Zigeuner Familie beim Essen

Zigeuner Familie beim Essen, Jugosławia circa 1935

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1935
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd19
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020