Bałkany, przy torach kolejowych

Rumunia (prawdopodobnie), zdjęcie uszkodzone, na fragmentach - rdzawe wżery.

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1942
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw5
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020