Trzy pudelki

Trzy pudelki, W. J. Strateni, litografia, "Biesiada Literacka" Tom LVI, No 28 - 1,374, 11 VII [28 VI] 1902

Dodatkowe informacje

  • Data: 1902
  • Autor: W. J. Strateni
  • Nr. inw.: sdw33
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020