Posiłek

 Czechosłowacja, circa 1920

 

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1920
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd18
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020