W drodze

W drodze, wóz mieszkalny (typu francuskiego). Autor zdjęcia i miejsce nieznane, Francja, circa 1950 r.

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1950
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fn23
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020