Młoda dziewczyna z grupy Kełderasza

 

Zdjęcie przedstawia młodą dziewczynę z grupy Kełderasza (Kelderari). Na rewersie odręczny opis Wilno 1919 r.

Dodatkowe informacje

  • Data: 1919
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd3
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020