Elekcja Króla Cygańskiego w Warszawie - akt koronacji

Protoprezbiter Teodorowicz dokonywa religijnego aktu koronacji nowego króla cygańskiego, Elekcja Króla Cygańskiego w Warszawie, fot. Ag. Fot. "Światowid", "Światowid" Nr 28 [674], 10 VII 1937

Dodatkowe informacje

  • Data: 1937
  • Autor: Ag. Fot. "Światowid"
  • Nr. inw.: fp72
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020