Rumunia, osiedle, siedzący mężczyzna

Rumunia, miejsce i czas nieznane.

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1941
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw35
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020