Bałkany, grupa dzieci

Bałkany, prawdopodobnie Węgry lub Rumunia. Dokładne miejsce i czas nieznane.

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1942
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw44
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020