książki, opracowania, albumy

 

1.                 Aas Norbert, Der Tod war mein ständiger Begleiter – Das Leben, das Überleben und das Weiterleben des Sinto Franz Rosenbach, s. 144, Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, München 2005

2.                 Acković Dragoljub, Tradicjonalna Kultura Roma u Srbji, s. 314, Rrominterpress, Beograd 2013

3.                 Acton Tomas, Gitanos, s. 48, Espasa-Calpe, S.A., Madrid 1983 

4.                 Adam Uładar, Ewgenija Nawrocka, Ukrainsko-romskij rozmownik, s. 159, WAT "Widawnictwo Zakarpattja, Użgorod 2002, autografy autorów

5.                 Adamczyk-Pogorzelec Bożena, red., Między Błękitem Nieba, a Zielenią Lasów, s. 56, Muzeum Regionalne w Lubaniu, Lubań 2008

6.                 Anastasoaie Viorel, Tarnovschi Daniela, red., Roma Projects in Romania 1999-2000, s. 328, Ethnocultural Diversity Resourse Center, Cluj-Napoca 2001

7.                 Andrys Wiesław, Wiśniewska Julita, Dziecko romskie w przyjaznej szkole, s. 65, brak inf. o wydawcy, Świecie 2010

8.                 Ašaras Le Devles, Chváľme Pána, Spevnik rómskych a slovenských krest`anych piesni, s. 96, Náboženská Vydavateľstvo Petra, Prešov, brak daty wydania, circa 2000

9.                 Bačič Geza, red., Romski Zbornik, Romano Kedujpe, s. 117, Zveza Romov Slovenije, Murska Sobota 2005

10.             Balvin Jaroslav, Kwadrans Łukasz, Kyuchukov Hristo, red., Roma in Visegrad Coutries: History, Culture, Social Integration, Social Work and Education, s. 500, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2013

11.             Barannikow P. A., Sergijewskij W. M., Cygansko-Russkij i Russko-Cyganskij Słowar (Kelderaskij Dialekt), s. 339, Russkij Jazyk, Moskwa 1990

12.             Baranowicz Jan, Strzały na grobli, s. 297, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1981

13.             Bartosz Adam, Amen Roma/Jame Roma, My Romowie, s. 47, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2008

14.             Bartosz Adam, Borek Piotr, Gryszkiewicz Bogusław, Romowie w Polsce i w Europie, od dyskryminacji do tolerancji, s. 264, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2015

15.             Bartosz Adam, Cyganie, Historia i Kultura – przewodnik po wystawie, s. 19, Kulturalne Stowarzyszenie Romów w Tarnowie, Tarnów 1993

16.             Bartosz Adam, Katalog zbiorów cyganologicznych Muzeum Okręgowego w Tarnowie, s. 104, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2007

17.             Bartosz Adam, Nie bój się Cygana, s. , Pogranicze, Sejny 2004, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

18.             Bartosz Adam, Nie bój się Cygana, s. 206, Pogranicze, Sejny 1994

19.             Bartosz Adam, Poznajemy historię Romów, s. 20, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak dady wydania

20.             Bartosz Adam, Propozycja zapisu języka Romani - „Pisownia sulejowska“, s. 26, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012

21.             Bartosz Adam, red., Polska egzotyka w polskich muzeach, s. 266, Muzeum Okręgowe w Tarnowie/Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, Tarnów 2000

22.             Bartosz Adam, red., Stanęły Wozy Kolorowe, s. 46, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 1996

23.             Bartosz Adam, Roma-Cyganie, Wystawa-Katalog, s. (nienumerowane), Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Tarnów 1992

24.             Bartosz Adam, Romowie w Polsce, kalendarium 1401-2012 , s. (nienumerowane), Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012

25.             Bartosz Adam, Rroma – Gypsies, Przewodnik po wystawie, s. 64, Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Tarnów 1998

26.             Bencur Maciej (pseud. Marcin Kukuczyn), Obrazki i nowele, s. 172, Wyd. A. T. Jezierski, Warszawa 1900

27.             Binek Jiŕí, Ďula Fako-Cikán (ilustracje Jaroslav Baumbruck), s. 211, Státní Nakladatelstvi, Dětské Knihy, Praha 1953

28.             Bloch Jules, Les Tsiganes, s. 128, Presses Universitaires de France, Paris 1969

29.             Block Martin, Zigeuner – ihr leben und ihre seele, s. 220, Bibliographisches Insitut AG., Leipzig 1936

30.             Bończuk Leszek., Papusza, czyli wolność tajemna, Gorzów Wielkopolski 1996

31.             Bruckner Pascal, Pariasi, s. 511, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996

32.             Buckland Ray, Ingram Peter, Wróżby cygańskie, s.200, Świat Książki 2005

33.             Bukowski Krzysztof, Sterylizacja ludności romskiej 1943 – 1945 w Bydgoszczy, Dobiegniewie, Pile i Złotowie (zarys problemu), s. 34, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2012

34.             Bukowski Krzysztof, Wybrane zbrodnie nazistowskie popełnione przez okupanta hitlerowskiego na Romach w Polsce w okresie II Wojny Światowej w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie, s. 74, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania

