Posiłek

 Czechosłowacja, circa 1920

 

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1920
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd18
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

W partnerstwie ze Stowarzyszeniem Romów w Bydgoszczy "Romano Dzipen"