Rodzeństwo na ulicy w Bystrzycy Kłodzkiej

 

Rodzeństwo (Romowie Karpaccy) na ulicy. Zdjęcie pochodzi z albumu z detalami architektonicznymi, zdjęcia wykonał student architektury (nazwisko nieznane) w  Bystrzycy Kłodzkiej w 1951 r.

 

Dodatkowe informacje

  • Data: 1951
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fn21
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020