35.             Caban Agnieszka, red. Cygańska Fiesta, 9. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, s. 17, Stowarzyszenie Filmowe CinéEuropa w Lublinie, Lublin 2008

36.             Caban Agnieszka, red. Z Życia Romni, Tradycja a współczesna cywilizacja – rozmowy, s. 63, Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt, Radom 2014

37.             Cartland Barbara, Cygański Urok, s. 183, AMBER 1994

38.             Cauwelaert van Didier, Bilet w jedną stronę, s. 136, PIW, Warszawa 1999

39.             Čech Svatopluk, Cikánka, (ilustracje Adolf Kaspar), s. 33, Topičova Edice, Praha 1946

40.             Cervantes Saavedera de Miguel, Cyganeczka, s. 146, Polski Instytut Wydawniczy „Sfinks”, Gdańsk/Warszawa, brak daty wydania, circa 1930

41.             Cervantes Saavedera de Miguel, Zazdrosny Estremadurczyk, s. 168, Książka i Wiedza 1969

42.             Chałupczak H., Browarek T., Mniejszości Narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 1998

43.             Chmielewska Joanna, oprac., Opowieści z Wołoszy, Mołdawii i Siedmiogrodu (bajęda – Graf i Cygan), s. 189, Nasza Księgarnia, Kraków 1987

44.             Cioabă Mihai Lumniţa, Kelso Michelle, Ioanid Radu, Tragedia Romilor Deportaţi in Transnistria 1942-1945, s. 491, POLIROM, Iaşi 2009 

45.             Cortiade Marcel, Romani fonetika thaj lekhipa, s. 104, NIO „Pobjeda”. Titograd 1986

46.             Courthiade Marcel, Alfabet odpowiedni dla języka cygańskiego oparty na naukowych podstawach – o pisowni języka rromani, s. 67, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012

47.             Cubranović Andrija, Cyganka, Gundulic Ivan, Dubravka, s. 142, Dom Książki Polskiej SA, Warszawa 1935

48.             Cyrano Andrzej, Me som gadzio, moje spotkania z Cyganami, s. 216, Legnicka Biblioteka Publiczna, Legnica-Wrocław 2009

49.             Czacki T., Rozprawki Tadeusza Czackiego, Oświęcim 1992

50.             Czekaj Tadeusz, Kwiatkowski Roman, Zagłada Romów europejskich, s. 17, Romski Instytut Historyczny, Urząd Miasta Łódź, Oświęcim 2004

51.             Czernigiewicz Zofia, Ich małe królestwa (rozdział Cygan), s. 151, Nasza Księgarnia, Warszawa 1969

52.             Czureja Deki Miklosz, Potępienie Miklosza czyli tajemnice Króla Czardasza, s. 279, Fundacja Bahtałe Roma, Poznań 2009, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

53.              Danielová Helena, red. Sbírky Muzea romské kultury, Textil, Šperk (příůstky 1991 - 2006), s.164, Muzeum Romské Kultury, Praha 2007

54.             Daniłowicz I., O Cyganach wiadomość historyczna, Oświęcim 1993

55.             Demeter S. R., Demeter S. P., Cygansko-Russkij Słowar, s. 200, Gos. Izd-Bo Innostrannych i Nacjonalnych Słowariej, Moskwa 1938

56.             Dębicki Edward, Ptak umarłych, s. 232, Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy w Gorzowie Wlkp., Warszawa 2004, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

57.             Dębicki Edward, Teł nango bolipen, Pod gołym niebem, s. 47, Wydawnictwo Promocyjne Albatros, Szczecin 1993, dedykacja autora.

58.             Djurić Rajko, Zigeuner, Ein Volk aus Feuer und Wind, s. 130, Rheingauer Verlagsgesellschaft, Eltville am Rhein 1980

59.             Djurić Rajko,Tomaśewić Nebojśa-Bato, Cigani Sveta, s. 288, Jugoslavenska Revija, Beograd 1988

60.             Długoborski Wacław., red., 50-lecie zagłady Romów, Oświęcim 1994

61.             Dohmann Albrecht, Jacques Callot – Radierungen, s. 47, Verlag Der Kunst Dresden, Dresden 1960

62.              Druc E., Gessler A., red., Ckazki i Pesni Rożdiennyje w Dorogie – Cygansij Folklor, s. 512 Izdatielstwo „Nauka“, Moskwa 1985

63.             Eder Maciej, Bibliografia zawartości „Literatury Ludowej“ za lata 1981 – 2002, s. 128, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 200

64.             Eliade Mircea, Sacrum, mit, historia, Warszawa 1990

65.             European Roma Rights Center, Granice Solidarności-Romowie w Polsce po roku 1989, s. 228, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2003

66.             European Roma Rights Center, Stigmata-Segregated Schooling of Roma in Central and Eastern Europe, s. 119, ERRC, Budapest 2004

67.             European Roma Rights Center, The Limits od Solidarity-Roma in Poland After 1989, s. 218, ERRC, Budapest 2002

68.             European Roma Rights Center, Time of the Skinheads, Denial and Exclusion of Roma in Slovakia, s. 86, ERRC, Budapest 1997

