Postój nad Trubeżą

Więcej w tej kategorii: « Obozowisko (2) nad Dunajcem »

Obozowisko, tabor wędrownych Romów nad brzegiem rzeki Trubeży, Ukraina

Dodatkowe informacje

  • Data: 1935
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd51
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020