Orkiestra cygańska, Zakopane

Odręczny opis na rewersie: Zakopane 1VII1938

 

Dodatkowe informacje

  • Data: 1VII1938
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd26
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020