69.             Ficowska-Łuszczek Magdalena, Powrót Wielkiej Wróżki, s. 71, Agencja Wydawnicza „Egros“, Warszawa

70.             Ficowski Jerzy, Cyganie na polskich drogach, s. 427, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986

71.             Ficowski Jerzy, Cyganie na polskich drogach, s. 550, Nisza, Warszawa 2013

72.             Ficowski Jerzy, Cyganie Polscy. Szkice historyczno-obyczajowe, s.264, PIW 1953

73.             Ficowski Jerzy, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, s. 300, INTERPRESS, Warszawa 1989, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

74.             Ficowski Jerzy, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, s.390, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1965

75.             Ficowski Jerzy, Demony Cudzego Strachu, s. , Nisza, Warszawa 2013

76.             Ficowski Jerzy, Demony cudzego strachu, Warszawa 1986

77.             Ficowski Jerzy, Gałązka z Drzewa Słońca, s. ???, Pogranicze, Sejny 1998

78.             Ficowski Jerzy, Gałązka z Drzewa Słońca, s. 192, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1989

79.             Ficowski Jerzy, Pod berłem króla pikowego, sekrety cygańskich wróżb, s. 166, Iskry , Warszawa 1990, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

80.             Ficowski Jerzy, Wiersze wybrane, s. 212, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1956

81.             Fings Karola, Heuss Herbert, Sparing Frank, Szintik és romák a náci rendszer idején. A „fajelméletről” a lágerekig, s. 123, PONT, Budapest 2001

82.             Fraser Angus, Dzieje Cyganów, s. 280, PIW, Warszawa 2001

83.             Fredro Aleksander, Cygan i Baba, s. (nienumerowane), KAW, Wrocław 1986

84.             Gafurow Bobodżan, Dzieje i kultura ludów Azjii Centralnej, s. 692, PWN Warszawa 1978

85.             Gancarz Natalia, Mietek na wojnie, s. 61, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2013

86.             Gasparikowa Viera, Słoneczny Koń, bajki słowackie (bajki – Cygan-adwokatem oraz Co to jest cygaństwo), s. 179, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1981

87.             Geneuil Guy-Pierre, Le Narvalo, s. 413, Editions Jean-Claude Lattes, Paris 1987

88.             Geremek Bronisław, Świat opery żebraczej: obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV-XVII wieku, Warszawa 1989

89.             Gerlich Grzegorz Marian, Pozostaniemy Romami... Roman Kwiatkowski, Józef Jochymczyk, Adolf Szmyt, s. 78, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2002

90.             Gerlich Grzegorz Marian, Romowie. Przekraczanie granic własnego świata, s. 118, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2001

91.             Gierała Zenon, Cygańskie srebro, s.128, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1991

92.             Gierała Zenon, red., Paramisi Romane-Baśnie Romskie, s. 47, Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt“, Radom 2011

93.             Gierliński „Parno” Karol, Mamiori, s. 8, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy w Gorzowie Wlkp., Wojewódzka i Miejska Bibliotek Publiczna w Gorzowie, wydawnictwo okazjonalne egz. Nr 13, Gorzów Wlkp. 2000

94.             Gierliński Parno Karol, Marek Rudowski-ilustracje, Profesje Romskie, s. (nienumerowane), Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2012

95.             Gierliński Parno Karol, Meteory (ilustracje Krystyna Jóźwiak-Gierlińska), s. 99, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2007

96.             Gierliński Parno Karol, Miri Szkoła, Romano Elementaro (dialekt Polska Roma), s. 79, Miasto Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wlkp. 2007, dedykacja autora dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego

97.             Gierliński Parno Karol, Miri Szkoła, Romano Elementaro (dialekt Romów Karpackich), s. 100, Miasto Kostrzyń nad Odrą, Kostrzyń nad Odrą 2008, dedykacja autora dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego

98.             Gierliński Parno Karol, Róża pustyni, Biblioteka Romska, s. 48, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012

99.             Gierliński Parno Karol, Xaratuno Thuv, Odległy Dym, s. 37, Wydawnictwo NICE, Bydgoszcz 2001, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

100.        Gierliński Parno Karol, Xaratuno Thuw – Odległy dym – Rauch in der Ferne, s. 36,  Wydawnictwo Bibliofilskie, Frankfurt/Oder 2004

101.        Gierliński Parno Karol, Zawody, profesje romskie, s. 24, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania

102.        Gila de Vania-Kochanowski Jan, Mówmy po romsku, Historia, kultura i język narodu romskiego, s. 250, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2003, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

103.        Głowacki Grafo Edward, Cygańska Miłość, s. 169, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1995

104.         Gores Joe, 32 Cadillaki, s. 400, AMBER, Warszawa 1995

105.        Gorki Maksym, Legendy i opowiadania (Makar Czudra), s. 62, PIW, Warszawa 1974

106.        Górska Halina, Chłopcy z ulic miasta (rozdział – Cygan), s. 88, Gebthner i Wolff, Warszawa 1934

107.        Grabowski Adam (red.), Przewodnik po cmentarzu na Bródnie w Warszawie, s. 64, Rada Prymasowska Budowy Kościołów Warszawy, Warszawa 1977

108.        Grąbczewski Wiktoryn, Diabeł Polski w Rzeźbie i Legendzie, s. 177, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1990

