Romantyczny flirt

 

Romantyczny flirt, Wróciłem z Hiszpanii, „Światowid” Nr 17, 21 IV 1934 r.

 

Dodatkowe informacje

  • Data: 1934
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fp27
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020