Biblioteka książki i albumy

  • Data 2018
  • Autor AGK
  • Nr. inw. B1

 

1.                 Aas Norbert, Der Tod war mein ständiger Begleiter – Das Leben, das Überleben und das Weiterleben des Sinto Franz Rosenbach, s. 144, Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, München 2005

 

2.                 Acković Dragoljub, Tradicjonalna Kultura Roma u Srbji, s. 314, Rrominterpress, Beograd 2013

 

3.                 Acton Tomas, Gitanos, s. 48, Espasa-Calpe, S.A., Madrid 1983 

 

4.                 Adam Uładar, Ewgenija Nawrocka, Ukrainsko-romskij rozmownik, s. 159, WAT "Widawnictwo Zakarpattja, Użgorod 2002, autografy autorów

 

5.                 Adamczyk-Pogorzelec Bożena, red., Między Błękitem Nieba, a Zielenią Lasów, s. 56, Muzeum Regionalne w Lubaniu, Lubań 2008

 

6.                 Anastasoaie Viorel, Tarnovschi Daniela, red., Roma Projects in Romania 1999-2000, s. 328, Ethnocultural Diversity Resourse Center, Cluj-Napoca 2001

 

7.                 Andrys Wiesław, Wiśniewska Julita, Dziecko romskie w przyjaznej szkole, s. 65, brak inf. o wydawcy, Świecie 2010

 

8.                 Ašaras Le Devles, Chváľme Pána, Spevnik rómskych a slovenských krest`anych piesni, s. 96, Náboženská Vydavateľstvo Petra, Prešov, brak daty wydania, circa 2000

 

9.                 Bačič Geza, red., Romski Zbornik, Romano Kedujpe, s. 117, Zveza Romov Slovenije, Murska Sobota 2005

 

10.             Balvin Jaroslav, Kwadrans Łukasz, Kyuchukov Hristo, red., Roma in Visegrad Coutries: History, Culture, Social Integration, Social Work and Education, s. 500, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2013

 

11.             Barannikow P. A., Sergijewskij W. M., Cygansko-Russkij i Russko-Cyganskij Słowar (Kelderaskij Dialekt), s. 339, Russkij Jazyk, Moskwa 1990

 

12.             Baranowicz Jan, Strzały na grobli, s. 297, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1981

 

13.             Bartosz Adam, Amen Roma/Jame Roma, My Romowie, s. 47, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2008

 

14.             Bartosz Adam, Borek Piotr, Gryszkiewicz Bogusław, Romowie w Polsce i w Europie, od dyskryminacji do tolerancji, s. 264, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2015

 

15.             Bartosz Adam, Cyganie, Historia i Kultura – przewodnik po wystawie, s. 19, Kulturalne Stowarzyszenie Romów w Tarnowie, Tarnów 1993

 

16.             Bartosz Adam, Gancarz Natalia, Tarnowscy Romowie. Półwiecze osiedlenia – pięćdziesięciolecie Stowarzyszenia, s. 135, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2014

 

17.             Bartosz Adam, Katalog zbiorów cyganologicznych Muzeum Okręgowego w Tarnowie, s. 104, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2007

 

18.             Bartosz Adam, Nie bój się Cygana, s. , Pogranicze, Sejny 2004, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 

19.             Bartosz Adam, Nie bój się Cygana, s. 206, Pogranicze, Sejny 1994

 

20.             Bartosz Adam, Poznajemy historię Romów, s. 20, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak dady wydania

 

21.             Bartosz Adam, Propozycja zapisu języka Romani - „Pisownia sulejowska“, s. 26, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012

 

22.             Bartosz Adam, red., Polska egzotyka w polskich muzeach, s. 266, Muzeum Okręgowe w Tarnowie/Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, Tarnów 2000

 

23.             Bartosz Adam, red., Stanęły Wozy Kolorowe, s. 46, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 1996

 

24.             Bartosz Adam, Roma-Cyganie, Wystawa-Katalog, s. (nienumerowane), Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Tarnów 1992

 

25.             Bartosz Adam, Romowie w Polsce, kalendarium 1401-2012 , s. (nienumerowane), Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012

 

26.             Bartosz Adam, Rroma – Gypsies, Przewodnik po wystawie, s. 64, Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Tarnów 1998

 

27.             Bauerdick Rolf, Cyganie. Spotkania z nielubianym narodem, s. 227, Terra incognita Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2015

 

28.             Bencur Maciej (pseud. Marcin Kukuczyn), Obrazki i nowele, s. 172, Wyd. A. T. Jezierski, Warszawa 1900

 

29.             Binek Jiŕí, Ďula Fako-Cikán (ilustracje Jaroslav Baumbruck), s. 211, Státní Nakladatelstvi, Dětské Knihy, Praha 1953

 

30.             Bloch Jules, Les Tsiganes, s. 128, Presses Universitaires de France, Paris 1969

 

31.             Block Martin, Zigeuner – ihr leben und ihre seele, s. 220, Bibliographisches Insitut AG., Leipzig 1936

 

32.             Bończuk Leszek., Papusza, czyli wolność tajemna, Gorzów Wielkopolski 1996

 

33.             Bruckner Pascal, Pariasi, s. 511, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996

 

34.             Buckland Ray, Ingram Peter, Wróżby cygańskie, s.200, Świat Książki 2005

 

35.             Bukowski Krzysztof, Sterylizacja ludności romskiej 1943 – 1945 w Bydgoszczy, Dobiegniewie, Pile i Złotowie (zarys problemu), s. 34, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2012

 

36.             Bukowski Krzysztof, Wybrane zbrodnie nazistowskie popełnione przez okupanta hitlerowskiego na Romach w Polsce w okresie II Wojny Światowej w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie, s. 74, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania

 

37.             Caban Agnieszka, red. Cygańska Fiesta, 9. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, s. 17, Stowarzyszenie Filmowe CinéEuropa w Lublinie, Lublin 2008