109.        Grzegorzek Jerzy Norbert, Romowie – kulturowe postrzeganie innych etnicznie, Mniejszość romska na Pomorzu Zachodnim. Problem identyfikacji w społeczeństwie większościowym, s. 40, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2011

110.        Grzymała-Kazłowski Andrzej, Cyganie, Romowie Znikający Świat, s. 88, Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”, Radom 2014

111.        Grzymała-Kazłowski Andrzej, Kolekcja Muzeum Kultury Romów w Warszawie, [w]: Pe drom baro…, Na wielkiej drodze, od Cyganów do Romów, s.112, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2017

112.        Günter Wolfgang, Sinti und Roma im KZ Bergen-Belsen, s. 163, SOAK GmbH, Hannover 2000

113.        Harold, Król cyganów czyli Skrzypce Edeleńskie, s. 64, Wyd. Edward Feitzinger, Cieszyn 1900

114.        Heinschink Mozes, Krasa Daniel, Romani für Wort, s. 192, Reise Know-Hov Verlag, Bielefield 2010

115.        Heizer Antal, red., Measures taken by the state to promote the social integrations of Roma living in Hungary, s. 130 (równolegle wersja francuskojęzyczna), Zenith RT Egyetemi Nyomada, Budapest 2000

116.        Helfer Janusz, Cyganie-Romowie, Zapomniane obrazy, s. 174, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

117.        Hill Eric O Rukun zal and-i skóla, s. (nienumerowane), Tien Wah Press (Pte) Ltd., Singapore 1994

118.        Hodáčová Lilly, Ondřejka (fotografie – Josef Müller), s. 86, Státní Nakladatelstvi, Dětské Knihy, Praha 1966

119.        Holdosi Józef, Królewski Węże, Warszawa 1989

120.        Holdosi Józef, Królewskie Węże, s. 261, seria KIK, PIW, Warszawa 1989

121.         Horváthová Jana, Základní informace o dějinách a kultuře Romů, s. 52, MŠMT, miejsce wydania nieznane 1997,

122.        Hrabal Bohumil, Perełki na dnie (Cygańska romanca), s. 162, Agora SA, Warszawa 2011

123.         Hübschmannová Milena, Hin man ajsi čhaj, so... Romské Hádanky, s. 144, Nakladatelství Fortuna, Praha 2003

124.        Iszkiewicz Lasio Władysław, Księga Romska, Autobiografia. Prawo. Słownik., s. 160,  Fundacja Bahtałe Roma, Poznań 2013

125.        Jakimik Elżbieta Janina, Gierliński Parno Karol, Sinti w Polsce, s. 34, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2011

126.        Jakimowicz Andrzej, Sztuka Indii, s. 246, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967

127.        Jaśkowiak Izabela, Lechowski Paweł, Rozmówki romskie, Romane wakeribena, s. 72, Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos, Kraków 2008, dedykacja P. Lechowskiego dla A. Grzymała-Kazłowskiego

128.        Jaw Dikh, katalog wystawy poplenerowej, s. 48. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS/Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Czarna Góra 2012

129.        Ješina Josef, Romani Ćib ćili Jazyk Cikansky, s. 212, Fr. A. Urbanek, Praha 1882

130.        Jovanović Zoran, Dali znaś romski? Dźianes rromane? Do You Speak Romany? Sepsko-romsko-engelski razgovornik, s. 160, Nova, Beograd 2000

131.        Kapełuś Helena, Krzyżanowski Julian, red., Dzieje Folklorystyki Polskiej 1864 – 1918, s. 666, IBL PAN, PWN, Warszawa 1982

132.        Kapralski Sławomir, Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów, s. 467, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012

133.        Kazimierczuk Zdzisław, Pożegnanie taboru, s.176, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1968, dedykacja (z dnia 21 XI 1968 r.) autora dla niewymienionego z nazwiska redaktora „Przekroju”

134.        Kiersnowski Ryszard, Niedźwiedzie i ludzie w dawnych czasach i nowszych czasach, s. 471, PIW, Warszawa 1990

135.        Klich Edward, Cygańszczyzna w „Chacie za wsią“ Kraszewskiego, s. 52, Warszawa 1931, dedykacja autora dla Henryka (nieczytelne)

136.        Kniaźnin Franciszek Dionizy, Cyganie w: Dzieła Franciszka Dyonizego Kniaznina. T. 5, s. 230, wyd. F. S. Dmochowski, Warszawa 1828

137.        Kołodziejczyk Anna, Zawierciańscy Romowie wczoraj i dziś, s. 53, MOPS w Zawierciu, Zawiercie 2011

138.        Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985

139.         Koptová Anna, Koptová Martina, Slovensko-rómsky, rómsko-slovenský slovník, s. 814, Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj, Košice 2011

140.        Korzeniewska Katarzyna, Tarkowska Elżbieta, red., Lata tłuste, lata chude... Spojrzenie na biedę w społecznościach lokalnych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002

141.        Korzeniowski Jerzy, Cyganie – dramat w pięciu aktach w: Dzieła Tom IX, s. 472, Wyd. S. Lewental, Warszawa 1873

