Most na Dunajcu w Czorsztynie

Most na Dunajcu w Czorsztynie. Orkiestra Cygańska, fot. J. Czaski. S.M.P.Kr. AKROPOL Kraków, karta pocztowa bez obiegu, circa 1930

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1930
  • Autor: J. Czaski
  • Nr. inw.: fw46
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020