 

38.             Caban Agnieszka, red. Z Życia Romni, Tradycja a współczesna cywilizacja – rozmowy, s. 63, Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt, Radom 2014

 

39.             Cartland Barbara, Cygański Urok, s. 183, AMBER 1994

 

40.             Cathkiewiczo Niko, Romane Droma. Gilia, s. 126, Glowna specjalizowana redakcja literatury mowami nacjonalnych mienszin Ukrainy, Kiew 2003

 

41.             Cauwelaert van Didier, Bilet w jedną stronę, s. 136, PIW, Warszawa 1999

 

42.             Čech Svatopluk, Cikánka, (ilustracje Adolf Kaspar), s. 33, Topičova Edice, Praha 1946

 

43.             Cervantes Saavedera de Miguel, Cyganeczka, s. 146, Polski Instytut Wydawniczy „Sfinks”, Gdańsk/Warszawa, brak daty wydania, circa 1930

 

44.             Cervantes Saavedera de Miguel, Zazdrosny Estremadurczyk, s. 168, Książka i Wiedza 1969

 

45.             Chałupczak H., Browarek T., Mniejszości Narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 1998

 

46.             Chmielewska Joanna, oprac., Opowieści z Wołoszy, Mołdawii i Siedmiogrodu (bajęda – Graf i Cygan), s. 189, Nasza Księgarnia, Kraków 1987

 

47.             Cioabă Mihai Lumniţa, Kelso Michelle, Ioanid Radu, Tragedia Romilor Deportaţi in Transnistria 1942-1945, s. 491, POLIROM, Iaşi 2009 

 

48.             Cortiade Marcel, Romani fonetika thaj lekhipa, s. 104, NIO „Pobjeda”. Titograd 1986

 

49.             Courthiade Marcel, Alfabet odpowiedni dla języka cygańskiego oparty na naukowych podstawach – o pisowni języka rromani, s. 67, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012

 

50.             Cubranović Andrija, Cyganka, Gundulic Ivan, Dubravka, s. 142, Dom Książki Polskiej SA, Warszawa 1935

 

51.             Cyrano Andrzej, Me som gadzio, moje spotkania z Cyganami, s. 216, Legnicka Biblioteka Publiczna, Legnica-Wrocław 2009

 

52.             Czacki T., Rozprawki Tadeusza Czackiego, Oświęcim 1992

 

53.             Czekaj Tadeusz, Kwiatkowski Roman, Zagłada Romów europejskich, s. 17, Romski Instytut Historyczny, Urząd Miasta Łódź, Oświęcim 2004

 

54.             Czernigiewicz Zofia, Ich małe królestwa (rozdział Cygan), s. 151, Nasza Księgarnia, Warszawa 1969

 

55.             Czureja Deki Miklosz, Potępienie Miklosza czyli tajemnice Króla Czardasza, s. 279, Fundacja Bahtałe Roma, Poznań 2009, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 

56.              Danielová Helena, red. Sbírky Muzea romské kultury, Textil, Šperk (příůstky 1991 - 2006), s.164, Muzeum Romské Kultury, Praha 2007

 

57.             Daniłowicz I., O Cyganach wiadomość historyczna, Oświęcim 1993

 

58.             Demeter S. R., Demeter S. P., Cygansko-Russkij Słowar, s. 200, Gos. Izd-Bo Innostrannych i Nacjonalnych Słowariej, Moskwa 1938

 

59.             Dębicki Edward, Ptak umarłych, s. 232, Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy w Gorzowie Wlkp., Warszawa 2004, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 

60.             Dębicki Edward, Teł nango bolipen, Pod gołym niebem, s. 47, Wydawnictwo Promocyjne Albatros, Szczecin 1993, dedykacja autora.

 

61.             Djurić Rajko, Zigeuner, Ein Volk aus Feuer und Wind, s. 130, Rheingauer Verlagsgesellschaft, Eltville am Rhein 1980

 

62.             Djurić Rajko,Tomaśewić Nebojśa-Bato, Cigani Sveta, s. 288, Jugoslavenska Revija, Beograd 1988

 

63.             Długoborski Wacław., red., 50-lecie zagłady Romów, Oświęcim 1994

 

64.             Dohmann Albrecht, Jacques Callot – Radierungen, s. 47, Verlag Der Kunst Dresden, Dresden 1960

 

65.             Dombrowskij J., Ciganskaja tema w russkoj literature, [w:] Woprosy Literatury Nr 12/1983, Sojuz pisatieliej SSSR i Instytuta mirowoj literatury imieni A. M. Gorkowo Akademii Nauk SSSR, Moskwa 1983        

 

66.              Druc E., Gessler A., red., Ckazki i Pesni Rożdiennyje w Dorogie – Cygansij Folklor, s. 512 Izdatielstwo „Nauka“, Moskwa 1985

 

67.             Drużyńska Jolanta, Ostatni tabor. Jak władza ludowa zakazała Cyganom wędrowania, s. 236, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2015

 

68.             Eder Maciej, Bibliografia zawartości „Literatury Ludowej“ za lata 1981 – 2002, s. 128, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 200

 

69.             Eliade Mircea, Sacrum, mit, historia, Warszawa 1990

 

70.             Erdész Sándor, Futaky Ruth (red.), Zigeunermärchen aus Ungarn. Die Volkserzählungen des Lajos Ámi, s. 327, Bechtermünz Verlag, Augsbur 1998

 

71.             European Roma Rights Center, Granice Solidarności-Romowie w Polsce po roku 1989, s. 228, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2003

 

72.             European Roma Rights Center, Stigmata-Segregated Schooling of Roma in Central and Eastern Europe, s. 119, ERRC, Budapest 2004

 

73.             European Roma Rights Center, The Limits od Solidarity-Roma in Poland After 1989, s. 218, ERRC, Budapest 2002

 

