Szkarlatyna

Rodzice z synem (prawdopodobnie tzw. Austriacy, Lowarzy lub Kełderasze). Zdjęcie z atelier. Wino w centrum zdjęcia nazywa się "Szkarlatyna" (sic!). Autor zdjęcia i miejsce nieznane, circa 1950 r.

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1950
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fn15
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020