Cyganie na rzeką

tempera na papierze, 23x14 cm. Obraz zakupiony w 2006 r. w Czechach. Stan dobry. 

Dodatkowe informacje

  • Data: Circa 1940
  • Autor: sygnatura nieczytelna
  • Nr. inw.: sm6
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020