Fotografia po 1945r

 • Data circa 1880
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn9

Czechosłowacja circa 1980 r. Zdjęcie nieznanego autora, zdjęcie zakupione w 2011 r. w Czechach

 • Data circa 1980
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn8

 Czechosłowacja circa 1980 r. Zdjęcie nieznanego autora, zdjęcie zakupione w 2011 r. w Czechach

 

 • Data 1990
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn29

 

Rumuńscy emigranci na Dworcu Głównym w Krakowie. Fotografie i odbitki wykonał (zaprzyjaźniony z fotografowanymi Romami) kolejarz na prośbę komendanta SOK w Krakowie, najpewniej jesień-zima 1990 r.

 • Data 1990
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn38

Rumuńscy emigranci na Dworcu Głównym w Krakowie. Fotografie i odbitki wykonał (zaprzyjaźniony z fotografowanymi Romami) kolejarz na prośbę komendanta SOK w Krakowie, najpewniej jesień-zima 1990 r.

 • Data 1990
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn39

Rumuńscy emigranci na Dworcu Głównym w Krakowie. Fotografie i odbitki wykonał (zaprzyjaźniony z fotografowanymi Romami) kolejarz na prośbę komendanta SOK w Krakowie, najpewniej jesień-zima 1990 r.

 • Data 1990
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn30

Rumuńscy emigranci na Dworcu Głównym w Krakowie. Fotografie i odbitki wykonał (zaprzyjaźniony z fotografowanymi Romami) kolejarz na prośbę komendanta SOK w Krakowie, najpewniej jesień-zima 1990 r.

 • Data 1990
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn31

Rumuńscy emigranci na Dworcu Głównym w Krakowie. Fotografie i odbitki wykonał (zaprzyjaźniony z fotografowanymi Romami) kolejarz na prośbę komendanta SOK w Krakowie, najpewniej jesień-zima 1990 r.

 • Data 1990
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn32

Rumuńscy emigranci na Dworcu Głównym w Krakowie. Fotografie i odbitki wykonał (zaprzyjaźniony z fotografowanymi Romami) kolejarz na prośbę komendanta SOK w Krakowie, najpewniej jesień-zima 1990 r.

 • Data 1990
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn33

Rumuńscy emigranci na Dworcu Głównym w Krakowie. Fotografie i odbitki wykonał (zaprzyjaźniony z fotografowanymi Romami) kolejarz na prośbę komendanta SOK w Krakowie, najpewniej jesień-zima 1990 r.

 • Data 1990
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn34

Rumuńscy emigranci na Dworcu Głównym w Krakowie. Fotografie i odbitki wykonał (zaprzyjaźniony z fotografowanymi Romami) kolejarz na prośbę komendanta SOK w Krakowie, najpewniej jesień-zima 1990 r.

 • Data 1990
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn35

Rumuńscy emigranci na Dworcu Głównym w Krakowie. Fotografie i odbitki wykonał (zaprzyjaźniony z fotografowanymi Romami) kolejarz na prośbę komendanta SOK w Krakowie, najpewniej jesień-zima 1990 r.

 • Data 1990
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn36

Rumuńscy emigranci na Dworcu Głównym w Krakowie. Fotografie i odbitki wykonał (zaprzyjaźniony z fotografowanymi Romami) kolejarz na prośbę komendanta SOK w Krakowie, najpewniej jesień-zima 1990 r.

 • Data nn
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn37

Rumuńscy emigranci na Dworcu Głównym w Krakowie. Fotografie i odbitki wykonał (zaprzyjaźniony z fotografowanymi Romami) kolejarz na prośbę komendanta SOK w Krakowie, najpewniej jesień-zima 1990 r.

 • Data circa 1970
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn18

Dziewczynka (prawdopodobnie Polska Roma). Autor zdjęcia i miejsce nieznane, circa 1970 r.

 • Data circa 1960
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn17

 

 

Zdjęcie naklejone na karton i opisane pismem technicznym: "Cyganki przy ognisku, Bory Tucholskie". Bohaterki zdjęcia należą najpewniej do grupy Polska Roma. Autor zdjęcia i miejsce nieznane, circa 1960 r.

 

 

 

 • Data circa 1960
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn26

 

Lola Flores Gypsy dancer - original photo in boat. Autor (fotograf agencyjny) oraz miejsce (Hiszpania, Stany Zjednoczone?) nieznane, zdjęcie circa 1960 r.

 • Data circa 1960
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn25

Na plaży. Autor (fotograf agencyjny) oraz miejsce (Hiszpania, Stany Zjednoczone?) nieznane, circa 1960 r.

 • Data 1967
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn12

 

Pochód 1 Maja 1967 r. Krakowie. Oryginalny wóz (typu ostrowskiego) został poddany stylizacji - nakładki na koła, woźnica (Rom?) ubrany w kapcie ze słomy. Mamy prawdopodobnie z mistyfikacją udziału Romów w pochodzie, lub uzupełnieniem delegacji Romów z Nowej Huty (Romowie Karpaccy) egzotycznym i etnograficznym elementem charakterystycznym dla Romów wędrownych. Zdjęcie nieznanego autora.

 

 • Data circa 1975
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn27

 

Niedźwiednik z niedźwiedziem wśród wczasowiczów. Autor zdjęcia i miejsce nieznane, Bułgaria circa 1975 r.

