Ćhaja, dziewczynki

Czechosłowacja circa 1980 r. Zdjęcie nieznanego autora, zdjęcie zakupione w 2011 r. w Czechach

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1880
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fn9
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020