Młode matki

Młode matki, fotografia na karcie pocztowej, próbne odbicie stempla bułgarskiej poczty polowej, Macedonia circa 1915

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1915
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw49
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020