74.             European Roma Rights Center, Time of the Skinheads, Denial and Exclusion of Roma in Slovakia, s. 86, ERRC, Budapest 1997

 

75.             Ficowska-Łuszczek Magdalena, Powrót Wielkiej Wróżki, s. 71, Agencja Wydawnicza „Egros“, Warszawa

 

76.             Ficowski Jerzy, Cyganie na polskich drogach, s. 427, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986

 

77.             Ficowski Jerzy, Cyganie na polskich drogach, s. 550, Nisza, Warszawa 2013

 

78.             Ficowski Jerzy, Cyganie Polscy. Szkice historyczno-obyczajowe, s.264, PIW 1953

 

79.             Ficowski Jerzy, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, s. 300, INTERPRESS, Warszawa 1989, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 

80.             Ficowski Jerzy, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, s.390, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1965

 

81.             Ficowski Jerzy, Demony Cudzego Strachu, s. , Nisza, Warszawa 2013

 

82.             Ficowski Jerzy, Demony cudzego strachu, Warszawa 1986

 

83.             Ficowski Jerzy, Gałązka z Drzewa Słońca, s. ???, Pogranicze, Sejny 1998

 

84.             Ficowski Jerzy, Gałązka z Drzewa Słońca, s. 192, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1989

 

85.             Ficowski Jerzy, Pod berłem króla pikowego, sekrety cygańskich wróżb, s. 166, Iskry , Warszawa 1990, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 

86.             Ficowski Jerzy, Wiersze wybrane, s. 212, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1956

 

87.             Fings Karola, Heuss Herbert, Sparing Frank, Szintik és romák a náci rendszer idején. A „fajelméletről” a lágerekig, s. 123, PONT, Budapest 2001

 

88.             Fraser Angus, Dzieje Cyganów, s. 280, PIW, Warszawa 2001

 

89.             Fredro Aleksander, Cygan i Baba, s. (nienumerowane), KAW, Wrocław 1986

 

90.             Gafurow Bobodżan, Dzieje i kultura ludów Azjii Centralnej, s. 692, PWN Warszawa 1978

 

91.             Gancarz Natalia, Mietek na wojnie, s. 61, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2013

 

92.             Gasparikowa Viera, Słoneczny Koń, bajki słowackie (bajki – Cygan-adwokatem oraz Co to jest cygaństwo), s. 179, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1981

 

93.             Geneuil Guy-Pierre, Le Narvalo, s. 413, Editions Jean-Claude Lattes, Paris 1987

 

94.             Geremek Bronisław, Świat opery żebraczej: obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV-XVII wieku, Warszawa 1989

 

95.             Gerlich Grzegorz Marian, Pozostaniemy Romami... Roman Kwiatkowski, Józef Jochymczyk, Adolf Szmyt, s. 78, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2002

 

96.             Gerlich Grzegorz Marian, Romowie. Przekraczanie granic własnego świata, s. 118, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2001

 

97.             Gielrliński

 

98.             Gierała Zenon, Cygańskie srebro, s.128, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1991

 

99.             Gierała Zenon, red., Paramisi Romane-Baśnie Romskie, s. 47, Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt“, Radom 2011

 

100.        Gierliński „Parno” Karol, Mamiori, s. 8, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy w Gorzowie Wlkp., Wojewódzka i Miejska Bibliotek Publiczna w Gorzowie, wydawnictwo okazjonalne egz. Nr 13, Gorzów Wlkp. 2000

 

101.        Gierliński Parno Karol, Marek Rudowski-ilustracje, Profesje Romskie, s. (nienumerowane), Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2012

 

102.        Gierliński Parno Karol, Meteory (ilustracje Krystyna Jóźwiak-Gierlińska), s. 99, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2007

 

103.        Gierliński Parno Karol, Miri Szkoła, Romano Elementaro (dialekt Polska Roma), s. 79, Miasto Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wlkp. 2007, dedykacja autora dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego

 

104.        Gierliński Parno Karol, Miri Szkoła, Romano Elementaro (dialekt Romów Karpackich), s. 100, Miasto Kostrzyń nad Odrą, Kostrzyń nad Odrą 2008, dedykacja autora dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego

 

105.        Gierliński Parno Karol, Róża pustyni, Biblioteka Romska, s. 48, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012

 

106.        Gierliński Parno Karol, Xaratuno Thuv, Odległy Dym, s. 37, Wydawnictwo NICE, Bydgoszcz 2001, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 

107.        Gierliński Parno Karol, Xaratuno Thuw – Odległy dym – Rauch in der Ferne, s. 36,  Wydawnictwo Bibliofilskie, Frankfurt/Oder 2004

 

108.        Gierliński Parno Karol, Zawody, profesje romskie, s. 24, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania

 

109.        Gila de Vania-Kochanowski Jan, Mówmy po romsku, Historia, kultura i język narodu romskiego, s. 250, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2003, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 

110.        Głowacki Grafo Edward, Cygańska Miłość, s. 169, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1995

 

111.         Gores Joe, 32 Cadillaki, s. 400, AMBER, Warszawa 1995

 

112.        Gorki Maksym, Legendy i opowiadania (Makar Czudra), s. 62, PIW, Warszawa 1974

 

113.        Górska Halina, Chłopcy z ulic miasta (rozdział – Cygan), s. 88, Gebthner i Wolff, Warszawa 1934

 

114.        Grabowski Adam (red.), Przewodnik po cmentarzu na Bródnie w Warszawie, s. 64, Rada Prymasowska Budowy Kościołów Warszawy, Warszawa 1977

 

115.        Grąbczewski Wiktoryn, Diabeł Polski w Rzeźbie i Legendzie, s. 177, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1990

 

116.        Grzegorzek Jerzy Norbert, Romowie – kulturowe postrzeganie innych etnicznie, Mniejszość romska na Pomorzu Zachodnim. Problem identyfikacji w społeczeństwie większościowym, s. 40, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2011

 

