D.wielkonakładowe

 • Data 1862
 • Autor nn
 • Nr. inw. sdw26

 

Bohemiens Campant Dans Les Karpathes, nieznany periodyk w języku francuskim, 1862 r. Druk na papierze gazetowym, stan dobry.

 

 • Data 1929
 • Autor Maria Borgoni
 • Nr. inw. sdw25

 

Cikanka Obraz Maria Borgoni. Z kleinovy galerie v Praze, Vaclavske nam. „Prażsky Ilustrovany Zpravodaj” Ćislo 12, 1929 r. Druk na papierze gazetowym, stan dobry.

 • Data circa 1880
 • Autor Michał Pociecha
 • Nr. inw. sdw14

 

Cyganie. Rysunek oryginalny Pociechy w Krakowie. Rytownik J. Krajewski. Prawdopodobnie „Tygodnik Ilustrowany”, circa 1880. Druk na papierze gazetowym, stan dobry.

 

 • Data 1854
 • Autor Franciszek Kostrzewski
 • Nr. inw. sdw21

 

Cyganie. Obraz F. Kostrzewskiego, z wystawy Obrazów Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim. Nieznany periodyk - prawdopodobnie "Tygodnik Ilustrowany" Druk na papierze gazetowym, stan dobry.

 

 

 

 • Data circa 1880
 • Autor Alessandro Castelli
 • Nr. inw. sdw6

 

Cyganie lotaryńscy. Kopia obrazu Castelli`ego w Stuttgarcie. „Tygodnik Ilustrowany”, nr nieznany, circa 1880 r. Druk na papierze gazetowym, stan dobry.

 

 • Data 1882
 • Autor nn
 • Nr. inw. sdw24

 

Cyganie siedmiogrodzcy, „Przyjaciel Dzieci, Pismo Tygodniowe”,1882 r., drzeworyt sztorcowy, druk na papierze gazetowym, stan dobry.

 • Data 1900
 • Autor Juliusz Zuber
 • Nr. inw. sdw13

 

Cyganka. Juliusz Zuber. „Wędrowiec” Nr 3 – 1900 r. Druk na papierze gazetowym, stan dobry.

 • Data 1872
 • Autor Kazimierz Przyszchowski
 • Nr. inw. sdw22

 

Cyganka (Podług rysunku z natury J. Przyszychowskiego), „Tygodnik Ilustrowany”, 1872 r. Druk na papierze gazetowym, stan dobry.

 • Data 1883
 • Autor Stanisław Masłowski
 • Nr. inw. sdw23

 

Cyganka Maryla wg oryginału Stanisława Masłowskiego, drzeworyt sztorcowy „Kłosy” 1883 r. Druk na papierze kredowym, stan dobry.

 • Data 7 XII 1861
 • Autor H. W. Schlesinger
 • Nr. inw. sdw2

 Das geranzte Kind. Nach dem Gemälde von H. W. Schlesinger auf holz gezeichnet von Gustav Roux. „Illustrirte Zeitung” No 962. 7 December 1861. pojedyncza karta na papierze gazetowym, stan dobry.

 

 • Data 1882
 • Autor Albert Richter
 • Nr. inw. sdw1

Das Jubiläumsfest der deutschen Kunstgenossenschaft In Dresden. Originalzeichnungen von Albert Richter. No 4. 1882. pojedyncza karta (rewers zadrukowany) druk na papierze gazetowym. Stan dobry

 • Data circa 1880
 • Autor Paul Friedrich Meyerheim
 • Nr. inw. sdw10

 

Der Bärenführer. Paul Meyerheim. Verlag von Rich. Bong in Berlin W.57. Moderne Kunst. „Illustrirte Zeitschrift” VIII 25. Pojedyncza karta „z teki”, circa 1880 r. Druk na papierze kredowym, stan dobry, 57x40 cm.

 

 • Data circa 1880
 • Autor Karl Böfer
 • Nr. inw. sdw15

 

Der fürstin Morgenpromenade. Gemälde von Karl Böfer. Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin. Pojedyncza karta „z teki”, circa 1880 r. Druk na papierze kredowym, stan dobry.

 

 • Data circa 1880
 • Autor I. Zimmermann
 • Nr. inw. sdw12

 

 

Der Zigeunerhauptling Rerpages Gheorgh mit feiner Frau. Originalaufnahme von I. Zimmermann. (S. 34). „Ueber Land und Meer. Allgemaine Illustrirte Zeitung” No. 2. circa 1880. Druk na papierze gazetowym, stan dobry.

