Publikacje:

1. O romskich rzeczach i kolekcjonowaniu cyganaliów, Andrzej Grzymała-Kazłowski, Monika Janowiak-Janik, Renata Tańczyk – [w:] „Prace Kulturoznawcze” XXIV/2020 nr 2. Romowie a współczesna humanistyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2020

2. Muzeum Kultury Romów w Warszawie – [w:]  „Studia Romologica” nr 11/2018

3. Pe drom baro…, Na wielkiej drodze, od Cyganów do Romów, Album towarzyszący wystawie kolekcji Muzeum Kultury Romów w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu 2017

4. Cyganie, Romowie – znikający świat, Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”, Radom 2015

5. Przywództwo i przedstawicielstwo romskie – [w:] „Studia Romologica” nr 8/2015

6. Muzeum Kultury Romskiej w Warszawie – [w:] Romowie 2013 pod red. B. Weigl, M. Różycka, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013.

7. Motyw romski na pocztówce – kolekcja Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego [w:] Romowie w sztuce – katalog wystawy, Stowarzyszenie Villa Decjusza, Kraków 2012.

8. Scenariusz ścieżki edukacyjnej „Warsiawiatyr Roma-Bareforytka Roma” [w:] Przewodnik edukacyjny „Warszawa – miasto wielu kultur”,, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego PRO HUMANUM, Warszawa 2010.

9. Bogumiła Delimata – Malarstwo, opracowanie merytoryczne, Muzeum Okręgowe w Tarnowie,  Tarnów 2009.

10. Roma during socio-political period of transformation [w:]  Situation of Roma Minority in Czech, Poland and Slovakia pod red. Jaroslava Balvin`a i Łukasza Kwadransa, PROM, Wrocław 2009.

11. Przede wszystkim edukacja – debata publiczna „Polscy Romowie 2008/2009”, „Monitor Unii Europejskiej”, nr 11/2008.

12. Romowie (Cyganie), [w:] Mniejszości Narodowe w Polsce, informator 2003, pod. red.  L. Nijakowskiego i S. Łodzińskiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.

13. Grzymała-Kazłowski A., Łabiński S. D., Tylko koni, koni żal..., „Tygodnik Solidarność”, nr 3/1999

Publikacje o Muzeum:
Chełmiński Jakub, Powstaje Muzeum Romów, „Gazeta Stołeczna”/”Gazeta Wyborcza” 12 VII 2014 r.

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,16305561,Powstaje_Muzeum_Romow__Pokaza_m_in__cyganskie_wozy.html

 

 

Multimedia:

https://www.youtube.com/watch?v=hdhSxqcciqs&feature=youtu.be

https://warszawa.tvp.pl/29311972/02032017

https://www.youtube.com/watch?v=36I_fIitETI

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,16305561,Powstaje_Muzeum_Romow__Pokaza_m_in__cyganskie_wozy.html

http://www.polskieradio.pl/8/402/Artykul/977202,Jerzy-Ficowski-i-biblia-cyganologii

www.facebook.com/Papusza1/

 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030