Kawaler na wydaniu (Kełderasze rumuńscy)

 

Kawaler na wydaniu (Kełderasze rumuńscy), Comăna de Jos k. Braszowa, Rumunia, 2003 r. Fot. Andrzej Grzymała-Kazłowski

Dodatkowe informacje

  • Data: 2003
  • Autor: A. G-K
  • Nr. inw.: fa27
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020