Nieoczekiwani goście (Polska Roma, Lesiaki)

 

Pojawili się nieoczekiwani goście (Polska Roma, Lesiaki), Łódź, odsłonięcie tablicy upamiętniającej ofiary Zigeunerlager w Litzmanstadt Ghetto, 2004 r. Fot. Andrzej Grzymała-Kazłowski

 

Dodatkowe informacje

  • Data: 2004
  • Autor: A. G-K
  • Nr. inw.: fa41
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020