W drodze, dzieci

W drodze, dzieci (prawdopodobnie Lowarzy), autor nieznany (inicjały G. J.), prawdopodobnie Niemcy

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1935
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd57
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020