Młoda dama z cygańskiej rodziny królewskiej Kwieków

 

Młoda dama z cygańskiej rodziny królewskiej Kwieków przed „pałacem; królewskim”, Michał Kwiek-król Cyganów. rozmowa z władcą śniadego ludu; Ir-Ski. „Siedem groszy” Nr 113, wydanie DE, 26 IV 1934 r.

 

Dodatkowe informacje

  • Data: 1934
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fp4
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020