Fotografia po 1945r

 • Data circa 1960
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn54

Na polanie, rodzina (Polska Roma) - spotkanie z żołnierzem, autor zdjęcia nieznany, circa 1960
                

 • Data circa 1950
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn11

Rodzina romska w otoczeniu nie-Romów. Wóz typu niemieckiego. Zdjęcie nieznanego autora, circa 1950 r.

 • Data circa 1980
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn62

Dancing w Zakopanem, Orkiestra dancigowa, na skrzypcach gra Józef Mirga z Kowańca/Nowy Targ, autor zdjęcia nieznany, circa 1980

 • Data circa 1950
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn42

 

 

Tarnów, Park Miejski, Mauzoleum gen. Józefa Bema. Autor zdjęcia nieznany, circa 1950

 

 • Data 1965
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn24

 

Stół, posiłek (Kełderasze). Autor (fotograf agencyjny) oraz miejsce (Hiszpania, Stany Zjednoczone?) nieznane, zdjęcie opisane: Gitanas, may 1965.

 

 • Data circa 1950
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn15

Rodzice z synem (prawdopodobnie tzw. Austriacy, Lowarzy lub Kełderasze). Zdjęcie z atelier. Wino w centrum zdjęcia nazywa się "Szkarlatyna" (sic!). Autor zdjęcia i miejsce nieznane, circa 1950 r.

 • Data circa 1950
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn23

W drodze, wóz mieszkalny (typu francuskiego). Autor zdjęcia i miejsce nieznane, Francja, circa 1950 r.

 • Data circa 1950
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn13

Cyganka (prawdopodobnie Polska Roma) z kurą i dzbankiem na mleko. Autor zdjęcia i miejsce nieznane, circa 1950

 • Data circa 1950
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn14

Cyganka (prawdopodobnie Polska Roma) z kurą i dzbankiem na mleko podczas wróżby. Autor zdjęcia i miejsce nieznane, circa 1950

 • Data 1962
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn1 - fn7

 Fotodokumentacja nieznanego autora (prawdopodobnie fotograf agencyjny), opisane: Węgry 1962. Zdjęcia zakupione w 2014 r. w Niemczech

 

 

 • Data 1962
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn45

Fotodokumentacja nieznanego autora. Prawdopodobnie fotograf agencyjny-fotosista pracujący na planie niemieckiego filmu dokumentalnego o węgierskich Romach. Fotografia opisana: Węgry 1962. Zdjęcia zakupione w 2014 r. w Niemczech.

 • Data 1962
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn46

Fotodokumentacja nieznanego autora. Prawdopodobnie fotograf agencyjny-fotosista pracujący na planie niemieckiego filmu dokumentalnego o węgierskich Romach. Fotografia opisana: Węgry 1962. Zdjęcia zakupione w 2014 r. w Niemczech.

 • Data 1962
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn47

Fotodokumentacja nieznanego autora. Prawdopodobnie fotograf agencyjny-fotosista pracujący na planie niemieckiego filmu dokumentalnego o węgierskich Romach. Fotografia opisana: Węgry 1962. Zdjęcia zakupione w 2014 r. w Niemczech.

 • Data 1962
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn48

Fotodokumentacja nieznanego autora. Prawdopodobnie fotograf agencyjny-fotosista pracujący na planie niemieckiego filmu dokumentalnego o węgierskich Romach. Fotografia opisana: Węgry 1962. Zdjęcia zakupione w 2014 r. w Niemczech.

 • Data 1962
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn49

Fotodokumentacja nieznanego autora. Prawdopodobnie fotograf agencyjny-fotosista pracujący na planie niemieckiego filmu dokumentalnego o węgierskich Romach. Fotografia opisana: Węgry 1962. Zdjęcia zakupione w 2014 r. w Niemczech.

 • Data 1962
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn2

Fotodokumentacja nieznanego autora (prawdopodobnie fotograf agencyjny), opisane: Węgry 1962. Zdjęcia zakupione w 2014 r. w Niemczech

 • Data 1962
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn3

Fotodokumentacja nieznanego autora (prawdopodobnie fotograf agencyjny), opisane: Węgry 1962. Zdjęcia zakupione w 2014 r. w Niemczech

 • Data 1962
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn4

Fotodokumentacja nieznanego autora (prawdopodobnie fotograf agencyjny), opisane: Węgry 1962. Zdjęcia zakupione w 2014 r. w Niemczech

 • Data 1962
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn5

Fotodokumentacja nieznanego autora (prawdopodobnie fotograf agencyjny), opisane: Węgry 1962. Zdjęcia zakupione w 2014 r. w Niemczech

 • Data 1962
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn6

Fotodokumentacja nieznanego autora (prawdopodobnie fotograf agencyjny), opisane: Węgry 1962. Zdjęcia zakupione w 2014 r. w Niemczech

 • Data 1962
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn7

Fotodokumentacja nieznanego autora (prawdopodobnie fotograf agencyjny), opisane: Węgry 1962. Zdjęcia zakupione w 2014 r. w Niemczech.

 • Data 1962
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn43

Fotodokumentacja nieznanego autora. Prawdopodobnie fotograf agencyjny-fotosista pracujący na planie niemieckiego filmu dokumentalnego o węgierskich Romach. Fotografia opisana: Węgry 1962. Zdjęcia zakupione w 2014 r. w Niemczech.

 • Data 1962
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn44

Fotodokumentacja nieznanego autora. Prawdopodobnie fotograf agencyjny-fotosista pracujący na planie niemieckiego filmu dokumentalnego o węgierskich Romach. Fotografia opisana: Węgry 1962. Zdjęcia zakupione w 2014 r. w Niemczech.

 • Data 1947
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn40

Wioska w Słowacji wschodniej. Autor zdjęcia i miejsce nieznane, zdjęcie opisane datą: 1947 r.

 • Data 1957
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn10

 

Wóz (typu ostrowskiego) na chwilowym postoju - Polska Roma. Prawdopodobnie Starosielce k. Białegostoku, zdjęcie opisane: z lewej stoi Mikołaj Bukin, 9 VI 1957. Zdjęcie nieznanego autora

 

 • Data circa 1950
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn50

Wróżba, Wielka Brytania, autor zdjęcia nieznany, circa 1950

 • Data circa 1972
 • Autor Paweł Lechowski
 • Nr. inw. fn57

Wróżba. Kobiety z grupy Polska Roma, fot. Paweł Lechowski, Jaworzno Szczakowa, circa 1972

 • Data circa 1970
 • Autor nn
 • Nr. inw. fn41

Wróżka w pracy. Autor zdjęcia nieznane, Sopot circa 1970 r.

Strona 2 z 2
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020