Żółkiew dzieci

odręczny opis zdjęcia - Żółkiew dzieci CYGANIE, lipiec 1929

Dodatkowe informacje

  • Data: VII 1929
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd2
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

W partnerstwie ze Stowarzyszeniem Romów w Bydgoszczy "Romano Dzipen"