Pod szatrami

Więcej w tej kategorii: « Pod szatrami Obozowisko »

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1935
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd48
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020