Rodzina romska. Wóz typu niemieckiego

Rodzina romska w otoczeniu nie-Romów. Wóz typu niemieckiego. Zdjęcie nieznanego autora, circa 1950 r.

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1950
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fn11
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020