Rodzina przed domem

Rodzina przed domem, prawdopodobnie Jugosławia-Kosowo

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1935
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd69
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020