142.        Koudelka Josef, Josef Koudelka, s. (nienumerowane), Thames & Hudson Photofile, London 2007

143.        Kowalczyk August, Refren kolczastego drutu – trylogia prawdziwa, s. 288, Videograf II i August Kowalczyk, Pelplin 2012

144.        Kowarska J. Agnieszka, Sterotyp czy tradycja? O etosie wędrowcy i wartościowaniu u polskich Romów, s. 58, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2010

145.        Kowarska J. Agnieszka, Szkice o tańcach romskich, s. 50, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2003

146.        Kraszewski Józef Ignacy, Chata za wsią, s. 309, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989

147.        Kraszewski Józef Ignacy, Czarna Perełka, s. 163, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986

148.        Kraszewskij Ignacy Józef, Hata za siełom (w języku ukraińskim), s.315, Wydawnictwo Hudożnoj Literatury „Dnipro“, Kijw 1967

149.        Krausnick Michail, red., Da wolten wir frei sein! Eine Sinti-Familie erzählt, s.178, Beltz & Gelberg, Weinheim und Basel 1993

150.        Krzyżanowski Piotr, Pytlak Grażyna, Bończuk Leszek, Cyganie Mity i Fakty, s. 190, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski 2002, dedykacja Leszka Bończuka dla Ministra KiDN Waldemara Dąbrowskiego

151.        Kurnatowski Jerzy Ludwik, Branka Cyganów, s. 204, „Rój” Warszawa 1931

152.        Kuźniak Angelika, Papusza, s. 200, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013, dedykacja autorki dla A. Grzymała-Kazłowskiego

153.        Kwiatkowska Marianna, red., Historia Polskakry, s. 39, Organizowanie Kursów i Szkoleń Karolina Kwiatkowska, Radom 2012

154.        Kwiatkowska Marianna, red., Mirosława Caban-ilustracje, Malowanki Romskie, s. (nienumerowane), Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt“, Radom 2011

155.         Kwiatkowska Marianna, red., Rom Fabian, s. 23, Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt“, Radom 2013

156.        Kwiecińska Magdalena, Szewczyk Monika, Prosto z garnka, s. 164, Fundacja Fobra Wola, Kraków 2017

157.        Kwiek Izolda, Gorzka Miłość, Biblioteka Romska, s. 72, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2011

158.        Kwiek Izolda, Powrót do przeszłości, s. (nienumerowane), Kulturalne Stowarzyszenie Romów w Tarnowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 1997

159.        Kwiek Izolda, Tabor Izoldy, Antologia poezji Izoldy Kwiek, s. 84, Śląskie Media Sp. z o.o., Ruda Śląska 2009, , Tarnów 2011, dedykacja autorki dla A. Grzymała-Kazłowskiego

160.        Lacková Elena, Balvín Jaroslav, Holocaust Romů v povídkách Eleny Lackové, s. 126,  Nakladatelství Fortuna, Praha 2001

161.        Lakatos Menyhart., Krajobraz widziany przez dym, Warszawa 1979

162.        Lawrence H. D., Dziewczyna i Cygan, s. 333, Wydawnictwo ALFA, Warszawa 1993

163.        Leroux Gaston, Rouletabille u Cyganów, s. 258, Wydawnictwo „Panteon“, Kraków-Warszawa, brak daty wydania, circa 1930

164.        Lewy Guenter, The Nazi Persecution of the Gypsies, s. 306, Oxford University Press 2000

165.        Liegeois Jean-Pierre, Gypsies an Illustrated History, s. 192, SAQI Books, London 2005

166.        Lubart-Krzysica Jacek (red.), Smyczkiem i słowem, s. 96, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2010

167.        Łastik Salomon, Trudne dzieci (rozdział – Dzieci cygańskie), s.364, Czytelnik, Warszawa 1965  

168.        Łatnik Grigorij, Ciganskije Czari, Zbirka hudożnih tworiw dlia ditiej i junactwa, s. 278, DP Cpecjalizowanie widawnictwo literaturi mowami nacjonalnych mienszin Ukraini „ETNOS“, Kijów 2004

169.        Łuczak Andrzej, Sytuacja ludności romskiej na Ziemi Lubuskiej w XX w., s. 54, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2013

170.        Makarczyński Tadeusz, Cyganie wachtmeistra Schultza, s. 124, PIW, Warszawa 1977

171.        Makowska-Cieleń Anna, red., Sytuacja społeczno-prawna Romów w środkowo‑wschodniej Europie, s. 67, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski 1996

172.        Mann B. Arne, Romsky dejopis, s. 57, Kalligram, Bratislava 2000

173.         Matura Karel, Bandy ,Přiběhy Podkarpatoruského Cikáněte, s. 80, KMEN, Praha 1937

174.        Merimee Prosper, Carmen, Czyśćcowe dusze, Tamango, s. 156, Wyd. M. Arct, Warszawa, brak daty wydania, circa 1925  

175.        Milarczyk Ewa, Wędrowcy po bezkresie wieków, Cyganie (Romowie) w Azji i Europie, (opracowanie towarzyszące wystawie w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie), s. 26, MaiP w Warszawie, Warszawa 1999