117.        Grzymała-Kazłowski Andrzej, Cyganie, Romowie Znikający Świat, s. 88, Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”, Radom 2014

 

118.        Grzymała-Kazłowski Andrzej, Kolekcja Muzeum Kultury Romów w Warszawie, [w]: Pe drom baro…, Na wielkiej drodze, od Cyganów do Romów, s.112, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2017

 

119.        Günter Wolfgang, Sinti und Roma im KZ Bergen-Belsen, s. 163, SOAK GmbH, Hannover 2000

 

120.        Harold, Król cyganów czyli Skrzypce Edeleńskie, s. 64, Wyd. Edward Feitzinger, Cieszyn 1900

 

121.        Heinschink Mozes, Krasa Daniel, Romani für Wort, s. 192, Reise Know-Hov Verlag, Bielefield 2010

 

122.        Heizer Antal, red., Measures taken by the state to promote the social integrations of Roma living in Hungary, s. 130 (równolegle wersja francuskojęzyczna), Zenith RT Egyetemi Nyomada, Budapest 2000

 

123.        Helfer Janusz, Cyganie-Romowie, Zapomniane obrazy, s. 174, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 

124.        Hill Eric O Rukun zal and-i skóla, s. (nienumerowane), Tien Wah Press (Pte) Ltd., Singapore 1994

 

125.        Hodáčová Lilly, Ondřejka (fotografie – Josef Müller), s. 86, Státní Nakladatelstvi, Dětské Knihy, Praha 1966

 

126.        Holdosi Józef, Królewski Węże, Warszawa 1989

 

127.        Holdosi Józef, Królewskie Węże, s. 261, seria KIK, PIW, Warszawa 1989

 

128.         Horváthová Jana, Základní informace o dějinách a kultuře Romů, s. 52, MŠMT, miejsce wydania nieznane 1997,

 

129.        Hrabal Bohumil, Perełki na dnie (Cygańska romanca), s. 162, Agora SA, Warszawa 2011

 

130.         Hübschmannová Milena, Hin man ajsi čhaj, so... Romské Hádanky, s. 144, Nakladatelství Fortuna, Praha 2003

 

131.        Iszkiewicz Lasio Władysław, Księga Romska, Autobiografia. Prawo. Słownik., s. 160,  Fundacja Bahtałe Roma, Poznań 2013

 

132.        Jakimik Elżbieta Janina, Gierliński Parno Karol, Sinti w Polsce, s. 34, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2011

 

133.        Jakimowicz Andrzej, Sztuka Indii, s. 246, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967

 

134.        Jaśkowiak Izabela, Lechowski Paweł, Rozmówki romskie, Romane wakeribena, s. 72, Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos, Kraków 2008, dedykacja P. Lechowskiego dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 

135.        Jaw Dikh, katalog wystawy poplenerowej, s. 48. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS/Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Czarna Góra 2012

 

136.        Ješina Josef, Romani Ćib ćili Jazyk Cikansky, s. 212, Fr. A. Urbanek, Praha 1882

 

137.        Jovanović Zoran, Dali znaś romski? Dźianes rromane? Do You Speak Romany? Sepsko-romsko-engelski razgovornik, s. 160, Nova, Beograd 2000

 

138.        Kaczyńska Danuta, Wiśniewska Maria, Królestwo Hansa Franka, s. 92, Wydawnictwo MON, Warszawa 1964

 

139.        Kapełuś Helena, Krzyżanowski Julian, red., Dzieje Folklorystyki Polskiej 1864 – 1918, s. 666, IBL PAN, PWN, Warszawa 1982

 

140.        Kapralski Sławomir, Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów, s. 467, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012

 

141.        Kazimierczuk Zdzisław, Pożegnanie taboru, s.176, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1968, dedykacja (z dnia 21 XI 1968 r.) autora dla niewymienionego z nazwiska redaktora „Przekroju”

 

142.        Kiersnowski Ryszard, Niedźwiedzie i ludzie w dawnych czasach i nowszych czasach, s. 471, PIW, Warszawa 1990

 

143.        Klich Edward, Cygańszczyzna w „Chacie za wsią“ Kraszewskiego, s. 52, Warszawa 1931, dedykacja autora dla Henryka (nieczytelne)

 

144.        Kniaźnin Franciszek Dionizy, Cyganie w: Dzieła Franciszka Dyonizego Kniaznina. T. 5, s. 230, wyd. F. S. Dmochowski, Warszawa 1828

 

145.        Kołodziejczyk Anna, Zawierciańscy Romowie wczoraj i dziś, s. 53, MOPS w Zawierciu, Zawiercie 2011

 

146.        Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985

 

147.         Koptová Anna, Koptová Martina, Slovensko-rómsky, rómsko-slovenský slovník, s. 814, Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj, Košice 2011

 

148.        Korzeniewska Katarzyna, Tarkowska Elżbieta, red., Lata tłuste, lata chude... Spojrzenie na biedę w społecznościach lokalnych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002

 

149.        Korzeniowski Jerzy, Cyganie – dramat w pięciu aktach w: Dzieła Tom IX, s. 472, Wyd. S. Lewental, Warszawa 1873

 

150.        Koudelka Josef, Josef Koudelka, s. (nienumerowane), Thames & Hudson Photofile, London 2007

 

151.        Kowalczyk August, Refren kolczastego drutu – trylogia prawdziwa, s. 288, Videograf II i August Kowalczyk, Pelplin 2012

 

152.        Kowarska J. Agnieszka, Sterotyp czy tradycja? O etosie wędrowcy i wartościowaniu u polskich Romów, s. 58, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2010

 

153.        Kowarska J. Agnieszka, Szkice o tańcach romskich, s. 50, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2003

 

154.        Kraszewski Józef Ignacy, Chata za wsią, s. 309, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989

 

155.        Kraszewski Józef Ignacy, Czarna Perełka, s. 163, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986

 