 

 

 • Data circa 1880
 • Autor Paul Friedrich Meyerheim
 • Nr. inw. sdw11

 

Ein Überfall. Paul Meyerheim. Verlag von Rich. Bong in Berlin W.57. Moderne Kunst. „Illustrirte Zeitschrift” VIII 25. Circa 1880 r. Pojedyncza karta „z teki”, circa 1880 r. Druk na papierze kredowym, stan dobry.

 

 • Data circa 1890
 • Autor Ludwik Kurelii
 • Nr. inw. sdw17

 

Familia Cygańska, rysunek Ludwika Kurelii, karta dodatkowa – opis obrazu. Rytownik J. Schübler. Wydawca nieznany, circa 1890. Druk na papierze kredowym o podwyższonej gramaturze, stan średni.

 • Data circa 1880
 • Autor Moritz v. Becherath
 • Nr. inw. sdw18

 

Götz von Berlichingen unter den Zigeunern. Nach dem eigenen Gemälde auf holz gezeichnet von Moritz v. Becherath. Pojedyncza karta „z teki”, circa 1880 r. Druk na papierze kredowym, stan dobry.

 

 • Data 1886
 • Autor G. Cavallotti
 • Nr. inw. sdw7

 

La Zingara, quadro di Egisto Lancerotto (disegno di G. Cavalotti). „L`illustazione Italiana”, 1886 r. Druk na papierze kredowym, stan dobry.

 

 • Data circa 1880
 • Autor F. Rollarz
 • Nr. inw. sdw19

 

In einer Cjarda. Originalaufnahme von F. Rollarz. (S. 337). Ueber Land und Meer. „Allgemaine Illustrirte Zeitung” No. 17. circa 1880 r. Druk na papierze gazetowym, stan dobry.

 

 • Data circa 1880
 • Autor Karol Steffeck
 • Nr. inw. sdw8

 

Odpoczynek cyganów. Kopia obrazu Karola Steffeck`a. Rytownik K. Olszewski, Prawdopodobnie „Tygodnik Ilustrowany”, circa 1880 r. Druk na papierze gazetowym, stan dobry.

 

 • Data circa 1880
 • Autor D. Palmaroli
 • Nr. inw. sdw9

 

Schlimme Weissagung. Nach dem Gemälde von D. Palmaroli. Pojedyncza karta „z teki”, circa 1880 r. Druk na papierze kredowym, stan dobry.

 

 • Data circa 1880
 • Autor Joaquin Uraujo
 • Nr. inw. sdw20

 

Spanische Zigeuner aus der Rast. Nach dem Gemälde von Joaquin Uraujo. Nieznany periodyk niemiecki, circa 1880 r. Druk na papierze gazetowym, stan dobry.

 

 • Data circa 1880
 • Autor Paul Böhm
 • Nr. inw. sdw4

 

Zigeunerfamilie. Gemälde von Paul Böhm. Photographieverlag von Dr. E. Albert in München. Pojedyncza karta „z teki”, circa 1880 r. druk na papierze kredowym, stan dobry.

 • Data circa 1880
 • Autor D. Ramon Gusquets
 • Nr. inw. sdw5

 

Zigeunerin. D. Ramon Gusquets. Holzschnitt von Rich. Bong in Berlin W.57. Verlag von Rich. Bong in Berlin W.57. Moderne Kunst. „Illustrirte Zeitschrift” V 26. pojedyncza karta „z teki”, circa 1880 r. druk na papierze kredowym, stan dobry.

 

 • Data circa 1880
 • Autor drzeworytnik S. Pannemater (syn)
 • Nr. inw. sdw16

 

Zigeunerin. Holzschnitt von S. Pannemater Sohn. Wydawca nieznany. Pojedyncza karta „z teki”, circa 1880 r. Druk na papierze kredowym, stan dobry. 57x40 cm

 • Data circa 1880
 • Autor Georg Hom
 • Nr. inw. sdw3

 

Zigeunermädchen. Nach dem Gemälde von Georg Hom. Photographieverlag von Gustav Schauer in Berlin. Druk wielkonakładowy pojedyncza karta „z teki”, circa 1880 r. druk na papierze kredowym, stan dobry.

 

Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020