176.         Milewski Jacek, red., Romowie bliskie spotkania, s. 85, Stowarzyszenie Integracja, Suwałki 2003

177.        Milewski Jacek, Romowie są wśród nas, s. 38, Stowarzyszenie INTEGRACJA, Suwałki 2001

178.        Mirga Andrzej, Gheorghe Nicolae, Romowie w XXI wieku. Studium polityczne, s.79, TaiWPN Universitas, Kraków 1998

179.        Mirga Andrzej, Mróz Lech, Cyganie – odmienność i nietolerancja, Warszawa 1994

180.         Mirga Jan, Baba Jaga, s. (brak informacji, circa 120), Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos“, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Kraków 2010

181.        Mirga Jan, Baśnie Cygańskie-Romane Paramisia, s. 65, Polska Akcja Humanitarna/Wydawnictwo TEXT, Kraków 2007, autograf autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

182.        Mirga Jan, Kto nas ocali, Biblioteka Romska, s. 2007, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2006, autograf autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

183.        Mirga Jan, Słownik Romsko-Polski, s.196, Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos/Muzeum Okręgowe w Tarnowie, (miejsce wydania nie podane), 2009

184.        Mirga Teresa, Wiersze i pieśni, Biblioteka Romska, s. 84, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2006

185.        Mirga-Kuszelnicka Anna, Acuña C. Esteban Trojański Piotr, Education for remembrance of the Roma Genocide, s. 284, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2014

186.        Mitrović Aleksandra, Derić Vladimir, Rakić-Vodeinelić Vesna, The Roma in Serbia, s.132, Centre for Anti-War Action, Insitute for Criminological and Sociological Research, Belgrade 1998

187.        Mode Heinz, Wölffling Siegfried, Zigeuner – Der Weg Eines Volkes In Deutschland, s. 214, Koehler & Amelang, Leipzig, brak daty wydania, circa 1990 

188.        Mrozowska Dagmara, Zagłada. Tragedia Romów w XX w., s. 28, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania

189.        Mróz Lech, Cyganie, Warszawa 1979

190.        Mróz Lech, Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII, s. 537, Wyd. DiG. Warszawa 2001

191.        Mróz Lech, Geneza Cyganów i ich kultury, Warszawa 1992

192.        Müller Friedrich, Beiträge zur Kenntniss der Rom-Sprache, t. II, s. 18, (broszura składa się z dwóch nieidentycznych egzemplarzy), In Commission bei Karl Gerold`s Sohn, Buchhändler der Kais, Akademie der Wissenschaften, Vien 1872

193.         Nečas Ctibor, Historický Kalendář, Dějiny českých Romů v datech, s. 124, Vydavatelsví Univerzity Palackého, Olomouc 1997

194.         Nečas Ctibor, Romové v České republice včera a dnes, s. 129, Vydavatelsví Univerzity Palackého, Olomouc 1997

195.        Nijakowski Lech, red., W poszukiwaniu Ładu Wielokulturowego, Mniejszości narodowe w Polsce a wyzwania integracji europejskiej, s.141, Interdyscyplinarne Koło Nauk o  Społeczeństwie i Kulturze Przy Zakładzie Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii UW, Warszawa 2001

196.        Nowicka Ewa, red., U nas dole i niedole – sytuacja Romów w Polsce s. 158, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 1999

197.        Ostałowska Lidia, Cygan to Cygan, s. 176, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012 (Wydanie II rozszerzone)

198.        Ostałowska Lidia, Cygan to Cygan, s. 229, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 2000, dedykacja autorki dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego

199.        Paleczny Tadeusz, Socjologiczne refleksje na temat polskich Romów, s. 70, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2003

200.        Pankok Oto, Zigeuner mit einer Einleitung von Rudolf Schröder, s. 160, Drei Eulen Verlag, Düsseldorf 1947

201.         Papusza Poétesse Tsigane et Polonaise, Étiudes Tsiganes, Nr 48 & 49, Paris 2013

202.        Papusza, Bronisława Wajs, (4 wiersze) w: Kartki wyobraźni (wiersze poetów ziemi lubuskiej), Lubuskie Towarzystwo Kultury, Zielona Góra 1959

203.        Papusza, Bronisława Wajs, Lesie Ojcze Mój, s. 91, Czytelnik, Warszawa 1990

204.        Papusza, Bronisława Wajs, Lesie Ojcze Mój, s. 93, Nisza, Warszawa 2013

205.        Papusza, Bronisława Wajs, Pieśni Papuszy, s. 176, Ossolineum, Wrocław 1956

206.        Pawłowski A. , Cyganie – studia nad przestępczością, Zielona Góra 1973

207.        Piasecka Wioletta, Mała Cyganeczka, s. 56, Wydawnictwo Baśniowe Krystyna Kielich, Elbląg 2014,  dedykacja autorki dla A. Grzymała-Kazłowskiego

208.        Pobożniak Tadeusz, Cyganie, s. 45, PAN o/Kraków, Nauka dla Wszystkich Nr 176, 1972

209.        Pobożniak Tadeusz, Grammar of the Lovari Dialect, s. 78, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1964, introligatorsko oprawiony, bezdebitowy reprint, circa 1980

210.        Pochodzenie, Historia, Holocaust i Światopogląd Romów, s. 18, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2004

