Pod murami Jerozolimy

Gypsies Outside The Walls Of Jerusalem, Holy Land Series Stereoview Series Jerusalem, Card No 44., bez obiegu, circa 1918

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1918
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw47
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020