Przepowiednia losu

 

Przepowiednia losu, „Ilustrowany Kurier Polski”, Nr 42, 18 X 1942 r. fot. amator Adam Wójs z Limanowej

 

Dodatkowe informacje

  • Data: 1942
  • Autor: Adam Wójs
  • Nr. inw.: fp23
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020