211.        Pohl Josef, Na cikánské stezce (ilustracje Zdena Krajčová), s. 168, ALBATROS, Praha 1981

212.        Polakowski Andrzej, Pożegnanie taboru, fotografie 1967, s. 116, Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”, Lublin 2007

213.        Pons Emanuelle, Tiganii din Romania, o minoritate in tranzitie, s. 158, AltFel Compania, Bukaresti 1999

214.        Puszkin C. Aleksander, Cygany, s. 56, Gosudarstwiennoje izdatelstwo chudożestwiennoj literatury, Moskwa 1957

215.        Reuttówna Marja, W cygańskim obozie (ilustracje W. Stanisławska), s. 81, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań, brak daty wydania, circa 1930

216.        Rinderknecht Karl, Zigeuner, geheimnisvolle Nomaden, s. 160, Mondo-Verlag AG, Lausanne 1973

217.         Roj Katarzyna, Synowiec Joanna, red., Tajsa, s. 400, BWA w Tarnowie, Tarnów 2014

218.        Romanov Manuś, 17 Purane Rromane Gila, Andar-I Balgaria, s. (nienumerowane), Wydawca nieznany, Tarnuv 1990

219.        Romove ve fotografii Evy Davidove, s. (nienumerowane), Fortuna, Praha 2001

220.        Romowie w Sztuce, Katalog wystawy, s. (nienumerowane), Villa Decjusza, Kraków 2012

221.        Roosendal Frank, Moving people. People who move me... Ludzie w ruchu, którzy mnie poruszają, s. 83, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2011

222.        Rose Romani, The National Socialist Genocide of The Sinti and Roma, s. 324, Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg 2003

223.        Rose Romani, Zagłada Romów i Sinti, katalog stałej wystawy w Państwowym Muzeum w Oświęcimiu, s. 324, Edycja Polska, Stowarzyszenie Romów w Polsce-Romski Insytut Historyczny, Oświęcim 2003

224.        Rozwadowski M. Jan, Wörterbuch des Zigeunerdialekts von Zakopane/Słownik Cyganów z Zakopanego, s. 91, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1936

225.        Różycka Małgorzata, Balkowski Janusz, Marek Rudowski-ilustracje, Romowie-Roma-Romanies, Historia w obrazkach, s. (nienumerowane), Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2008

226.        Rydz Robert, Zemsta cygana (sic!), obraz sceniczny w trzech aktach ze śpiewami tańcami, s. 191, Nakładem Księgarni A. Cygulskiego w Poznaniu, Poznań 1929

227.        Sáez Javier, Giménez Sara, Praktyczny przewodnik dla służb policyjnych służący przeciwdziałaniu dyskryminacji społeczności romskiej, s. 46, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2016

228.        Sathkiewiczo Niko, Romane Droma, s. 126, Gołowna cpecjalizowana redakcija literaturi mowami nacjonalnych mienszin, Kijów 2003

229.        Schecter Jarret, Hermanovce – Four seasons with the Roma, s. (nienumerowane), Trolley Ltd, Italy, data publikacji nie podana, circa 2005

230.        Schwab Gert, Wupper Edgar, Zigeuner – portrat einer Randgruppe, s. 135, Verlag C. J. Bucher, Luzern und Franfurt/M 1975

231.        Sekera Josef, Děti z hliněné vesnice (ilustracje Bohumila Doleželová), s. 560, Československý  spisovatel, Praha 1952

232.        Sekera Józef, Dzieci z glinianej wsi, wydanie pierwsze, s. 484, Czytelnik, Warszawa 1955

233.        Silverberg Robert, Czas trzeciego wiatru, s. 416, Amber, Warszawa 1998

234.        Simonides Dorota, Humor śląski – bery śmieszne i ucieszne, s. 298, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1978

235.        Smith N. Guy, Trzęsawisko, s. 156, Phantom Press International, Gdańsk 1991

236.        Smoleń Kazimierz, Oświęcim 1940 – 1945, Przewodnik po Muzeum, s. 118, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983

237.        Šotolová Eva, Vzdělávání Romů, Druhé, rozšírené vydání, s. 84, GRADA Publishing, Praha 2001

238.         Stankiewicz Stahiro Stanisław, Romano drom, seria Biblioteka Romska s. 70, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2011

239.        Stankiewicz Stanisław (red.), Gila romane – Zbiorek pieśni romskich, s. 58, Rrom po drom, Białystok, brak daty wydania, circa 1995 r.

240.        Stankiewicz Stanisław Stahiro, Historia Romengi /Tykni versja/, s. 56, Organizowanie Kursów i Szkoleń Karolina Kwiatkowska, Radom 2010

241.        Stankiewicz Stanisław Stahiro, Opheniben Devłorestyr, s. 48, Organizowanie Kursów i Szkoleń Karolina Kwiatkowska, Radom 2010

242.        Stankiewicz Stanisław, red., Horoskop cygański, s. 29, Rrom Po Drom, Białystok 1992

243.        Stankiewicz Stanisław, Uwagi dotyczące sytuacji Romów w jednoczącej się Europie, s. 26, Związek Romów Polskich, brak daty wydania

244.        Stankiewicz Stanisław, Wybitne postaci romskie, o Romach w dawnej Polsce, s. 32, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania, circa 2012

