszkiewicz Lasio Władysław, Księga Romska, Autobiografia. Prawo. Słownik., s. 160, Fundacja Bahtałe Roma, Poznań 2013

 94. Jaśkowiak Izabela, Lechowski Paweł, Rozmówki romskie, Romane wakeribena, s. 72, Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos, Kraków 2008, dedykacja P. Lechowskiego dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 95. Jaw Dikh, katalog wystawy poplenerowej, s. 48. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS/Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Czarna Góra 2012

 96. Ješina Josef, Romani Ćib ćili Jazyk Cikansky, s. 212, Fr. A. Urbanek, Praha 1882

 97. Jovanović Zoran, Dali znaś romski? Dźianes rromane? Do You Speak Romany? Sepsko-romsko-engelski razgovornik, s. 160, Nova, Beograd 2000

 98. Kapralski Sławomir, Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów, s. 467, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012

 99. Kazimierczuk Zdzisław, Pożegnanie taboru, s.176, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1968, dedykacja (z dnia 21 XI 1968 r.) autora dla niewymienionego z nazwiska redaktora „Przekroju”

 100. Kiersnowski Ryszard, Niedźwiedzie i ludzie w dawnych czasach i nowszych czasach, s. 471, PIW, Warszawa 1990

 101. Klich Edward, Cygańszczyzna w „Chacie za wsią“ Kraszewskiego, s. 52, Warszawa 1931, dedykacja autora dla Henryka (nieczytelne)

 102. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985

 103. Korzeniewska Katarzyna, Tarkowska Elżbieta, red., Lata tłuste, lata chude... Spojrzenie na biedę w społecznościach lokalnych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002

 104. Korzeniowski Jerzy, Cyganie – dramat w pięciu aktach w: Dzieła Tom IX, s. 472, Wyd. S. Lewental, Warszawa 1873

 105. Koudelka Josef, Josef Koudelka, s. (nienumerowane), Thames & Hudson Photofile, London 2007

 106. Kowarska J. Agnieszka, Szkice o tańcach romskich, s. 50, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2003

 107. Kraszewski Józef Ignacy, Czarna Perełka, s. 163, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986

 108. Kraszewskij Ignacy Józef, Hata za siełom (w języku ukraińskim), s.315, Wydawnictwo Hudożnoj Literatury „Dnipro“, Kijw 1967

 109. Krzyżanowski Piotr, Pytlak Grażyna, Bończuk Leszek, Cyganie Mity i Fakty, s. 190, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej, Gorzów Wielkopolski 2002, dedykacja Leszka Bończuka dla Ministra KiDN Waldemara Dąbrowskiego

 110. Kurnatowski Jerzy Ludwik, Branka Cyganów, s. 204, „Rój” Warszawa 1931

 111. Kuźniak Angelika, Papusza, s. 200, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013, dedykacja autorki dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 112. Kwiatkowska Marianna, red., Historia Polskakry, s. 39, Organizowanie Kursów i Szkoleń Karolina Kwiatkowska, Radom 2012

 113. Kwiatkowska Marianna, red., Mirosława Caban-ilustracje, Malowanki Romskie, s. (nienumerowane), Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt“, Radom 2011

 114. Kwiek Izolda, Gorzka Miłość, Biblioteka Romska, s. 72, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2011

 115. Kwiek Izolda, Powrót do przeszłości, s. (nienumerowane), Kulturalne Stowarzyszenie Romów w Tarnowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 1997

 116. Kwiek Izolda, Tabor Izoldy, Antologia poezji Izoldy Kwiek, s. 84, Śląskie Media Sp. z o.o., Ruda Śląska 2009, , Tarnów 2011, dedykacja autorki dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 117. Lakatos M., Krajobraz widziany przez dym, Warszawa 1979

 118. Lawrence H. D., Dziewczyna i Cygan, s. 333, Wydawnictwo ALFA, Warszawa 1993

 119. Leroux Gaston, Rouletabille u Cyganów, s. 258, Wydawnictwo „Panteon“, Kraków-Warszawa, brak daty wydania, circa 1930

