Jaszczurka

Olej na kaflu ceramicznym, 29x29 cm. Stan bardzo dobry. Dar Autorki

Dodatkowe informacje

  • Data: 2007
  • Autor: Bogumiła Delimata
  • Nr. inw.: sm14
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020