 

 • Data circa 1975
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn28

Niedźwiednik z niedźwiedziem wśród wczasowiczów. Autor zdjęcia i miejsce nieznane, Bułgaria circa 1975 r.

 • Data circa 1960
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn16

 

Zdjęcie opisane: "pracownia fotograf. łódź". Autor zdjęcia i miejsce nieznane, circa 1960 r.

 

 • Data nn
 • Autor nn
 • Nr. inw. nn

 

Zdjęcie z planu nieznanego filmu kostiumowego. Pochodzi z kompletu zdjęć z okolic Żywca, wśród których znajdowały się również zdjęcia Romów z okresu przed 1939 r.  Autor zdjęcia i miejsce nieznane, circa 1960 r.

 • Data 1951
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn21

 

Rodzeństwo (Romowie Karpaccy) na ulicy. Zdjęcie pochodzi z albumu z detalami architektonicznymi, zdjęcia wykonał student architektury (nazwisko nieznane) w  Bystrzycy Kłodzkiej w 1951 r.

 

 • Data nn
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn 19 oraz fn 20

 

Rodzeństwo (prawdopodobnie Polska Roma) ze sprawunkami. Autor zdjęcia nieznane, okolice Chrzanowa circa 1950 r.

 • Data circa 1950
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn11

Rodzina romska w otoczeniu nie-Romów. Wóz typu niemieckiego. Zdjęcie nieznanego autora, circa 1950 r.

 • Data circa 1950
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn42

 

 

Tarnów, Park Miejski, Mauzoleum gen. Józefa Bema. Autor zdjęcia nieznany, circa 1950

 

 • Data 1965
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn24

 

Stół, posiłek (Kełderasze). Autor (fotograf agencyjny) oraz miejsce (Hiszpania, Stany Zjednoczone?) nieznane, zdjęcie opisane: Gitanas, may 1965.

 

 • Data circa 1950
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn15

Rodzice z synem (prawdopodobnie tzw. Austriacy, Lowarzy lub Kełderasze). Zdjęcie z atelier. Wino w centrum zdjęcia nazywa się "Szkarlatyna" (sic!). Autor zdjęcia i miejsce nieznane, circa 1950 r.

 • Data circa 1950
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn23

W drodze, wóz mieszkalny (typu francuskiego). Autor zdjęcia i miejsce nieznane, Francja, circa 1950 r.

 • Data circa 1950
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn13

Cyganka (prawdopodobnie Polska Roma) z kurą i dzbankiem na mleko. Autor zdjęcia i miejsce nieznane, circa 1950

 • Data circa 1950
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn14

Cyganka (prawdopodobnie Polska Roma) z kurą i dzbankiem na mleko podczas wróżby. Autor zdjęcia i miejsce nieznane, circa 1950

 • Data 1962
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn1 - fn7

 Fotodokumentacja nieznanego autora (prawdopodobnie fotograf agencyjny), opisane: Węgry 1962. Zdjęcia zakupione w 2014 r. w Niemczech

 

 

 • Data 1962
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn45

Fotodokumentacja nieznanego autora. Prawdopodobnie fotograf agencyjny-fotosista pracujący na planie niemieckiego filmu dokumentalnego o węgierskich Romach. Fotografia opisana: Węgry 1962. Zdjęcia zakupione w 2014 r. w Niemczech.

 • Data 1962
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn46

Fotodokumentacja nieznanego autora. Prawdopodobnie fotograf agencyjny-fotosista pracujący na planie niemieckiego filmu dokumentalnego o węgierskich Romach. Fotografia opisana: Węgry 1962. Zdjęcia zakupione w 2014 r. w Niemczech.

 • Data 1962
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn47

Fotodokumentacja nieznanego autora. Prawdopodobnie fotograf agencyjny-fotosista pracujący na planie niemieckiego filmu dokumentalnego o węgierskich Romach. Fotografia opisana: Węgry 1962. Zdjęcia zakupione w 2014 r. w Niemczech.

 • Data 1962
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn48

Fotodokumentacja nieznanego autora. Prawdopodobnie fotograf agencyjny-fotosista pracujący na planie niemieckiego filmu dokumentalnego o węgierskich Romach. Fotografia opisana: Węgry 1962. Zdjęcia zakupione w 2014 r. w Niemczech.

 • Data 1962
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn49

Fotodokumentacja nieznanego autora. Prawdopodobnie fotograf agencyjny-fotosista pracujący na planie niemieckiego filmu dokumentalnego o węgierskich Romach. Fotografia opisana: Węgry 1962. Zdjęcia zakupione w 2014 r. w Niemczech.

 • Data 1962
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn2

Fotodokumentacja nieznanego autora (prawdopodobnie fotograf agencyjny), opisane: Węgry 1962. Zdjęcia zakupione w 2014 r. w Niemczech

 • Data 1962
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn3

Fotodokumentacja nieznanego autora (prawdopodobnie fotograf agencyjny), opisane: Węgry 1962. Zdjęcia zakupione w 2014 r. w Niemczech

 • Data 1962
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn4

Fotodokumentacja nieznanego autora (prawdopodobnie fotograf agencyjny), opisane: Węgry 1962. Zdjęcia zakupione w 2014 r. w Niemczech

Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020