 120. Lewy Guenter, The Nazi Persecution of the Gypsies, s. 306, Oxford University Press 2000

 121. Liegeois Jean-Pierre, Gypsies an Illustrated History, s. 192, SAQI Books, London 2005

 122. Łastik Salomon, Trudne dzieci (rozdział – Dzieci cygańskie), s.364, Czytelnik, Warszawa 1965

 123. Makarczyński Tadeusz, Cyganie wachtmeistra Schultza, s. 124, PIW, Warszawa 1977

 124. Makowska-Cieleń Anna, red., Sytuacja społeczno-prawna Romów w Środkowo  wschodniej Europie, s. 67, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej, Gorzów Wielkopolski 1996

 125. Mann B. Arne, Romsky dejopis, s. 57, Kalligram, Bratislava 2000

 126. Merimee Prosper, Carmen, Czyśćcowe dusze, Tamango, s. 156, Wyd. M. Arct, Warszawa, brak daty wydania, circa 1925

 127. Milarczyk Ewa, Wędrowcy po bezkresie wieków, Cyganie (Romowie) w Azji i Europie, (opracowanie towarzyszące wystawie w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie), s. 26, MaiP w Warszawie, Warszawa 1999

 128. Milewski Jacek, Romowie są wśród nas, s. 38, Stowarzyszenie INTEGRACJA, Suwałki 2001

 129. Mirga A., Mróz L., Cyganie – odmienność i nietolerancja, Warszawa 1994

 130. Mirga Andrzej., Gheorghe Nicolae., Romowie w XXI wieku. Studium polityczne, s.79, TaiWPN Universitas, Kraków 1998

 131. Mirga Jan, Baśnie Cygańskie-Romane Paramisia, s. 65, Polska Akcja Humanitarna/Wydawnictwo TEXT, Kraków 2007, autograf autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 132. Mirga Jan, Kto nas ocali, Biblioteka Romska, s. 2007, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2006, autograf autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 133. Mirga Jan, Słownik Romsko-Polski, s.196, Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos/Muzeum Okręgowe w Tarnowie, (miejsce wydania nie podane), 2009

 134. Mirga Teresa, Wiersze i pieśni, Biblioteka Romska, s. 84, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2006

 135. Mode Heinz, Wölffling Siegfried, Zigeuner – Der Weg Eines Volkes In Deutschland, s. 214, Koehler & Amelang, Leipzig, brak daty wydania, circa 1990

 136. Mróz L., Cyganie, Warszawa 1979

 137. Mróz L., Geneza Cyganów i ich kultury, Warszawa 1992

 138. Mróz Lech, Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII, s. 537, Wyd. DiG. Warszawa 2001

 139. Nijakowski Lech, red., W poszukiwaniu Ładu Wielokulturowego, Mniejszości narodowe w Polsce a wyzwania integracji europejskiej, s.141, Interdyscyplinarne Koło Nauk o Społeczeństwie i Kulturze Przy Zakładzie Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii UW, Warszawa 2001

 140. Nowicka Ewa, red., U nas dole i niedole – sytuacja Romów w Polsce s. 158, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 1999

 141. Ostałowska Lidia, Cygan to Cygan, s. 229, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 200, dedykacja autorki dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego

 142. Paleczny Tadeusz, Socjologiczne refleksje na temat polskich Romów, s. 70, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2003