156.        Kraszewskij Ignacy Józef, Hata za siełom (w języku ukraińskim), s.315, Wydawnictwo Hudożnoj Literatury „Dnipro“, Kijw 1967

 

157.        Krausnick Michail (red.), Eine Sinti Famile Erzählt. Da Wollten wir Frei Sein!, s. 178, Beltz & Gelberg, Weinheim, brak daty wydania - circa 1993

 

158.        Krausnick Michail, red., Da wolten wir frei sein! Eine Sinti-Familie erzählt, s.178, Beltz & Gelberg, Weinheim und Basel 1993

 

159.        Krzyżanowski Piotr, Pytlak Grażyna, Bończuk Leszek, Cyganie Mity i Fakty, s. 190, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski 2002, dedykacja Leszka Bończuka dla Ministra KiDN Waldemara Dąbrowskiego

 

Książki, opracowania, albumy:

 

160.        Kurnatowski Jerzy Ludwik, Branka Cyganów, s. 204, „Rój” Warszawa 1931

 

161.        Kuźniak Angelika, Papusza, s. 200, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013, dedykacja autorki dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 

162.        Kwadrans Łukasz, Cygański karnawał widziany oczami Roma i gadzia. Socjologiczne rozważania na temat cygańskiej ludyczności, [w:] Grad Jan, Mamzer Hanna (red.), Ludyczny wymiar kultury, s. 106, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2004

 

163.        Kwiatkowska Marianna, red., Historia Polskakry, s. 39, Organizowanie Kursów i Szkoleń Karolina Kwiatkowska, Radom 2012

 

164.        Kwiatkowska Marianna, red., Mirosława Caban-ilustracje, Malowanki Romskie, s. (nienumerowane), Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt“, Radom 2011

 

165.         Kwiatkowska Marianna, red., Rom Fabian, s. 23, Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt“, Radom 2013

 

166.        Kwiecińska Magdalena, Szewczyk Monika, Prosto z garnka, s. 164, Fundacja Fobra Wola, Kraków 2017

 

167.        Kwiek Izolda, Gorzka Miłość, Biblioteka Romska, s. 72, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2011

 

168.        Kwiek Izolda, Powrót do przeszłości, s. (nienumerowane), Kulturalne Stowarzyszenie Romów w Tarnowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 1997

 

169.        Kwiek Izolda, Tabor Izoldy, Antologia poezji Izoldy Kwiek, s. 84, Śląskie Media Sp. z o.o., Ruda Śląska 2009, , Tarnów 2011, dedykacja autorki dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 

170.        Lacková Elena, Balvín Jaroslav, Holocaust Romů v povídkách Eleny Lackové, s. 126,  Nakladatelství Fortuna, Praha 2001

 

171.        Lakatos Menyhart., Krajobraz widziany przez dym, Warszawa 1979

 

172.        Lawrence D. H., Dziewica i Cygan, s. 143, Oficyna Wydawnicza 4K, Bytom 1990

 

173.        Lawrence H. D., Dziewczyna i Cygan, s. 333, Wydawnictwo ALFA, Warszawa 1993

 

174.        Leroux Gaston, Rouletabille u Cyganów, s. 258, Wydawnictwo „Panteon“, Kraków-Warszawa, brak daty wydania, circa 1930

 

175.        Lewy Guenter, The Nazi Persecution of the Gypsies, s. 306, Oxford University Press 2000

 

176.        Liegeois Jean-Pierre, Gypsies an Illustrated History, s. 192, SAQI Books, London 2005

 

177.        Lorca Federico Garcia, Romancero cygańskie, s. 175, Wydawnictwo „Mitel”, Gdynia 1992

 

178.        Lorca Federico Garcia, Wybór wierszy, s. 84, Czytelnik, Warszawa 1950

 

179.        Lorenz W. Günter, Federico Garcia Lorca, s. 250, PIW, Warszawa 1963

 

180.        Lubart-Krzysica Jacek (red.), Smyczkiem i słowem, s. 96, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2010

 

181.        Łastik Salomon, Trudne dzieci (rozdział – Dzieci cygańskie), s.364, Czytelnik, Warszawa 1965  

 

182.        Łatnik Grigorij, Ciganskije Czari, Zbirka hudożnih tworiw dlia ditiej i junactwa, s. 278, DP Cpecjalizowanie widawnictwo literaturi mowami nacjonalnych mienszin Ukraini „ETNOS“, Kijów 2004

 

183.        Łuczak Andrzej, Sytuacja ludności romskiej na Ziemi Lubuskiej w XX w., s. 54, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2013

 

184.        Makarczyński Tadeusz, Cyganie wachtmeistra Schultza, s. 124, PIW, Warszawa 1977

 

185.        Makowska-Cieleń Anna, red., Sytuacja społeczno-prawna Romów w środkowo‑wschodniej Europie, s. 67, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski 1996

 

186.        Mann B. Arne, Romsky dejopis, s. 57, Kalligram, Bratislava 2000

 

187.         Matura Karel, Bandy ,Přiběhy Podkarpatoruského Cikáněte, s. 80, KMEN, Praha 1937

 

188.        May Carol, Królowa Cyganów, s. 192, Małopolska Oficyna Wydawnicza KORONA, Kraków, brak daty wydania, circa 1992

 

189.        Merimee Prosper, Carmen, Czyśćcowe dusze, Tamango, s. 156, Wyd. M. Arct, Warszawa, brak daty wydania, circa 1925  

 

190.        Milarczyk Ewa, Wędrowcy po bezkresie wieków, Cyganie (Romowie) w Azji i Europie, (opracowanie towarzyszące wystawie w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie), s. 26, MaiP w Warszawie, Warszawa 1999

 

191.         Milewski Jacek, red., Romowie bliskie spotkania, s. 85, Stowarzyszenie Integracja, Suwałki 2003

 

192.        Milewski Jacek, Romowie są wśród nas, s. 38, Stowarzyszenie INTEGRACJA, Suwałki 2001

 

