Persian Gipsy Woman and Her Children

 

Persian Gipsy Woman and Her Children, Wide-Wide-World, Native Life in India-series VI, Raphael Tuck&Sons, OIlette, Postard No9850, obieg 1921

Dodatkowe informacje

  • Data: 1921
  • Autor: Wielka Brytania
  • Nr. inw.: sw2
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020