nad Dunajcem

nad Dunajcem (Romowie Karpaccy), fotografia odręcznie opisana i datowana 16 V 1934 r.

Dodatkowe informacje

  • Data: 16 V 1934
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd52
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020