Cyganka z fajką

Olej na płótnie, 33x62 cm. Obraz zakupiony w 2009 r. w Polsce w antykwariacie. Odczytanie podpisu (Honrietty?) wymagałoby grafologa.

Obok nazwiska – Budapest 906 (?). Stan obrazu dobry, drobne odpryski farby w dolnej części obrazu. Motyw Cyganki z fajką, rozdartą koszulą na ramieniu był popularny w XiX w. przede wszystkim w krajach niemieckojęzycznych. 

Dodatkowe informacje

  • Data: 1906
  • Autor: sygnatura nieczytelna
  • Nr. inw.: sm9
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

W partnerstwie ze Stowarzyszeniem Romów w Bydgoszczy "Romano Dzipen"