Procijakinija

 

I.V. Mrkvicka. Procijakinija, No 60 Impr. de la Cour Royale, Sophia. bez obiegu około 1918

 

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1918
  • Autor: I. V. Mrkvicka
  • Nr. inw.: sw12
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020