Fotografia do 1939r.

 • Data circa 1920
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd104

Spielender Zigeuner, autor zdjęcia nieznany, fotografia na papierze pocztówkowym, 8,5x13,5 cm Polska, circa 1920

 • Data circa 1938
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd103

Wóz wagonowy typu niemieckiego (tył), autor zdjęcia nieznany, fotografia na papierze, 11x6,8 cm Polska, circa 1938

 • Data circa 1938
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd102

Wóz wagonowy typu niemieckiego, autor zdjęcia nieznany, fotografia na papierze, 11x6,8 cm Polska, circa 1938

 • Data circa 1890
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd101

Zigeuner Höhlenwohnung in Granada, mieszkania Cyganów w jaskiniach Granady, fotografia na szkle do projekcji w tzw. latarni czarnoksięskiej/latarni magicznej, 10 cm x 8 cm, circa 1890

 • Data circa 1890
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd100

Spain, Granada, A Gypsy Girl, fotografia na szkle do projekcji w tzw. latarni czarnoksięskiej/latarni magicznej, 8,2 cm x 8,2 cm, circa 1890
fd101 Zigeuner Höhlenwohnung in Granada, mieszkania Cyganów w jaskiniach Granady, fotografia na szkle do projekcji w tzw. latarni czarnoksięskiej/latarni magicznej, 10 cm x 8 cm, circa 1890

 • Data circa 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd99

W osiedlu (4), przejażdżka, Węgry, autor zdjęcia nieznany, fotografia na papierze, 6,5x4,2 cm, circa 1915

 • Data circa 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd98

W osiedlu (3), chłopcy, Węgry, autor zdjęcia nieznany, fotografia na papierze, 6,5x4,2 cm circa 1915

 • Data circa 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd97

W osiedlu (2), matka z trójką dzieci, Węgry, autor zdjęcia nieznany, fotografia na papierze, 6,5x4,2 cm, circa 1915

 • Data circa 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd96

W osiedlu, chłopcy w tańcu, Węgry, autor zdjęcia nieznany, fotografia na papierze, 6,5x4,2 cm, circa 1915

 • Data circa 1935
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd95

Niedźwiednicy na ulicach miasta (prawdopodobnie Siedmiogród-Rumunia), autor zdjęcia nieznany, fotografia na papierze, circa 1935

 • Data VII 1930
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd94

Kapela przed wyszynkiem w Szczawnicy, autor nieznany, fotografia na papierze 5,5×7 cm, Szczawnica, lipiec 1930

 • Data circa 1930
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd93

Przyjaciółki, autor nieznany, fotografia na papierze 8×11 cm, Związek Radziecki, circa 1930

 • Data circa 1930
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd92

W obozowisku wędrownych Kełderaszy, autor zdjęcia nieznany, prawdopodobnie Małopolska, circa 1930

 • Data circa 1930
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd91

W obozowisku wędrownych Kełderaszy, autor zdjęcia nieznany, prawdopodobnie Małopolska, circa 1930

 • Data 1916
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd90

"Koronka" (sic!) Zigeunerfamile, autor zdjęcia nieznany, Siebenbürgen (Siedmigród) Rumänien, odręczny opis i datowanie - IX 1916

 • Data circa 1930
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd89

Mahala, Kobiety romskie, autor zdjęcia nieznany, prawdopodobnie Jugosławia (Macedonia, Serbia), circa 1930

 • Data 1937
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd88

Krönung von Polens Zigeunerkönig. Der Neue Zigeunerkönig Janusz Kwiek im vollen Krönungsornat nach seiner Krönung. Warschau. Koronacja polskiego Króla Cyganów. Nowy Król Cyganów Janusz Kwiek w szacie królewskiej. Warszawa, fotografia agencyjna The New York Times Photo, copyright by Wide World Photos, datownik: 15 VII 1937

 

 

 

