Polska, Polska Roma (2)

Polska, Polska Roma

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1940
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw3
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020