Fotografia prasowa do 1945

 • Data 1943
 • Autor Konrad Weidenbaum
 • Nr. inw. fp78

"Cicho grajcie mi znów... najmłodsi czarodzieje tonów", fot. Konrad Weidenbaum, "Ilustrowany Kurier Polski" Nr 21, 23 V 1943

 • Data 1937
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp58

Plakat anonsujący koronacje, Jak było naprawdę na koronacji Janusza I-ego, króla cyganów, "Naokoło Świata" Nr 158, VIII 1937

 • Data 1937
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp59

Elektorzy cygańscy przed aktem głosowania, Jak było naprawdę na koronacji Janusza I-ego, króla cyganów, "Naokoło Świata" Nr 158, VIII 1937

 • Data 1937
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp65

Nowoobrany król Cyganów przyjmuje hołd swych poddanych, Jak było naprawdę na koronacji Janusza I-ego, króla cyganów, "Naokoło Świata" Nr 158, VIII 1937

 • Data 1937
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp63

Cyganki na stadionie, Jak było naprawdę na koronacji Janusza I-ego, króla cyganów, "Naokoło Świata" Nr 158, VIII 1937

 • Data 1937
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp60

Korona i berło czekają na swego pana..., Jak było naprawdę na koronacji Janusza I-ego, króla cyganów, "Naokoło Świata" Nr 158, VIII 1937

 • Data 1937
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp64

Moment koronacji..., Jak było naprawdę na koronacji Janusza I-ego, króla cyganów, "Naokoło Świata" Nr 158, VIII 1937

 • Data 1937
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp66

Król Janusz I-szy pozdrawia swój lud i gości koronacyjnych, Jak było naprawdę na koronacji Janusza I-ego, króla cyganów, "Naokoło Świata" Nr 158, VIII 1937

 • Data 1937
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp61

Przywódca duchowy cyganów polskich, Rudolf Kwiek, udziela wywiadu przedstawicielowi prasy angielskiej, red. J. Cangowi; w głębi u góry słynny reporter Donald Day, który samolotem przybył na koronację, z prawej red. Model (Francja), Jak było naprawdę na koronacji Janusza I-ego, króla cyganów, "Naokoło Świata" Nr 158, VIII 1937

 • Data 1937
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp62

Senatorowie głosują..., Jak było naprawdę na koronacji Janusza I-ego, króla cyganów, "Naokoło Świata" Nr 158, VIII 1937

 • Data 1937
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp67

Podczas gdy w Warszawie wybierano króla Janusza, jego poddani w falach Dunajca... zarabiali na życie..., Jak było naprawdę na koronacji Janusza I-ego, króla cyganów, "Naokoło Świata" Nr 158, VIII 1937

 • Data 1937
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp68

Podczas gdy w Warszawie wybierano króla Janusza, jego poddani w falach Dunajca... zarabiali na życie..., Jak było naprawdę na koronacji Janusza I-ego, króla cyganów, "Naokoło Świata" Nr 158, VIII 1937

 • Data 1937
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp56

Janusz Kwiek królem cyganów, "Ilustracja Świąteczna" dodatek do Wydawnictw Domu Prasy, 11 VII 1937

 • Data 1934
 • Autor fp50
 • Nr. inw. nn

"Król cyganów" Michał II. Kwiek z Poznania w Rumunji, Ilustrowany Kurier Codzienny Nr 291, 20 X 1934

 • Data 1934
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp51

Pieczęć Michała Kwieka - Króla Cyganów, Ilustrowany Kurier Codzienny Nr 291, 20 X 1934

 • Data 1937
 • Autor Jan Ryś
 • Nr. inw. fp54

"Koronacji króla cygańskiego dokonał pop prawosławny", Jeszcze jedna koronacja: Polski obywatel królem cyganów, fot. Jan Ryś, "Ilustracja Polska" Nr 28. 11 VII 1937

 • Data 1937
 • Autor Jan Ryś
 • Nr. inw. fp55

"Cywilny portret J. K. M. Janusza Kwieka, Jeszcze jedna koronacja: Polski obywatel królem cyganów, fot. Jan Ryś, "Ilustracja Polska" Nr 28. 11 VII 1937

 • Data 1937
 • Autor Jan Ryś
 • Nr. inw. fp53

"Dostojni senatorowie", Jeszcze jedna koronacja: Polski obywatel królem cyganów, fot. Jan Ryś, "Ilustracja Polska" Nr 28. 11 VII 1937

 • Data 1937
 • Autor Jan Ryś
 • Nr. inw. fp52

"Mnogi leta", Jeszcze jedna koronacja: "Polski obywatel królem cyganów", fot. Jan Ryś, "Ilustracja Polska" Nr 28. 11 VII 1937

