Cikanska vesnica u Jiace

 

 

Cikanska vesnica u Jiace, Czechosłowacja circa 1935 r.

 

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1935
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd28
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020