Publikacje:

1.      Muzeum Kultury Romskiej w Warszawie – [w:] Romowie 2013 pod red. B. Weigl, M. Różycka, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013.

2.      Motyw romski na pocztówce – kolekcja Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego [w:] Romowie w sztuce – katalog wystawy, Stowarzyszenie Villa Decjusza, Kraków 2012.

3.      Scenariusz ścieżki edukacyjnej „Warsiawiatyr Roma-Bareforytka Roma” [w:] Przewodnik edukacyjny „Warszawa – miasto wielu kultur”,, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego PRO HUMANUM, Warszawa 2010.

4.      Bogumiła Delimata – Malarstwo, opracowanie merytoryczne, Muzeum Okręgowe w Tarnowie,  Tarnów 2009.

5.      Roma during socio-political period of transformation [w:]  Situation of Roma Minority in Czech, Poland and Slovakia pod red. Jaroslava Balvin`a i Łukasza Kwadransa, PROM, Wrocław 2009.

6.      Przede wszystkim edukacja – debata publiczna „Polscy Romowie 2008/2009”, „Monitor Unii Europejskiej”, nr 11/2008.

7.      Romowie (Cyganie), [w:] Mniejszości Narodowe w Polsce, informator 2003, pod. red.  L. Nijakowskiego i S. Łodzińskiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.

8.      Grzymała-Kozłowski A., Łabiński S. D., Tylko koni, koni żal..., „Tygodnik Solidarność”, nr 3/1999 - Studia Romologica – Rocznik Cyganologiczny Muzeum Okręgowego w Tarnowie, od 2010 r. recenzent zewnętrzny w zakresie zagadnienia - Polityka polska.

 

Wystawy:

1.       „Romowie w sztuce” wystawa pocztówek, Willa Decjusza, Kraków kwiecień 2012.

2.       „Romani Art”, Muzeum Etnograficzne w Warszawie, listopad 2010 r.

3.       „Z życia Romów” - Ikonografia, Klub Kultury, Aleksandrów, maj 2008 r.

4.       Wystawa grafik oraz pocztówek w trakcie „Dni Romskich” – „Spotkania wielokulturowe” - w ramach projektu Fundacji Polska Akcja Humanitarna „Kraków dla Tolerancji”, Kraków, listopad 2005 r.

 

 

Multimedia:

 

http://www.tvp.pl/bialystok/mniejszosci/my-romowie/wideo/27092009/954694?start_rec=32

 

http://www.polskieradio.pl/8/402/Artykul/977202,Jerzy-Ficowski-i-biblia-cyganologii

 

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,16305561,Powstaje_Muzeum_Romow__Pokaza_m_in__cyganskie_wozy.html

Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020