193.        Mirga Andrzej, Gheorghe Nicolae, Romowie w XXI wieku. Studium polityczne, s.79, TaiWPN Universitas, Kraków 1998

 

194.        Mirga Andrzej, Mróz Lech, Cyganie – odmienność i nietolerancja, Warszawa 1994

 

195.         Mirga Jan, Baba Jaga, s. (brak informacji, circa 120), Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos“, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Kraków 2010

 

196.        Mirga Jan, Baśnie Cygańskie-Romane Paramisia, s. 65, Polska Akcja Humanitarna/Wydawnictwo TEXT, Kraków 2007, autograf autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 

197.        Mirga Jan, Kto nas ocali, Biblioteka Romska, s. 2007, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2006, autograf autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 

198.        Mirga Jan, Słownik Romsko-Polski, s.196, Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos/Muzeum Okręgowe w Tarnowie, (miejsce wydania nie podane), 2009

 

199.        Mirga Teresa, Wiersze i pieśni, Biblioteka Romska, s. 84, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2006

 

200.        Mirga-Kuszelnicka Anna, Acuña C. Esteban Trojański Piotr, Education for remembrance of the Roma Genocide, s. 284, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2014

 

201.        Mirga-Wójtowicz Elżbieta, Śliwka Magdalena (red.), Przyszłość Romów w Polsce, s. 46, Instytut Obywatelski, Warszawa 2011

 

202.        Mitrović Aleksandra, Derić Vladimir, Rakić-Vodeinelić Vesna, The Roma in Serbia, s.132, Centre for Anti-War Action, Insitute for Criminological and Sociological Research, Belgrade 1998

 

203.        Mode Heinz, Wölffling Siegfried, Zigeuner – Der Weg Eines Volkes In Deutschland, s. 214, Koehler & Amelang, Leipzig, brak daty wydania, circa 1990 

 

204.        Mrozowska Dagmara, Zagłada. Tragedia Romów w XX w., s. 28, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania

 

205.        Mróz Lech, Cyganie, Warszawa 1979

 

206.        Mróz Lech, Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII, s. 537, Wyd. DiG. Warszawa 2001

 

207.        Mróz Lech, Geneza Cyganów i ich kultury, Warszawa 1992

 

208.        Müller Friedrich, Beiträge zur Kenntniss der Rom-Sprache, t. II, s. 18, (broszura składa się z dwóch nieidentycznych egzemplarzy), In Commission bei Karl Gerold`s Sohn, Buchhändler der Kais, Akademie der Wissenschaften, Vien 1872

 

209.         Nečas Ctibor, Historický Kalendář, Dějiny českých Romů v datech, s. 124, Vydavatelsví Univerzity Palackého, Olomouc 1997

 

210.         Nečas Ctibor, Romové v České republice včera a dnes, s. 129, Vydavatelsví Univerzity Palackého, Olomouc 1997

 

211.        Nijakowski Lech, red., W poszukiwaniu Ładu Wielokulturowego, Mniejszości narodowe w Polsce a wyzwania integracji europejskiej, s.141, Interdyscyplinarne Koło Nauk o  Społeczeństwie i Kulturze Przy Zakładzie Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii UW, Warszawa 2001

 

212.        Nowicka Ewa, red., U nas dole i niedole – sytuacja Romów w Polsce s. 158, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 1999

 

213.        Ostałowska Lidia, Cygan to Cygan, s. 176, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012 (Wydanie II rozszerzone)

 

214.        Ostałowska Lidia, Cygan to Cygan, s. 229, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 2000, dedykacja autorki dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego

 

215.        Özcan Gazi (red.), Norvegiska romá – norske sigøynere Ett folk – mange stemmer, s. 117, Interkulturelt museum, Oslo 2015

 

216.        Paleczny Tadeusz, Socjologiczne refleksje na temat polskich Romów, s. 70, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2003

 

217.        Pankok Oto, Zigeuner mit einer Einleitung von Rudolf Schröder, s. 160, Drei Eulen Verlag, Düsseldorf 1947

 

218.         Papusza Poétesse Tsigane et Polonaise, Étiudes Tsiganes, Nr 48 & 49, Paris 2013

 

219.        Papusza, Bronisława Wajs, (4 wiersze) w: Kartki wyobraźni (wiersze poetów ziemi lubuskiej), Lubuskie Towarzystwo Kultury, Zielona Góra 1959

 

220.        Papusza, Bronisława Wajs, Lesie Ojcze Mój, s. 91, Czytelnik, Warszawa 1990

 

221.        Papusza, Bronisława Wajs, Lesie Ojcze Mój, s. 93, Nisza, Warszawa 2013

 

222.        Papusza, Bronisława Wajs, Pieśni Papuszy, s. 176, Ossolineum, Wrocław 1956

 

223.        Pawłowski A. , Cyganie – studia nad przestępczością, Zielona Góra 1973

 

224.        Piasecka Wioletta, Mała Cyganeczka, s. 56, Wydawnictwo Baśniowe Krystyna Kielich, Elbląg 2014,  dedykacja autorki dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 

225.        Pobożniak Tadeusz, Cyganie, s. 45, PAN o/Kraków, Nauka dla Wszystkich Nr 176, 1972

 

226.        Pobożniak Tadeusz, Grammar of the Lovari Dialect, s. 78, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1964, introligatorsko oprawiony, bezdebitowy reprint, circa 1980

 

227.        Pochodzenie, Historia, Holocaust i Światopogląd Romów, s. 18, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2004

 

228.        Pohl Josef, Na cikánské stezce (ilustracje Zdena Krajčová), s. 168, ALBATROS, Praha 1981

 

229.        Polakowski Andrzej, Pożegnanie taboru, fotografie 1967, s. 116, Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”, Lublin 2007

 

230.        Pons Emanuelle, Tiganii din Romania, o minoritate in tranzitie, s. 158, AltFel Compania, Bukaresti 1999

 