245.        Starkie Walter, Auf Zigeunerspuren. Von Magie und Musik, Spiel und Kult der Zigeuner in Geschichte und Gegenwart, s. 318, Carl Hanser Verlag, Monachium 1957

246.        Szabolcs Szita, A cigányság a második világháború idején (1939-1945) Az üldöztetés tanintézeti feldolgozásához, s. 146, Velcscov Bt., Budapest 2002

247.        Szostak Wojciech, Administracja publiczna wobec Romów po 1989 roku, Sytuacja społeczno-polityczna Romów w Polsce po 1989 roku, s. 36, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania, circa 2010

248.        Szymańska Anna, Piszę, Czytam i rysuję. Ćśnav dav apre i malinav, s. 80, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2009

249.        Szyszlak Elżbieta i Tomasz, red., Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego, s. 251, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2013

250.        Szyszlak Elżbieta i Tomasz, red., Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych, s. 209, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2012

251.        Szyszlak Tomasz, red., Kwestia romska w polityce państw Europy Środkowej i Wschodniej, s. 282, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2011

252.        Technik Alfred, Tuláci večné krve (ilustracje Mila Doleželová), pierwsze wydanie, s. 234, Mlada Fronta ČSM, Praha 1956

253.        Tomaszewski Jerzy, Mniejszości Narodowe w Polsce XX wieku, s.58, Editions Spotkania sp. z o.o., Warszawa 1991

254.        Tomaszewski Tomasz, Cyganie inni ludzie tacy jak my, s. 68, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2001

255.        Trybusiewicz Janusz, Twarze ludzkiej kultury, s. 201, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986

256.         Tuckermann Anja, Musha ein Sinti-Kind im Dritten Reich, s. 220, Ravensburger Buchwerlag, München 2005

257.        Tuwim Julian, Biblia cygańska i inne wiersze, wyd. drugie, s. 107, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Warszawa 1935

258.        Ventzel T. V., The Gypsy language, s. 104, „Nauka” Publishing House Central Departament of Oriental Literature, Mockwa 1983

259.        Voŕíšková Marie, Zpivajici housle Cikánské Pohádky (ilustracje Mila Doleželová), s. 160, PRACE, Praha 1969

260.        Wanat Leon, Za murami Pawiaka, s. 518, Książka i Wiedza, Warszawa 1985

261.        Warginaire Ernestine, Lisette chez lez Tziganes, s. 32, Oeuvre Suisse des Lectures pour la Jeunesse, Zurich 1962

262.        Wentzel T. W., Cyganskij Jazyk, siewiernorusskij dialekt, s. 106, Izdatelstwo „Nauka”, Moskwa 1964

263.        Wiącek Katarzyna, red., Informator dla Asystentów Międzykulturowych, s. 38, Wrocław wita uchodźców, Wrocław 2016

264.        Więckowska Joanna, Kwiatkowski Karol, red., Dzieci romskie w szkole, s. 112, Wyd. Emic Lab, s.c., Warszawa 2012

265.        Wilms Anno, Zigeuner, s. (nienumerowane), Atlantis Verlag AG, Zurich 1972

266.        Wislocki von Heinrich, Zur Volkskunde der transsilvanischen Zigeuner, s. 40, Verlag von J. F. Richter, Hamburg 1887

267.        Wiśniewski Andrzej, Ihr nanntet uuns Zigeuner, Ein Rom erzählt aus seinem Leben, s. 148, Buch & Offsetdruckerei Stubbemann GmbH, Hamburg 2012

268.        Wiśniewski Mateusz, Marek Rudowski-ilustracje, Drom-Droga, Historia Romów w Europie, s. (nienumerowane), Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2012

269.        Witkowski Przemysław, Szczepaniak Agnieszka, red., Romowie Rumuńscy w Polsce, przewodnik do pracy ze społecznością, s. 140, Stowarzyszenie NOMADA, Wrocław 2015

270.        Wójcik Piotr, Cyganie z obu stron Karpat, Agora s.a/Wydawnictwo Twój Styl, Warszawa 2000, autograf autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

271.         Wyatt Evans Chad, Romarising V4, s. 218, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław-Bratysława 2014

272.        Wyatt Evans Chad, Romarising, Bohaterowie kampanii społecznej Jedni z wielu w obiektywnie Chada Evansa Wyatta, s. 218, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2013

273.        Yoors Jan, Cyganie, s. 364, Kraków 1973

274.        Yoors Jan, Przeprawa, s. 200, Wydawnictwo Literackie Kraków 1978

275.        Yoors Jan, Tsiganes, Sur la route avec les Rom Lovara, s. 276, Phebus libretto, Francja 2004

276.        Zarzycka Irena, Tabor, s. 128, KAW, Lublin 1992

277.        Zarzycka Irena, Tabor, s. 163, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 1931

278.        Żakiewicz Zbigniew, Opowieści z bajkolandii (bajka – Cygańskie srebro), s. 114, KAW, Gdańsk 1984

279.        Żuber Drorota, red., Przyszłość – Odasojawła, czyli co to będzie, s. 72, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, Bytom 2015

Dodatkowe informacje

  • Data: 2018
  • Autor: AGK
  • Nr. inw.: B1
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020