 143. Pankok Oto, Zigeuner mit einer Einleitung von Rudolf Schröder, s. 160, Drei Eulen Verlag, Düsseldorf 1947

 144. Papusza, Bronisława Wajs, Lesie Ojcze Mój, s. 91, Czytelnik, Warszawa 1990

 145. Papusza, Bronisława Wajs, Lesie Ojcze Mój, s. 93, Nisza, Warszawa 2013

 146. Papusza, Bronisława Wajs, Pieśni Papuszy, s. 176, Czytelnik, Warszawa 1990

 147. Pawłowski A. , Cyganie – studia nad przestępczością, Zielona Góra 1973

 148. Piasecka Wioletta, Mała Cyganeczka, s. 56, Wydawnictwo Baśniowe Krystyna Kielich, Elbląg 2014, dedykacja autorki dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 149. Pobożniak T., Cyganie, s. 45, PAN o/Kraków, Nauka dla Wszystkich Nr 176, 1972

 150. Pobożniak Tadeusz, Grammar of the Lovari Dialect, s. 78, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1964, introligatorsko oprawiony, bezdebitowy reprint, circa 1980

 151. Pochodzenie, Historia, Holocaust i Światopogląd Romów, s. 18, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2004

 152. Pohl Josef, Na cikánské stezce (ilustracje Zdena Krajčová), s. 168, ALBATROS, Praha 1981

 153. Polakowski Andrzej, Pożegnanie taboru, fotografie 1967, s. 116, Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”, Lublin 2007

 154. Pons Emanuelle, Tiganii din Romania, o minoritate in tranzitie, s. 158, AltFel Compania, Bukaresti 1999

 155. Puszkin C. Aleksander, Cygany, s. 56, Gosudarstwiennoje izdatelstwo chudożestwiennoj literatury, Moskwa 1957

 156. Reuttówna Marja, W cygańskim obozie (ilustracje W. Stanisławska), s. 81, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań, brak daty wydania, circa 1930

 157. Rinderknecht Karl, Zigeuner, geheimnisvolle Nomaden, s. 160, Mondo-Verlag AG, Lausanne 1973

 158. Romanov Manuś, 17 Purane Rromane Gila, Andar-I Balgaria, s. (nienumerowane), Wydawca nieznany, Tarnuv 1990

 159. Romove ve fotografii Evy Davidove, s. (nienumerowane), Fortuna, Praha 2001

 160. Romowie w Sztuce, Katalog wystawy, s. (nienumerowane), Villa Decjusza, Kraków 2012

 161. Roosendal Frank, Moving people. People who move me... Ludzie w ruchu, którzy mnie poruszają, s. 83, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2011

 162. Rose Romani, The National Socialist Genocide of The Sinti and Roma, s. 324, Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg 2003

 163. Rose Romani, Zagłada Romów i Sinti, katalog stałej wystawy w Państwowym Muzeum w Oświęcimiu, s. 324, Edycja Polska, Stowarzyszenie Romów w Polsce-Romski Insytut Historyczny, Oświęcim 2003

 164. Rozwadowski M. Jan, Wörterbuch des Zigeunerdialekts von Zakopane/Słownik Cyganów z Zakopanego, s. 91, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1936

 165. Różycka Małgorzata, Balkowski Janusz, Marek Rudowski-ilustracje, Romowie-Roma-Romanies, Historia w obrazkach, s. (nienumerowane), Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2008

 166. Schecter Jarret, Hermanovce – Four seasons with the Roma, s. (nienumerowane), Trolley Ltd, Italy, data publikacji nie podana, circa 2005

 167. Schwab Gert, Wupper Edgar, Zigeuner – portrat einer Randgruppe, s. 135, Verlag C. J. Bucher, Luzern und Franfurt/M 1975

 168. Sekera Josef, Děti z hliněné vesnice (ilustracje Bohumila Doleželová), s. 560, Československý spisovatel, Praha 1952

 169. Sekera Józef, Dzieci z glinianej wsi, wydanie pierwsze, s. 484, Czytelnik, Warszawa 1955

 170. Smith N. Guy, Trzęsawisko, s. 156, Phantom Press International, Gdańsk 1991

 171. Stankiewicz Stanisław Stahiro, Historia Romengi /Tykni versja/, s. 56, Organizowanie Kursów i Szkoleń Karolina Kwiatkowska, Radom 2010

