Światowy Kongres Cyganów na Węgrzech

 

Światowy Kongres Cyganów na Węgrzech, „Kronika Ilustrowana Wieku Nowego” dodatek tygodniowy, Lwów 14 X 1934 r.

 

Dodatkowe informacje

  • Data: 1934
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fp18
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020