Młode cyganki

 

Młode cyganki, Obóz cygański w lesie pod Kleszczowem na Śląsku, „Polonia” Nr 2750, 5 VI 1932 r.

Dodatkowe informacje

  • Data: 1932
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fp29
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020