Chorwacja, chleb

Chorwacja, Karlovac/Karlstadt

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1942
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw7
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020