Tziganes (orthodoxes) de Monastir.

 

Monastir-Tziganes (orthodoxes) de Monastir. 26. Edition P.P. Levy Fils et Cie, Paris, bez obiegu, circa 1915 r.

 

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1915
  • Autor: Levy Fils et Cie/Paris
  • Nr. inw.: fw34
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020