231.        Posmysz Zofia, Pasażerka, s. 174, Czytelnik, Warszawa 1971

 

232.        Pożegnanie taboru w fotografiach Andrzeja Polakowskiego z lat 1966 – 1967, katalog towarzyszący wystawie, s. 16, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2017

 

233.        Przyborowski Walery, Bitwa pod Raszynem – powieść historyczna dla młodzieży z 6-ma rycinami K. Gorskiego, s. 168, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1939

 

234.        Puszkin C. Aleksander, Cygany, s. 56, Gosudarstwiennoje izdatelstwo chudożestwiennoj literatury, Moskwa 1957

 

235.        Reuttówna Marja, W cygańskim obozie (ilustracje W. Stanisławska), s. 81, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań, brak daty wydania, circa 1930

 

236.        Rinderknecht Karl, Zigeuner, geheimnisvolle Nomaden, s. 160, Mondo-Verlag AG, Lausanne 1973

 

237.         Roj Katarzyna, Synowiec Joanna, red., Tajsa, s. 400, BWA w Tarnowie, Tarnów 2014

 

238.        Romanov Manuś, 17 Purane Rromane Gila, Andar-I Balgaria, s. (nienumerowane), Wydawca nieznany, Tarnuv 1990

 

239.        Romove ve fotografii Evy Davidove, s. (nienumerowane), Fortuna, Praha 2001

 

240.        Romowie w Sztuce, Katalog wystawy, s. (nienumerowane), Villa Decjusza, Kraków 2012

 

241.        Roosendal Frank, Moving people. People who move me... Ludzie w ruchu, którzy mnie poruszają, s. 83, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2011

 

242.        Rose Romani, The National Socialist Genocide of The Sinti and Roma, s. 324, Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg 2003

 

243.        Rose Romani, Zagłada Romów i Sinti, katalog stałej wystawy w Państwowym Muzeum w Oświęcimiu, s. 324, Edycja Polska, Stowarzyszenie Romów w Polsce-Romski Insytut Historyczny, Oświęcim 2003

 

244.        Rozwadowski M. Jan, Wörterbuch des Zigeunerdialekts von Zakopane/Słownik Cyganów z Zakopanego, s. 91, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1936

 

245.        Różycka Małgorzata, Balkowski Janusz, Marek Rudowski-ilustracje, Romowie-Roma-Romanies, Historia w obrazkach, s. (nienumerowane), Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2008

 

246.        Rydz Robert, Zemsta cygana (sic!), obraz sceniczny w trzech aktach ze śpiewami tańcami, s. 191, Nakładem Księgarni A. Cygulskiego w Poznaniu, Poznań 1929

 

247.        Sáez Javier, Giménez Sara, Praktyczny przewodnik dla służb policyjnych służący przeciwdziałaniu dyskryminacji społeczności romskiej, s. 46, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2016

 

248.        Sathkiewiczo Niko, Romane Droma, s. 126, Gołowna cpecjalizowana redakcija literaturi mowami nacjonalnych mienszin, Kijów 2003

 

249.        Schecter Jarret, Hermanovce – Four seasons with the Roma, s. (nienumerowane), Trolley Ltd, Italy, data publikacji nie podana, circa 2005

 

250.        Schwab Gert, Wupper Edgar, Zigeuner – portrat einer Randgruppe, s. 135, Verlag C. J. Bucher, Luzern und Franfurt/M 1975

 

251.        Sekera Josef, Děti z hliněné vesnice (ilustracje Bohumila Doleželová), s. 560, Československý  spisovatel, Praha 1952

 

252.        Sekera Józef, Dzieci z glinianej wsi, wydanie pierwsze, s. 484, Czytelnik, Warszawa 1955

 

253.        Silverberg Robert, Czas trzeciego wiatru, s. 416, Amber, Warszawa 1998

 

254.        Simonides Dorota, Humor śląski – bery śmieszne i ucieszne, s. 298, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1978

 

255.        Smith N. Guy, Trzęsawisko, s. 156, Phantom Press International, Gdańsk 1991

 

256.        Smoleń Kazimierz, Oświęcim 1940 – 1945, Przewodnik po Muzeum, s. 118, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983

 

257.        Šotolová Eva, Vzdělávání Romů, Druhé, rozšírené vydání, s. 84, GRADA Publishing, Praha 2001

 

258.         Stankiewicz Stahiro Stanisław, Romano drom, seria Biblioteka Romska s. 70, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2011

 

259.        Stankiewicz Stanisław (red.), Gila romane – Zbiorek pieśni romskich, s. 58, Rrom po drom, Białystok, brak daty wydania, circa 1995 r.

 

260.        Stankiewicz Stanisław Stahiro, Historia Romengi /Tykni versja/, s. 56, Organizowanie Kursów i Szkoleń Karolina Kwiatkowska, Radom 2010

 

261.        Stankiewicz Stanisław Stahiro, Opheniben Devłorestyr, s. 48, Organizowanie Kursów i Szkoleń Karolina Kwiatkowska, Radom 2010

 

262.        Stankiewicz Stanisław, red., Horoskop cygański, s. 29, Rrom Po Drom, Białystok 1992

 

263.        Stankiewicz Stanisław, Uwagi dotyczące sytuacji Romów w jednoczącej się Europie, s. 26, Związek Romów Polskich, brak daty wydania

 

264.        Stankiewicz Stanisław, Wybitne postaci romskie, o Romach w dawnej Polsce, s. 32, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania, circa 2012

 

265.        Starkie Walter, Auf Zigeunerspuren. Von Magie und Musik, Spiel und Kult der Zigeuner in Geschichte und Gegenwart, s. 318, Carl Hanser Verlag, Monachium 1957

 

266.        Sulczewski Janusz (red.), Romowie wczoraj i dziś – promocja integracji społeczności romskiej w Żarach, s. 79, Żarska Spółdzielnia Socjalna, Żary 2012