 • Data circa 1920
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd87

Tanz-Bären und Zigeuner, Cyganie z tańczącym niedźwiedziem, autor nieznany, Bałkany circa 1920

 • Data 1921
 • Autor Fritz Winkler
 • Nr. inw. fd86

Rodzina Cygańska, park Belvedere w Świdnicy, na rewersie odręczny opis: Schweidnitz Belvederepark Zigeune Familie 1921 oraz pieczątka: Fritz Winkler Photo-OPH Sweidnitz i. Schl., 1921

 • Data circa 1917
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd85

Cyganie, prawdopodobnie Węgry, Węgry, autor zdjęcia nieznany, odręczny opis: Zigeuner,  circa 1917

 • Data 1917
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd84

Taniec, Węgry, autor zdjęcia nieznany, odręczny opis i data: Zigeuner beim Tanz in Ungarn, 1917

 • Data 1917
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd83

Dziecko cygańskie Nisz, Serbia, autor zdjęcia nieznany, odręczny opis i data: Ein Zigeuner..[słowo nieczytelne]... im Nish. 25 I 1917

 • Data circa 1939
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd82

Połów ryb, Rumunia circa 1939

 • Data circa 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd81

Macedonien/Macedonia, Zigeunerfamilen, circa 1915

 • Data circa 1918
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd80

Duj Romnia, Prawdopodobnie Rumunia, circa 1918

 • Data circa 1930
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd79

Gitanas de Granada, Sacromonte, circa 1930

 • Data circa 1915
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd78

Dzieci z osiedla (Romowie Karpaccy), Rumunia circa 1915 r.

 • Data circa 1930
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd77

Cyganie z Łącznej (Romowie Karpaccy) circa 1930 r.

 • Data IX 1933
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd76

Doroczny targ Pützchens Markt (prawdopodobnie Lowarzy lub Sinti), autor nieznany, fotografia na papierze, Bonn (Niemcy), wrzesień 1933 r.

 • Data IX 1933
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd75

Doroczny targ Pützchens Markt (prawdopodobnie Lowarzy lub Sinti), autor nieznany, fotografia na papierze, Bonn (Niemcy), wrzesień 1933 r.

 • Data IX 1933
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd74

Doroczny targ Pützchens Markt (prawdopodobnie Lowarzy lub Sinti), autor nieznany, fotografia na papierze, Bonn (Niemcy), wrzesień 1933 r.

 • Data circa 1930
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd73

Dziewczynka na ulicach Krakowa

 • Data circa 1910
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd72

Paparuda to odwołujący się do przedromańskiej (być może trackiej) mitologii magiczny obrzęd przywoływania deszczu - do dziś w okresie suszy wykonywany na rumuńskiej wsi.

 • Data circa 1935
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd71

Wróżba, powróżyć panom oficerom, Polska

 • Data 25 VI 1925
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd70

Cygan Śpiewka (Romowie Karpaccy), Czerniec k. Łącka  25 VI 1925 r.

 • Data circa 1935
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd69

Rodzina przed domem, prawdopodobnie Jugosławia-Kosowo

 • Data circa 1935
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd68

Osiedle pod miastem (Romowie Karpaccy), Słowacja Levoča, odręcznie opisane 10-29 VII, brak roku, circa 1935 r.

 • Data circa 1935
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd67

Osiedle pod miastem (Romowie Karpaccy), Słowacja Levoča, odręcznie opisane 10-29 VII, brak roku, circa 1935 r.

 • Data circa 1935
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd66

Osiedle pod miastem (Romowie Karpaccy), Słowacja Levoča, odręcznie opisane 10-29 VII, brak roku, circa 1935 r.

 • Data circa 1935
 • Autor nn
 • Nr. inw. fd65

Osiedle pod miastem (Romowie Karpaccy), Słowacja Levoča, odręcznie opisane 10-29 VII, brak roku, circa 1935 r.

Strona 1 z 3
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030