"Janusz Kwiek królem cyganów"

Janusz Kwiek królem cyganów, "Ilustracja Świąteczna" dodatek do Wydawnictw Domu Prasy, 11 VII 1937

Dodatkowe informacje

  • Data: 1937
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fp56
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020