 • Data 29 XII 1906
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp163

Cygan Aleksander Chruszczelewski, Rozstrzelani w Siedlcach, Fotografia towarzyszy tekstowi dotyczącemu wykonania wyroku śmierci na 9. skazańcach, wśród których był A. Chruszczelewski, "Wiadmości Ilustrowane" Nr 52, Kraków, 29 XII 1906

 • Data 1907
 • Autor [?] Baker
 • Nr. inw. fp6

 

Sur la frontiere franco-suisse, a Moelesulaz, pres de Geneve, une partie de la caravane de bohemiens cernee par les gendarmes suisses et francais, „L`ILLUSTRATION” No 3361-51. 27 Juillet 1907. Photographies Baker

 

 • Data VII 1938
 • Autor Wł. Markefka
 • Nr. inw. fp164

"Cygan", autor: Wł. Markefka, Stryj, "Wiadomości Fotograficzne" Nr 7, lipiec 1938

 • Data 1910
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp90

Cikánka na Slovácku, fotografia opublikowana w nieznanym periodyku w języku czeskim, 1910

 • Data 1913
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp48

 

Cikánská kapela, pojedyncza karta wycięta z nieznanego periodyku w języku czeskim, 1913 r.

 

 • Data 1913
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp46

 

Cikánská nevěsta, pojedyncza karta wycięta z nieznanego periodyku w języku czeskim, 1913 r.

 

 • Data circa 1930
 • Autor Jaroslav Saur
 • Nr. inw. fp9

 

Cikánskié děvče z Rachova na Podkarpatské Rusi, pojedyncza strona wycięta z nieznanego periodyku, Czechosłowacja, circa 1930 r.,
fot. Jaroslav Saur,

 

 • Data 1913
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp49

 

Cikánský tábor, pojedyncza karta wycięta z nieznanego periodyku w języku czeskim, 1913 r.

 

 • Data 1933
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp10

 

Cygan z Jasła przystępuje do pierwszej Komunii, „Gość Niedzielny” Nr. 28, 9 VII 1933 r.

 

 • Data 1903
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp39

 

Cygan z małpą i niedźwiedziem, Sambor i jego okolice, „Ziarno, Pismo Tygodniowe Ilustrowane” Nr 11. 27 II vel 12 III 1903 r.

 

 • Data 23 VI 1906
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp161

Cygani na błoniach: Cygan Goman z Żydaczowa, jeden z przewodników gromady, która do niedawna obozowała na Błoniach w Krakowie, "Nowości Ilustrowane" Nr 25, Kraków, 23 VI 1906

 • Data 23 VI 1906
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp162

Cygani na błoniach: Cyganka Goman z Żydaczowa, żona przewodnika gromady, która do niedawna obozowała na Błoniach w Krakowie, "Nowości Ilustrowane" Nr 25, Kraków, 23 VI 1906

 • Data 1907
 • Autor J. Najman
 • Nr. inw. fp7

 

Cyganiaki (sic!), „Tygodnik Ilustrowany” Nr 32. 10 VIII 1907., fot. amat. J. Najman

 

 • Data 1928
 • Autor agencja „Kazia”
 • Nr. inw. fp40

 

Cyganiątka, Cyganie, „Naokoło Świata” Nr 50, VI 1928 r., fotografie agencji „Kazia”

 

 • Data 1943
 • Autor Kazimierz Ludera
 • Nr. inw. fp22

 

Cyganie, „Ilustrowany Kurier Polski”, Nr 3, 17 I 1943 r., fot. amator Kazimierz Ludera z Mościsk

 

 • Data 1908
 • Autor B.W.S. (inicjały)
 • Nr. inw. fp36

 

Cyganie na Litwie, „Tygodnik Ilustrowany” Nr 2. 11 I 1908 r. fot. B.W.S.

 • Data 1932
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp91

Młoda para cyganiątek, Cyganie w lasach śląskich, fot. Agencja "Polonii", w: "Polonia" Nr 2750, 5 VI 1932

 • Data 1936
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp13

 

Cyganie węgierscy nad trumną swego królewicza 15 letniego syna króla Rakoczi-Racza, „IKC” Nr 16, dodatek do Nr 103 IKC, 12 IV 1936 r.

 • Data 19 XI 1904
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp115

Aresztowana banda cyganów. Cyganka Marya Makułowa z trojgiem swych dzieci, "Nowości Ilustrowane" Nr 8, Kraków 19 XI 1904

 • Data 1927
 • Autor nn
 • Nr. inw. fp45

 

Cyganka z dziećmi przed namiotem, Ludożercy słowaccy oglądani zbliska (sic!), „Kuryer Literacko-Naukowy” Nr 12, dodatek do Nr 79-ego „IKC” z 21 III 1927 r.

 • Data 1937
 • Autor agencja Atlantic/Berlin.
 • Nr. inw. fp8

 

Cyganka z swą nieodłączną fajką, Topografia Starości, „As” Nr 12, 21 III 1937 r., fot. Atlantic, Berlin.

 

Strona 1 z 4
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030