 172. Stankiewicz Stanisław Stahiro, Opheniben Devłorestyr, s. 48, Organizowanie Kursów i Szkoleń Karolina Kwiatkowska, Radom 2010

 173. Stankiewicz Stanisław, red., Horoskop cygański, s. 29, Rrom Po Drom, Białystok 1992

 174. Stankiewicz Stanisław, Wybitne postaci romskie, o Romach w dawnej Polsce, s. 32, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania, circa 2012

 175. Szabolcs Szita, A cigányság a második világháború idején (1939-1945) Az üldöztetés tanintézeti feldolgozásához, s. 146, Velcscov Bt., Budapest 2002

 176. Szostak Wojciech, Administracja publiczna wobec Romów po 1989 roku, Sytuacja społeczno-polityczna Romów w Polsce po 1989 roku, s. 36, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania, circa 2010

 177. Szymańska Anna, Piszę, Czytam i rysuję. Ćśnav dav apre i malinav, s. 80, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2009

 178. Technik Alfred, Tuláci večné krve (ilustracje Mila Doleželová), pierwsze wydanie, s. 234, Mlada Fronta ČSM, Praha 1956

 179. The Roma in Serbia, Mitrović Aleksandra, Derić Vladimir, Rakić-Vodeinelić Vesna, s.132, Centre for Anti-War Action, Insitute for Criminological and Sociological Research, Belgrade 1998

 180. Tomaszewski Jerzy, Mniejszości Narodowe w Polsce XX wieku, s.58, Editions Spotkania sp. z o.o., Warszawa 1991

 181. Tomaszewski Tomasz, Cyganie inni ludzie tacy jak my, s. 68, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2001

 182. Trybusiewicz Janusz, Twarze ludzkiej kultury, s. 201, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986

 183. Tuwim Julian, Biblia cygańska i inne wiersze, wyd. drugie, s. 107, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Warszawa 1935

 184. Ventzel T. V., The Gypsy language, s. 104, „Nauka” Publishing House Central Departament of Oriental Literature, Mockwa 1983

 185. Voŕíšková Marie, Zpivajici housle Cikánské Pohádky (ilustracje Mila Doleželová), s. 160, PRACE, Praha 1969

 186. Wentzel T. W., Cyganskij Jazyk, siewiernorusskij dialekt, s. 106, Izdatelstwo „Nauka”, Mockwa 1964

 187. Więckowska Joanna, Kwiatkowski Karol, red., Dzieci romskie w szkole, s. 112, Wyd. Emic Lab, s.c., Warszawa 2012

 188. Wilms Anno, Zigeuner, s. (nienumerowane), Atlantis Verlag AG, Zurich 1972

 189. Wislocki von Heinrich, Zur Volkskunde der transsilvanischen Zigeuner, s. 40, Verlag von J. F. Richter, Hamburg 1887

 190. Wiśniewski Mateusz, Marek Rudowski-ilustracje, Drom-Droga, Historia Romów w Europie, s. (nienumerowane), Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2012

 191. Wójcik Piotr, Cyganie z obu stron Karpat, Agora s.a/Wydawnictwo Twój Styl, Warszawa 2000, autograf autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 192. Wyatt Evans Chad, Romarising, Bohaterowie kampanii społecznej Jedni z wielu w obiektywnie Chada Evansa Wyatta, s. 218, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2013

 193. Yoors Jan, Cyganie, s. 364, Kraków 1973

 194. Yoors Jan, Przeprawa, s. 200, Wydawnictwo Literackie Kraków 1978

 195. Yoors Jan, Tsiganes, Sur la route avec les Rom Lovara, s. 276, Phebus libretto, Francja 2004

 196. Zarzycka Irena, Tabor, s. 128, KAW, Lublin 1992

 197. Zarzycka Irena, Tabor, s. 163, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 1931

 198. Żakiewicz Zbigniew, Opowieści z bajkolandii (bajka – Cygańskie srebro), s. 114, KAW, Gdańsk 1984

Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020