Fotografia II Wojna Światowa

 • Data circa 1942
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw20

 

Bałkany, miejsce i czas nieznane.

 

 • Data circa 1942
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw44

Bałkany, prawdopodobnie Węgry lub Rumunia. Dokładne miejsce i czas nieznane.

 • Data circa 1942
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw15

Bałkany, dokładne miejsce i czas nieznane.

 • Data circa 1941
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw27

Bałkany, Rumunia lub Bułgaria, miejsce i czas nieznane.

 • Data circa 1942
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw5

Rumunia (prawdopodobnie), zdjęcie uszkodzone, na fragmentach - rdzawe wżery.

 • Data circa 1942
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw11

 

Bałkany, pododdział Strzelców Górskich w osiedlu. Dokładne miejsce i czas nieznane.

 

 • Data 1941
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw31

Bałkany, Bułgaria lub Rumunia. Na zdjęciu znajdują się żołnierze 74 Baterii Lekkiej Artylerii Przeciwlotniczej Zmotoryzowanej [leichte Flak-Abteilung 74 (mot.)], 1941 r.

 • Data IV 1941
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw16

Bułgaria, dokładne miejsce nie znane. zdjęcie opisane: IV 1941.

 • Data 1941
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw21

 

Bułgaria, osiedle niedaleko miasta Sliven, 1941

 

 • Data 1941
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw22

Bułgaria, osiedle niedaleko miasta Sliven, 1941

 • Data 1941
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw23

Bułgaria, osiedle niedaleko miasta Sliven, 1941

 • Data 1941
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw24

Bułgaria, osiedle niedaleko miasta Sliven, 1941

 • Data wiosna 1941
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw25

Na zdjęciu znajdują się żołnierze 164. Dywizji Piechoty Wehrmachtu [www.wikipedia.org/wiki/164th_Infantry_Division_%28Wehrmacht%29] w (niedaleko) miasta Sevlievo, wiosna 1941 r.

 

 • Data circa 1942
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw7

Chorwacja, Karlovac/Karlstadt

 • Data circa 1941
 • Autor nn
 • Nr. inw. fk32

Rumunia. Dokładne miejsce i czas nieznane.

 • Data circa 1942
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw37

Front wschodni, Polska lub tereny b. ZSRR, tabor na postoju. Dokładne miejsce i czas nieznane.

 • Data circa 1942
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw38

Front wschodni, Polska lub tereny b. ZSRR, tabor na postoju. Dokładne miejsce i czas nieznane.

 • Data nn
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw39

Front wschodni, Polska lub tereny b. ZSRR, tabor na postoju. Dokładne miejsce i czas nieznane.

 • Data circa 1942
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw40

Front wschodni, Polska lub tereny b. ZSRR, tabor na postoju. Dokładne miejsce i czas nieznane.

 • Data circa 1942
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw41

Front wschodni, Polska lub tereny b. ZSRR, tabor na postoju. Dokładne miejsce i czas nieznane.

 • Data circa 1942
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw42

Front wschodni, Polska lub tereny b. ZSRR, tabor na postoju. Dokładne miejsce i czas nieznane.

 • Data circa 1941
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw43

Front wschodni, Polska lub tereny b. ZSRR, w osiedlu. Dokładne miejsce i czas nieznane.

 • Data circa 1941
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw45

Front wschodni, Rumunia lub tereny b. ZSRR, tabor. Dokładne miejsce i czas nieznane.

 • Data 1942
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw4

Sprzedawca opisał fotografię jako: Warschau Zigeunerin 1942, jednak może to oznaczać miejsce stacjonowania żołnierza-autora zdjęcia. Obraz sugeruje raczej tereny pozamiejskie.

 

 • Data circa 1940
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw1

Oryginalny, kolorowy slajd (Agfacolor), Polska

 

 • Data circa 1940
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw2

Polska, Polska Roma

 • Data circa 1940
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw3

Polska, Polska Roma

 • Data circa 1941
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw28

Rumunia, miejsce i czas nieznane.

 • Data 24 III 1941
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw18

 

Rumunia, Clujeni, 24 III 1941

 • Data circa 1941
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw26

Rumunia, obozowisko Kełderaszy. Fotografia znajdowała się w grupie zdjęć opisanych: Craiova.

 • Data 1941
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw9

 

Wehrmacht Soldat u. Zigeuner Kinder Musiker mit Geige u. Zyllefon Rumänien 1941 [żołnierz Whr. i cygańskie dzieci grające na skrzypcach i cymbałach, Rumunia 1941]

 

 • Data circa 1941
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw29

Rumunia, miejsce i czas nieznane.

 • Data circa 1941
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw33

Rumunia, Kełderasze, matka z dziećmi. Dokładne miejsce i czas nieznane.

 • Data circa 1941
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw34

Rumunia, młoda kobieta z dziećmi. Prawdopodobnie Kełderasze. Dokładne miejsce i czas nieznane.

 • Data 2 II 1941
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw19

Rumunia, miejsce dokładne nieznane, zdjęcie opisane: 2 II 1941

 • Data circa 1941
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw35

Rumunia, miejsce i czas nieznane.

 • Data circa 1942
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw6

Rumunia, spotkanie z żołnierzami Wehrmachtu.

 • Data 19 III 1941
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw12

 

Zdjęcie opisane: Zigeunervillen, Jabiceni, Rumänien 19 III 1941

 

 

 

 • Data 1941
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw10

Rumunia, osiedle. Zdjęcie znajdowało się w albumie fotograficznym w grupie zdjęć opisanych: Craiova, Rumänien 1941

 

 • Data 1941
 • Autor nn
 • Nr. inw. fw30

Na zdjęciu znajduje się żołnierz 66. Regimentu (Pułku) Piechoty Wehrmachtu [www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Infanterieregimenter/IR66.htm]. Jednostka stacjonowała w okolicach miasta Foscani, Rumunia 1941 r.

Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020