 

267.        Szabolcs Szita, A cigányság a második világháború idején (1939-1945) Az üldöztetés tanintézeti feldolgozásához, s. 146, Velcscov Bt., Budapest 2002

 

268.        Szostak Wojciech, Administracja publiczna wobec Romów po 1989 roku, Sytuacja społeczno-polityczna Romów w Polsce po 1989 roku, s. 36, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania, circa 2010

 

269.        Szymańska Anna, Piszę, Czytam i rysuję. Ćśnav dav apre i malinav, s. 80, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2009

 

270.        Szyszlak Elżbieta i Tomasz, red., Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego, s. 251, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2013

 

271.        Szyszlak Elżbieta i Tomasz, red., Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych, s. 209, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2012

 

272.        Szyszlak Tomasz, red., Kwestia romska w polityce państw Europy Środkowej i Wschodniej, s. 282, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2011

 

273.        Technik Alfred, Tuláci večné krve (ilustracje Mila Doleželová), pierwsze wydanie, s. 234, Mlada Fronta ČSM, Praha 1956

 

274.        Tomaszewski Jerzy, Mniejszości Narodowe w Polsce XX wieku, s.58, Editions Spotkania sp. z o.o., Warszawa 1991

 

275.        Tomaszewski Tomasz, Cyganie inni ludzie tacy jak my, s. 68, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2001

 

276.        Trybusiewicz Janusz, Twarze ludzkiej kultury, s. 201, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986

 

277.         Tuckermann Anja, Musha ein Sinti-Kind im Dritten Reich, s. 220, Ravensburger Buchwerlag, München 2005

 

278.        Tuwim Julian, Biblia cygańska i inne wiersze, wyd. drugie, s. 107, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Warszawa 1935

 

279.        Ventzel T. V., The Gypsy language, s. 104, „Nauka” Publishing House Central Departament of Oriental Literature, Mockwa 1983

 

280.        Voŕíšková Marie, Zpivajici housle Cikánské Pohádky (ilustracje Mila Doleželová), s. 160, PRACE, Praha 1969

 

281.        Wanat Leon, Za murami Pawiaka, s. 518, Książka i Wiedza, Warszawa 1985

 

282.        Warginaire Ernestine, Lisette chez lez Tziganes, s. 32, Oeuvre Suisse des Lectures pour la Jeunesse, Zurich 1962

 

283.        Wentzel T. W., Cyganskij Jazyk, siewiernorusskij dialekt, s. 106, Izdatelstwo „Nauka”, Moskwa 1964

 

284.        Wężowicz-Ziółkowska Dobrosława, Miłość ludowa – wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII – XX wieku, s. 206, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1991

 

285.        Wiącek Katarzyna, red., Informator dla Asystentów Międzykulturowych, s. 38, Wrocław wita uchodźców, Wrocław 2016

 

286.        Więckowska Joanna, Kwiatkowski Karol, red., Dzieci romskie w szkole, s. 112, Wyd. Emic Lab, s.c., Warszawa 2012

 

287.        Wilms Anno, Zigeuner, s. (nienumerowane), Atlantis Verlag AG, Zurich 1972

 

288.        Wislocki von Heinrich, Zur Volkskunde der transsilvanischen Zigeuner, s. 40, Verlag von J. F. Richter, Hamburg 1887

 

289.        Wiśniewski Andrzej, Ihr nanntet uuns Zigeuner, Ein Rom erzählt aus seinem Leben, s. 148, Buch & Offsetdruckerei Stubbemann GmbH, Hamburg 2012

 

290.        Wiśniewski Mateusz, Marek Rudowski-ilustracje, Drom-Droga, Historia Romów w Europie, s. (nienumerowane), Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2012

 

291.        Witkowski Przemysław, Szczepaniak Agnieszka, red., Romowie Rumuńscy w Polsce, przewodnik do pracy ze społecznością, s. 140, Stowarzyszenie NOMADA, Wrocław 2015

 

292.        Wnuk Józef, Dzieci polskie oskarżają, s. 380, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1975

 

293.        Wójcik Piotr, Cyganie z obu stron Karpat, Agora s.a/Wydawnictwo Twój Styl, Warszawa 2000, autograf autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 

294.         Wyatt Evans Chad, Romarising V4, s. 218, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław-Bratysława 2014

 

295.        Wyatt Evans Chad, Romarising, Bohaterowie kampanii społecznej Jedni z wielu w obiektywnie Chada Evansa Wyatta, s. 218, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2013

 

296.        Yoors Jan, Cyganie, s. 364, Kraków 1973

 

297.        Yoors Jan, Przeprawa, s. 200, Wydawnictwo Literackie Kraków 1978

 

298.        Yoors Jan, Tsiganes, Sur la route avec les Rom Lovara, s. 276, Phebus libretto, Francja 2004

 

299.        Zarzycka Irena, Tabor, s. 128, KAW, Lublin 1992

 

300.        Zarzycka Irena, Tabor, s. 163, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 1931

 

301.        Zielińska Donata, Ptaki Boga. Motywy cygańskie w filmie, [w:] Modrzejewska Ewa (red.), Iluzjon – Kwartalnik Filmoteki Narodowej Nr 4 (32) 1988, s. 64, Filmoteka Narodowa, Warszawa 1988

 

302.        Żabiński-Yoph Marian (red.), Okolice. Miesięcznik społeczno-literacki Rady Krajowej Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy przy ZG ZSMP Nr 3/83 (4), wydanie w całości poświęcone Romom, s. 199, ZG ZSMP, Warszawa 1983

 

303.        Żakiewicz Zbigniew, Opowieści z bajkolandii (bajka – Cygańskie srebro), s. 114, KAW, Gdańsk 1984

 

304.        Żuber Drorota, red., Przyszłość – Odasojawła, czyli co to będzie, s. 72, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, Bytom 2015

 

Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020